b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fmmarc_total2017.JPG
ForestPress fotók


2017. március 14. - A vidék gyarapodása, a magyar gazdák teljesítménye az ország fejlődésének biztosítéka.

Nélkülözhetetlen ahhoz, hogy - miközben Európában nagy erők dolgoznak azon, hogy az unió népei alávetett nemzetiségek szintjére süllyedjenek - Magyarország megmaradjon olyan nemzetnek, amely képes saját életét, sorsát irányítani - hangsúlyozta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen.
 b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_fazek_0252.jpg
Fazekas Sándor emlékeztetett: március idusán múltunk egyik legfontosabb sorsfordulója előtt tisztelgünk. A világ magyarsága azokra a hősökre emlékezik, akik megteremtették a polgári modern Magyarországot és bátran vállalták a harcot az idegen önkénnyel szemben. Bizonyságot tettek arról, hogy a magyarság életrevaló nemzet, megvédi értékeit és érdekeit. Így volt ez 1848-ban és így van ma is - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy minden tiszteletet megérdemelnek azok a hazafiak, akik olyan Magyarországról álmodtak, amely független és nem idegen hatalmaknak alárendelten létezik.
 
A tárcavezető kiemelte, a március 15-i tizenkét pontban foglaltak nagy része most is aktuális, ma is azt szeretnénk, hogy Magyarország a magyaroké legyen és dolgainkba ne szólhassanak bele távoli hatalmak politikai erői.
 

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fmhuszar_0246.jpg
Azon a tavaszon, 1848 márciusában a nemzeti ügy összekapcsolódott a társadalmi változások iránti igénnyel – fogalmazott a földművelésügyi miniszter. Mint mondta, megszületett a nemzetállam, a vidéki, jobbágysorban élő földművesek számára megnyílt a lehetőség a polgárosodásra, a felemelkedésre. Megszabadultak az elavult feudális kötöttségektől, szabad kisbirtokossá válva földtulajdonhoz jutottak, önállóan dönthettek arról, mit és hogyan termeljenek. Gazdák milliói előtt nyílt meg az anyagi gyarapodás, a művelődés lehetősége.
 
Fazekas Sándor hangoztatta: 1848 maradandó, visszafordíthatatlan hatásokat idézett elő a magyar társadalom szövetében, ami érvényes a gazdálkodásra és a vidéki tájra is, amely nagyrészt akkor nyerte el jelenlegi formáját. Új területeket fogtak művelésre, lecsapolták a mocsarakat, legelőket szántottak fel, a folyószabályozási munkálatokkal együtt több millió hektár földet tettek használhatóvá. A városok nagyvárosokká fejlődtek, 50 év alatt a magyarság lélekszáma megduplázódott, hiszen a megnövekedett mezőgazdasági termelés nagyobb lakosságot volt képes eltartani, élelmiszerrel ellátni.
 

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_fazek_0258.jpg
A földművelésügyi miniszter szerint a magyar vidéket, a gazdatársadalmat, illetve a mezőgazdaságot ma érintő változások az 1848/49-eshez mérhetőek, elég csak arra gondolni, milyen feladatot jelent az Európai Unió piaci viszonyaihoz, támogatási rendszeréhez való alkalmazkodás. Széchenyi István földbirtok-politikával kapcsolatos gondolatai is időszerűek - jegyezte meg a miniszter, hozzátéve, hogy a gróf ideája az öntudatos, gazdaságilag erős magyar földműves volt. Ebbe a kijelölt útvonalba illeszthető a jelenlegi kormány több intézkedése is, így például a családi gazdaságokat érintő állami földbérbeadási és értékesítési program, amely a földművesek mintegy harmadát segítette birtoka gyarapításában, avagy a földtörvénynek a gazdákat védő, és segítő rendelkezései is.
 
Az ünnepségen Fazekas Sándor a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, a Magyar Arany Érdemkereszt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismeréseket adott át.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_olahcs_0265.jpg
Oláh Csabának, a Vadászati Kulturális Egyesület elnökének,
az ember és a természet harmonikus viszonyán alapuló magyar vadászati kultúra nemes hagyományainak ápolását és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_beliczay_0267.jpg
Beliczay Istvánnak, a Kelebiai Erdészet nyugalmazott vezetőjének,
több évtizedes, magas szintű erdészeti szakmai munkája, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként

 

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_sashalmi_0270.jpg
Sashalmi Miklósnénak, a Kaszó Zrt. kerületvezető erdészének,
az erdőterület gondos művelése és bővítése érdekében több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fmszalays_0272.jpg
Szalay Sándornak, a volt Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott kormánytisztviselőjének, erdészeti és vadgazdasági szakmérnöknek,
a tartamos erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú erdőkezelés összehangolásában, valamint a természetvédelmi elvárásoknak megfelelő körzeti erdőterv rendszer kialakításában végzett szakmai munkája elismeréseként

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozta

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_muthendre2017kovacsz.jpg
Fotó: Kovács Zoltán


Muth Endrének, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott személyzeti vezetőjének,
hosszú, eredményes erdészeti, személyzeti vezetői és szakoktatói pályafutása elismeréseként,

Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozta

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_genalhne2017.JPG

Genáhl Mátyásnénak, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vadászházi gondnokának,
öt évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenysége, a Hajósszentgyörgyi Vadászház sikeres működtetésében végzett munkája elismeréseként
Rengert Istvánnak, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdészének,
több évtizedes kiváló színvonalon végzett  erdészeti tevékenysége elismeréseként, aki a kitüntetést később veszi át

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_palmaiist2017.JPG
Fotó: Kovács Zoltán


Pálmai Istvánnak, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Sárospataki Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdészeti igazgatójának, 25 éves kimagasló színvonalon végzett szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként, aki a kitüntetést később veszi át

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_szakacs2017.JPG
Szakács Lászlónak, a Zalaerdő Zrt. 5. számú Zalaegerszegi erdészete kerületvezető erdészének, a zalai erdőgazdálkodás múltjának egyedüli kutatójaként, a Zalaegerszeg életének színteréül is szolgáló különleges helyzetű erdőtömb gazdájaként végzett kimagasló munkája elismeréseként

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_fm_szelesygy2017.JPG
Szélessy Györgynek, a Földművelésügyi Minisztérium volt Erdőrendezési Szolgálat, Zalaegerszegi Erdőtervezési Iroda erdőtervezőjének, a tartamos erdőgazdálkodásban, erdőtervezésben és a vadgazdálkodásban végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként

No events