b_150_150_16777215_00_images_stories_egyetem_ujerzsebetkert.jpg
Karunk jubileumi tudományos konferenciát tart 2019. február 12-én Sopronban

A fennállásának 210. évét ünneplő ERDŐMÉRNÖKI KAR tudományos onferenciája

210 éves az erdészeti felsőoktatás - VII. Kari Tudományos Konferencia
Időpont: 2019. február 12., kedd
Helyszín: Sopron Cházár tér 1. (Erzsébet kert)
Plenáris ülés
10.00-tól 11.50-ig
Levezető elnök: prof. dr. Bidló András
Megnyitó és köszöntő
Bartha Dénes: Az erdészeti felsőoktatás megindulása Selmecbányán
Náhlik András: A vaddisznópopulációk dinamikája és a gazdálkodás problémái itthon és Európában
Gálos Borbála: Klíma 210(0)
Gribovszki Zoltán, Csáki Péter, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin: Erdő és víz – Kutatások az Erdőmérnöki
Karon
Lakatos Ferenc, Tuba Katalin: Klímaváltozás vagy behurcolás? Terjedő „régi” és megjelenő „új” károsítók a
hazai erdőkben


Ökológia, természetvédelem, vadgazdálkodás szekció
13.00-tól 16.45-ig
Levezető elnök: prof. dr. Király Gergely
Ambrus András, Szita Renáta, Barna Csilla, Madarász Enikő, Drahanovszki Gábor, Horváth Bálint: Díszes tarkalepke
(Hypodryas maturna) és kis apollólepke (Parnassius mnemosyne) kevert állomány vizsgálata jelölés-
visszafogásos módszerrel
Bende Attila, László Richárd: Erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) színváltozatok és kuriózumok Magyarországon
Király Angéla, Faragó Sándor: A gyomflóra ökológiai vizsgálata a Lajta Project területén
Haszonits Győző: Előzetes eredmények a Hanság és a Rábaköz nedves rétjeinek fitocönológiai vizsgálatáról
Kovács-Hajdu Katalin, Kovács Gyula: A Fertőmelléki-dombsor melegkedvelő tölgyeseinek és telepített fenyveseinek
énekesmadár-közösségei
Polgár András, Kovács Zoltán, Elekné Fodor Veronika: Szántóföldi növénytermesztés környezeti életciklus
elemzése
Rákóczi Attila: A zöldítés és a tájhasználat összefüggései
Rétfalvi Tamás, Kovács Zoltán, Szabó Piroska, Eredics Attila, Lakatos Ferenc: Méhcsaládokra alapozott biomonitoring
fejlesztése
Schmidt Dávid, Bartha Dénes: A Kőszegi-hegység közösségi jelentőségű élőhelyeinek természetességi állapota
különböző értékelőrendszerek alapján
Sütő Annamária, Szakálosné Mátyás Katalin: A szarvasgomba titkos élete
Tari Tamás, Sándor Gyula, Heffenträger Gábor, Náhlik András: A gímszarvas élőhelyhasználatának jellemzői a
Soproni-hegyvidéken
Szalay László: Fibonacci sorozat a természetben
Tirászi Ágnes, Konkoly-Gyuró Éva: Tájkarakter és tájmonitoring


Erdőgazdálkodás és térinformatika szekció
13.00-tól 16.45-ig
Levezető elnök: dr. Czupy Gergely
Barton Iván, Czimber Kornél, Király Géza, Moskal L. Monika: Faállomány típusok térképezése Sentinel-2 űrfelvétel
idősorozaton Deep learning osztályozóval
Brolly Gábor, Király Géza, Bazsó Tamás, Primusz Péter: Több műszerállásból készített lézerszkennelések feldolgozási
és alkalmazási vonatkozásai erdőállományok felmérése során
Debreceni Péter: Erdőtűz időjárási index használata az erdőtűz megelőzésben
Horváth Tamás, Gál János: Nelder kísérlet Magyarországon
Gálos Borbála, Csáki Péter, Gribovszki Zoltán, Kalicz Péter, Zagyvai Gergely, Tiborcz Viktor, Bartha Dénes,
Hofmann Tamás, Visi Rajczi Eszter, Balázs Pál, Bidló András, Horváth Adrienn: Multidiszciplináris adatbázis
és oktatási segédanyag fejlesztés komplex erdészeti klímahatás elemzések végzéséhez
Heilig Dávid, Heil Bálint, Kovács Gábor: A vízellátottság és a tápanyag-utánpótlás hatása egy midi rotációs
nemesnyárültetvény növekedésére.
Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin, Sudár Ferenc János: Folyamatgépesített fakitermelések vizsgálata
Király Géza, Brolly Gábor, Kollár Tamás: A NAIK-ERTI hosszútávú kísérleteinek geomatikai szempontú javítása
és értékelése a Soproni-hegységben
Kollár Tamás: Új adatok a magyarországi bükkösök faterméséről
Molnár Tamás, Birinyi Mátyás, Somogyi Zoltán, Király Géza: Bükki erdőkárok felmérése és elemzése űrfelvételek
alapján
Kiss Péter Áron, Rákosa Rita, Németh Zsolt István: Spektrumelőkészítési eljárások hatása biodegradált faanyag
FT_IR spektrumainak értékelésében
Szabó Károly, Farkas Rolf, Király Géza: Erdőbecslés Phantom képek alapján a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
erdőterületein
Bene Zsolt, Bidló András, Horváth Adrienn: Erdőtalajok szénkészlete különböző klimatikus körülmények között
álló dunántúli lombos állományokban


Poszterszekció
12.00-től 16.00-ig
Balázs Balázs, Tuba Katalin, Lakatos Ferenc: Kékülést okozó gombák és a szúbogarak kapcsolata
Barna Csilla, Takács Gábor: Élőhelyek a Fertőmelléki-dombsoron
Bende Attila, László Richárd: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) szárnyminták színbeli változatossága
2017-ben Magyarországon
Csáki Péter, Czimber Kornél, Király Géza, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán: A
CREMAP párolgástérkép leskálázása erdőállományok vízháztartásának vizsgálatához
Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin, Horváth Béla: Harveszterek munkaminőségének vizsgálata
Kalicz Péter, Csáki Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán: A lombkoronán áthulló csapadék
mérésének automatizálási lehetőségei
Komán Szabolcs, Németh Róbert, Fehér Sándor: Paulownia fajok faanyagának tulajdonságai
Komán Szabolcs, Varga Dávid: Nyár termesztés Magyarországon
Kovács Klaudia, Vityi Andrea: A területkihasználás és a biomassza hozam növelése erdősítésekben agrár-erdészeti
gyakorlat alkalmazásával
Major Tamás, Pintér Tamás: Mag- és sarjeredetű akác állományok választék-összetételének vizsgálata a SEFAG
Erdészeti és Faipari Zrt. területén
Palkó Ákos, Winkler Dániel: Patakmenti égerligetek talajfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegységben
Papp Viktória: Ipari melléktermékek és faanyag keverék pelletek előállítása és energetikai értékelése
Polgár András: A környezetközpontú irányítás gyakorlatának helyzetértékelése Sopron városában
Polgár András, Elekné Fodor Veronika: Környezeti vonatkozású helyi sajtóinformációk vizsgálata Sopronban
Rákosa Rita, Vargovics Máté, Németh Zsolt István: FT-IR-ATR spektrometria alkalmazhatósága gomba tenyészetek
fajspecifikus megkülönböztetésére
Stofa Krisztián, Virág Szabolcsné, Gálos Borbála: A kitettség napi hőmérséklet menetre gyakorolt hatásának
számszerűsítése a Harkai kúpon
Szalay Dóra: RED II., a generációk találkozása
Szőke Előd, Gribovszki Zoltán, Kalizc Péter, Zagyvainé Kiss Katalin, Csáki Péter: Vízpótlási rendszerek hatásai
egy somogyi erdőtömbön belül a vízfolyás menti zónák vízforgalmára
Vágvölgyi Andrea: Energetikai faültetvények értékelő pontrendszere
Végh Péter, Katona Máté, Bidló András, Horváth Adrienn: Talajtulajdonság változások 7 év távlatában Székesfehérváron
Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente, Hofmann Tamás: Tobozok antioxidáns polifenol tartalmának felmérése
Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Csáki Péter, Kalicz Péter, Szőke Előd, Gribovszki Zoltán: Agrárerdészeti rendszerek
hidrológiai jellemzői

Az esemény nyilvános és sajtónyilvános. Az eseményen kép és hangfelvétel készül.
Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő: Soproni Egyetem
Adatkezelés célja: a rendezvény dokumentálása és archiválása, kapcsolattartás a résztvevőkkel, bemutatása
on-line felületeken (egyetemi és egyéb honlapok, Facebook, elektronikus sajtóorgánumok), elérhetőségek
feltűntetése egyetemi kiadványban.
Adatkezelésért felelős személy: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, dr. Facskó Ferenc, facsko.ferenc@unisopron.
hu +36-99-518-258.
Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: Ön kérheti, hogy az Önt ábrázoló képet ne hozzuk nyilvánosságra,
illetve kérheti az Önről készült kép és személyes adatok törlését, illetve kérheti, hogy ne tüntessük fel a
kiadványainkban. Az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának letöltése  Az Önt megillető jogokat a VIII.
fejezet tartalmazza.
Adatvédelmi tisztviselő: Szakály Tamás, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36-99-518-731.

A konferencia szervezésében és szakmai programjának kialakításában közreműködött a VEAB Erdészettudományi
Munkabizottsága valamint Környezettudományi Munkabizottsága.__
A meghívó itt érhető el: http://emk.uni-sopron.hu/kari-tudomanyos-konferencia-2019