2021. április 7. - Ma 127 éve köszöntjük így egymást, mi bányászok és kohászok: Jó szerencsét!

1894 április 7-én Selmecbányán tartott gyűlést az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmánya.
A 11. napirendi pont szerint „Árkossy Béla a bányászköszöntésre vonatkozó ama kérdését terjeszti a választmányi gyűlés elé, hogy a német ’Glückauf’ köszöntést legmagyarosabban mi módon lehetne kifejezni. Többek hozzászólása után Péch Antal tiszteletbeli tag a ’Jó szerencsét!’ köszöntésformát tartván legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra. (Általánosan elfogadtatik)”
Jó szerencsét!
Attila Holoda

 

No events