Image

Muzsnay Géza erdőmérnök 1865. augusztusában született Kercseden. Selmecbányán, a Bányászati és Erdészeti Akadémián 1886-ban végez, s a lippai főerdőhivatalhoz kerül. 1890-ben, Budapesten minisztériumi szolgálatra osztják be, majd 1891-ben megbízzák a zsarnócai erdőrendezőség vezetésével.

1901-ben Kolozsvárra helyezik, de 1905-ben visszakerül Budapestre, a Földművelésügyi Minisztériumba. 1906–1911 között a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán tanár, majd visszatér a gyakorlatba, és a zsarnócai erdőhivatal főnökeként, 1918-ban vonul nyugdíjba.
1935. november 19-én hal meg Aradon.
F. m. Erdőrendezésünk fejlesztéséről (Selmecbánya, 1911); Erdőrendezéstan (Bp., 1912). – Irod. M. G. (Erdészeti L. 1935.)

 

No events