b_150_150_16777215_00_images_stories_vadaszat_omv_vtv2015.JPG
2015. szeptember 8. - A Vadászati törvény módosításának több kulcsfontosságú részéről is tanácskozott az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége szeptember 8-án.

A Medve utcai központban tartott értekezleten, amelyen minden megyei területi szervezet képviseltette magát, megvitatták egyebek mellett a vadászterületek kijelölésének, a tájegységi fővadászok illetőleg a vadkárrendezés kérdését is.
A jogszabály-módosítást előkészítő Földművelésügyi Minisztérium korábban továbbított az OMVK-nak egy munkaanyagot, amelyhez több észrevételt is küldtek írásban a Vadászkamara képviselői. Néhány kérdést ugyanakkor célszerű volt egy személyes egyeztetésen megvitatni, ezért hívta össze dr. Jámbor László, az OMVK elnöke az elnökségi ülést. A tanácskozáson rajta kívül részt vett Fodermayer Vilmos és Pap Gyula alelnök, Pechtol János főtitkár valamint a területi szervezetek elnökei. A cél az volt, hogy a munkaanyag alapján rövidesen elkészülő, várhatóan szeptember közepén megjelenő Vtv. normaszöveggel kapcsolatban majd mielőbb tudjon többségi véleményt megfogalmazni az OMVK. Ez azért fontos, mert a jogszabály szövegének összeállítása a belső egyeztetések miatt elhúzódott, várhatóan szeptember közepén bocsátják társadalmi vitára, ám még idén el kell fogadnia az országgyűlésnek, így az eredetileg legalább egyhónaposra tervezett társadalmi egyeztetés vélhetően rövidebb lesz.
Dr. Jámbor László emlékeztetett: a jelenlegi munkaanyagot, amely csaknem pontosan tükrözi a később megvitatandó normaszöveget, hosszú hónapok alatt sikerült összeállítani. A kidolgozás során az érintett ágazatok – így a vadászaton kívül a mező- és erdőgazdaság valamint a természetvédelem – kompromisszumokra törekedtek, így alakult ki a FM által megfogalmazott munkaanyag. A törvény sarokpontjainak többségével (a vad állami tulajdon, minimum 3000 hektáros vadászterületek stb.) a jelenlévők már korábban egyetértettek, a normaszöveg kapcsán 3 fő kérdés még nyitott maradt.
A vadászterületek kijelölésénél a jogszabálytervezet arra törekszik, hogy a jelenleg jól gazdálkodó vadászterületek megmaradjanak. A hatóság a tervek szerint legfeljebb kiigazíthatja a határvonalakat, amennyiben ezek nem igazodnak a természetes élőhelyek és a tájegységek határaihoz. Az elnökség ezzel az iránnyal egyetértett.
A tájegységi fővadászokkal kapcsolatban a fő kérdés jelenleg az, hogy mely szervezet alkalmazná őket. A vadászatra jogosultak gazdálkodását segítő szakemberek lehetnének az FM, a vadászati hatóság – tehát a megyei Kormányhivatalok – vagy az OMVK alkalmazottjai. Ebben a kérdésben az elnökség a normaszöveg megjelenése után foglal állást, és ennek megfelelően megteszi majd javaslatát a szaktárcának.
Sarokpont a vadkár rendezésének kérdése is. A munkaanyag a megelőzésre fekteti a hangsúlyt, de ha mégis bekövetkezik a kár, akkor a tényleges kár 10 százalékát köteles a földhasználó elviselni a vad életmódjából eredően. Az elnökség üdvözölte a szabályozást.
Az ülésen a testület nem hozott határozatot az FM-nek benyújtandó törvénytervezet-véleményezésről, ezt a következő, október eleji egyeztetésen teszi meg a normaszövegének ismeretében.

No events