b_150_150_16777215_00_images_stories_nakvi_nakvi_terem201504.JPG
ForestPress fotók


2015. április 29. – A közeljövőben nem csupán a működési területe, hanem a neve is megváltozik a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézetnek.

Ezt Mezőszentgyörgyi Dávid, az intézet főigazgatója jelentette be a NAKVI hagyományos piknikjén tartott sajtótájékoztatón.

 

b_150_150_16777215_00_images_stories_nakvi_nakvi_mezosz201504.JPG
A főigazgató elmondta, hogy az intézet 109 közalkalmazottat foglalkoztat, akiknek több mint fele a közelmúltban kapott végleges státuszt. Több mint 300 projektet gondoznak. Az uniós forrásból finanszírozott feladatokat leépítik.
Az intézet nyílt pályázatok útján tölti be a státuszokat. A NAKVI-ban teljesítményértékelő rendszert vezettek be és működtetnek. Ezzel együtt családbarát és zöld munkahely az intézet. 
Tevékenységüket jól illusztrálja, hogy 2014-ben 46.907 fő tett szakmai vizsgát iskolai rendszeren kívül a NAKVI szervezésében. A különböző szakmai írásbeli vizsgákhoz 30.787 tételt adtak ki.
Jelentős tankönyvkiadói tevékenységet is folytatnak, többek között 58 féle erdész és vadász, 22 féle földmérő és térképész, 42 féle mezőgazdasági gépész tankönyvet gondoznak.   
Oktatói munkájuk része, hogy 8.734 mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványt adtak ki.
A NAKVI számos tudományos szakfolyóiratot ad ki és értékesít.

b_150_150_16777215_00_images_stories_nakvi_nakvi_mezosz_terem201504.JPG
Az intézet GazdAPP néven egy a közvetlen értékesítést segítő mobilalkalmazást fejlesztett a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából.
A kormányzati szerkezetátalakítás következtében a vidékfejlesztési profil március 31-ikével elkerült az intézettől. Ebből adódóan a vidékfejlesztési pályázatok is megszűntek. A LEADER ügyeket június 31-éig zárják le.
A főigazgató elmondta, hogy a korábban a Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Környezetügyi Intézet és a NAKVI közelítése folyamatban van, várhatóan ebben az évben új név alatt egyesül a két szervezet. 

b_150_150_16777215_00_images_stories_nakvi_nakvi_medgyassz2015.JPG
A NAKVI tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó, illetve a NAKVI hírnevét és szakmaiságát öregbítő, példamutató és kimagasló munkavégzés és tevékenység elismerésére az intézet 2013-ban megalapította a NAKVImázs díjat. 2015-ben Csiharné Jerola Zsuzsa és dr. Medgyasszay László kapta a kitüntetést.

b_150_150_16777215_00_images_stories_nakvi_nakvi_teremi201504.JPG
Az intézet telephelyén elkészült és átadták azt a háromszáz személyes előadót és számos kisebb termet is magába foglaló felújított épületet, amely az agártárca rendelkezésére is áll a jövőben. (z)

No events