b_150_150_16777215_00_images_stories_efdsz_efdsz_kongr_szavaz2017.JPG
Fotó: ForestPress


2017. május 16. – Budapesten, a Thököly úti székházban 2017. május 11-én tartotta VIII. kongresszusát az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete.

Az elnökségben helyet foglalt Barton Gábor levezető elnök, Dudás Péter, az EFDSZ elnöke, valamint Górász László főtitkár.

b_150_150_16777215_00_images_stories_efdsz_efdsz_kongr_dudas2017.JPG
A napirend szerinti első beszámolót Dudás Péter elnök tartotta meg.
A szakszervezet követi a megváltozott civiltörvény szellemét és ennek megfelelően alakítja át szervezetét, ami sok nehézséget okozott alapszervi és központi szinten is. A különböző hatósági álláspontok között ezen a területen hiányzik a tökéletes összhang.
Jó hírről tájékoztatta a kongresszust: megérkezett az NGM pályázatán elnyert támogatási összeg, amely a szlovákiai tanulmányút és kapcsolatfelvétel költségeit fedezte. Az összeg stabilizálta a szakszervezet költségvetését.
Az elnök elmondta, hogy a MÉDOSZ-al összefogásban megkeresik a Földművelésügyi Minisztériumot annak érdekében, hogy a járulékcsökkentésből adódóan bérfejlesztést valósíthassanak meg az erdészeti társaságok.
A foglalkoztatottságról szólva megjegyezte, hogy időszerű feladat a közfoglalkoztatottak munkaszervezetbe integrálása.
Visszatérő gondként említette a kerületvezető erdészek változatlanul növekvő terheit a kerületnagyság növeléséből adódóan.
A szakigazgatás területét sorra véve elmondta, hogy az új szervezeti rendszerben az állami tisztviselőkről szóló törvény rendelkezésének megfelelően a kormányhivatalokban négysávos bértáblát vezettek be, amely szerint 27 év közszolgálati viszony után már nem tud további sávba feljebb lépni az illetmény tekintetében a tisztviselő. Eldőlt az is, hogy a törvényben előírthoz képest nem 2018-ban, hanem 2019-ben fog megtörténni a törvény alá integrálás a központi közigazgatás, így az erdészeti központi igazgatás területén is. A 9 év óta nem változó illetmények kompenzálására a szakszervezetek igyekeznek egyszeri kompenzációt kiharcolni erre az évre.
Az elnök köszönetet mondott az Egererdő Zrt vezetőinek és munkatársainak a 20. Nemzetközi Sportnapok nagyon sikeres megrendezéséért.

b_150_150_16777215_00_images_stories_efdsz_efdsz_kongr_dudasp2017.JPG
A munkáltatókkal meglévő kapcsolat új elemeként említette az ErFa Híradó 2016 elején indított Fókusz rovatát, amelyben egymást követően bemutatkozhatnak az erdészeti társaságok.
A szakszervezeti kapcsolatokról szólva örömét fejezte ki, hogy stabilizálódott a konföderációk közötti együttműködés, megújult az Ágazati Párbeszéd Bizottság, és május 23-án tartja az ÉSZT konföderáció a soron következő kongresszusát. Ezen az EFDSZ öt fő küldöttel képviselteti magát.
A nemzetközi kapcsolatok alakulását hullámzónak értékelte, bár éppen az év végén jelentős előre lépést jelentett a szlovákiai szakmai szakszervezettel való kapcsolatfelvétel. A szlovák fél képviselőit meghívták a 2017. évi Nemzetközi Sportnapokra, Miskolcra. A kapcsolatfelvételnek köszönhetően négytagú küldöttség képviseli az EFDSZ-t júniusban Donovaly-ban sorra kerülő szlovák erdészversenyen.
Az Európai Erdészek Tanácsa (CEF) következő ülésére 2017. május 25-27 között kerül sor Lembergben. Ezen várhatóan háromtagú magyar küldöttség vesz részt.
A sajtó és kommunikáció témáját illetően beszámolt az elnök arról, hogy csatlakozott az EFDSZ az MTI Országos Sajtószolgálatához, amely évente 13 meghatározott terjedelmű közlemény ingyenes publikálását teszi lehetővé. Az EFDSZ első közleménye az Erdőtörvényhez fűződő sajtóvitával kapcsolatos állásfoglalás volt.
Az elnök beszámolóját követően a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját Kolozsvári Ákos PEB elnök tartotta meg.

b_150_150_16777215_00_images_stories_efdsz_efdsz_kongr_szavazas2017.JPG
A kongresszus mindkét beszámolót egyhangúan elfogadta.
A kongresszus Górász László előterjesztésével megtárgyalta és elfogadta a 2016-os mérlegbeszámolót és a 2017-es tervet.

b_150_150_16777215_00_images_stories_efdsz_efdsz_kongr_gorasz2017.JPG

Fontos napirendi pontként az EFDSZ Alapszabályának módosítási vitájára került sor. Ennek során a kongresszus megszavazta az EFDSZ működésének alapjául szolgáló tagdíjrész minimális csökkentését, melynek oka az erőteljesen megemelkedett minimálbérhez való igazodás.
Ennek eredményeként tagságmegőrző hatást remél a szakszervezet. (z)

No events