2013. 01.10. - A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara kétnapos jubileumi ünnepséggel emlékezett a székesfehérvári felsőfokú földmérőképzés elmúlt ötven évére az alapítástól napjainkig. SZÉKESFEHÉRVÁR - A Geoinformatikai Kar Jogelődje, a Felsőfokú Földmérési Technikum 1962-ben a fehérvári Jáky József Útépítő Technikum alapjaira építve alakult és kezdte meg a képzést közel negyven hallgatóval. A lelkes tanári gárdának és az oktatás színvonalának köszönhetően 1972-ben a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karaként folytatódhatott az oktatási és kutatási tevékenység, 1972-től földmérő, 1975-től pedig Földmérő és földrendező üzemmérnök képzés formájában. Ez napjainkra már egyetemi szintű képzéssé fejlődött, és néhány éve doktori iskolával egészült ki. Az elmúlt ötven év alatt közel négyezren végeztek az intézményben, és a visszajelzések szerint mindig, mindenütt szívesen fogadták a jó elméleti és gyakorlati képzésben részesült GEO-s szakembereket.
Az oktatás mellett a GEO tanárai számos mérnöki feladatot oldottak meg, és jeleskedtek a szakmai tudományos kutatások területén is. Az intézmény kiterjedt kapcsolatokat épített ki neves hazai és külföldi egyetemekkel és kutatóhelyekkel. Az oktatók, hallgatók hosszabb-rövidebb időt töltenek ösztöndíjasként több országban Spanyolországtól Kínáig.
A jubileumi konferencia helyszíne, az impozáns Szent István Terem megtelt egykori és jelenlegi oktatókkal, hallgatókkal és a társintézmények képviselővel. Elsőként dr. Mélykúti Gábor dékán köszöntötte az ünnepi kari tanácsülés résztvevőit. Dr. Neményi Miklós rektorhelyettes beszé-
dében szólt a kar nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepétől. V. Németh Zsolt államtitkár, a kar egykori hallgatója pedig a GEO arculatáról beszélt, amely – hasonlata szerint - ugyanúgy magán viseli a múltat, mint ahogy egy ötvenéves ember arca is. Brájer Éva alpolgármester a GEO egykori igazgatójával 1971-ben készített interjúból idézett, dr. Ádám József akadémikus pedig a Geoinformatikai Kart a földügyi ágazat fontos bázisának nevezte. Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke mondandóját az 50 évvel ezelőtti, saját, Nógrádverőcén eltöltött geodéziai mérőgyakorlatával vezette be, s érzékeltette az azóta végbement technológiai fejlődést. Toronyi Bence, a Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója köszöntőjében a hagyományápolás és a vele járó szoros barátság összetartó erejéül beszélt, Tóth László mérnök ezredes a katonai és polgári térképészet közös feladatait és további lehetőségeit hozta fel alapként a Geoinformatikai Kar és a Geoinformációs Szolgálat kapcsolatára.

No events