Weidinger István az Országos Magyar Vadászkamara aranyérmét kapta Igazi vadászdinasztiából származik, aki vadgazda mérnöki diplomájának megszerzése után 1997-ben a Fejér megyei trófeabíráló bizottságnál kezdte meg munkáját. 1998-tól   vadászati   felügyelőnek,   majd   vadászati   osztályvezetőnek nevezték ki. Munkájára jellemző, hogy mindenkinek mindenben szeretne
megfelelni, ami sokszor mérhetetlen időt és energiát emészt fel életében. Jövőt szolgáló vállalásai nemcsak a munkájában, de a vadgazdálkodás és vadászat területén is ismertek.
A vadászkamara rendezvényein szinte minden alkalommal részt vett és segítette a vadgazdálkodók és vadászok munkáját. A korhoz és környezethez igazodó fenntartható vadgazdálkodást és vadászatot támogatja.

Nimród emlékérmet kapott Csenki János,
aki három évtizede tagja a Flim Elzett Vadásztársaságnak. Tagja volt a Vadásztársaság Intéző Bizottságának, ellenőrző bizottságának. Mindig tiszteletben tartotta a természetet, védte és óvta a vadállományt.
A fiataloknak követendő példaként betartotta és betartatta a vadászat írott és íratlan szabályait. Mindig sportszerű és biztonságos vadászatra törekedett. Szakmai tudásával,  magatartásával a kulturált igaz vadászok közé tartozik.       

Kiss Péter,
aki a Duna-Ipoly Nemzeti Park (Velencei-tó, Dinnyési Fertő) természetvédelmi terület természetvédelmi őre, hivatásos vadásza 18 éve. Az OMVK Fejér megyei Területi Szervet Vadgazdálkodási Bizottságának tagja.
Fiatalemberként példamutató gondolkodásával, munkájával nyerte el a környezete bizalmát. Azon kevesek közé tartozik, akit ökológiai ismeretei és gyakorlati tapasztalatai alapján racionális természetvédőnek, vadgazdálkodónak és vadásznak ismernek.

Erős Ferenc,
aki 30 éve tagja a Magyaralmási Vadásztársaságnak. Már vadászjelöltsége óta nagy igyekezettel vállal feladatokat. Szenvedélyes, eredményes vadász. Vadásztársai szeretik, megbecsülik, jó humorú közéleti ember.

Magyar Vadászatért érdemérem kitüntetésben részesült Mézner István,
aki egy vadászdinasztia harmadik generációjának képviselője, a Gánti Vértes Vadásztársaság  vadászmestere, hivatásos vadásza.
A nemes munkát 46 éve végzi. A vadásztársaság vadgazdálkodásának eredményei töretlen munkájának is köszönhetők. Emberi megjelenésében erős kisugárzás, a tenni akarás látszódik. Egész életét jellemzi a szenvedély a vad iránt, a klasszikus etikus magatartás, de nem hiányzik belőle az alázatosság sem.
Tanítja és példát mutat nemcsak a negyedik generáció tagjának, hanem az összes vadásznak.


Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett kitüntetésben részesült a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
A vadásztársaság  nevéhez  méltó vadgazdálkodó.  A  megye  egyik legnagyobb   vadásztársasága   volt.   1997-től   a   területnagysága   és vadgazdálkodási-vadászati jellege megváltozott.
Példás vezetésével a vadászterület minőségének megfelelő maximumot tudja a vadgazdálkodásban és vadászatban felmutatni. Ezt   azért   kell   hangsúlyozni,    mert   a   vadászterületet   terheli   a
megyeszékhely déli harmada, az M7-es autópálya, a Velencei tó melletti települések,     szőlőhegyek,     zártkertek,     amik     mind     korlátai     a vadgazdálkodásnak és a jogszabályt követő vadászatnak.
Ehhez szükség volt olyan vezetőkre, akik a közösség érdekeit mederben tudták tartani és a vadásztársaság anyagi biztonságát megteremteni. A vadásztársaságot dicsérik, hogy az elmúlt években több vadásztársuk
kitüntetésben részesült.

A Dr. Egyed István Közhasznú Alapítvány a díját dr. Nagy Gyula Csaba részére ítélte oda.    
Dr. Nagy Gyula Csaba, aki a Nyugat-Magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet adjunktusa volt. Afrikai küldetését szervezete nem bírta és hazajövetele után nem sokkal szíve
felmondta a szolgálatot. A vadászat szeretete élete minden pillanatát átszőtte. A díjat fia - Nagy Hubertusz - vette át.

No events