ImageA Brit Kolumbiai Egyetem (UBC) erdőmérnöki karának történetéből
A Brit Kolumbiai Egyetem erdőmérnöki karának története egyedülálló a maga nemében.  Az egyetem professzorai, munkatársai és az erdészet volt diákjai nagyon büszkék az elért eredményekre és mindarra, amiben éveken át valamennyien közreműködtek.

1915-ben  a kanadai Brit Kolumbia Egyeteme három fakultással, a bölcsészet- és természettudományi karral, az alkalmazott művészetek fakultásával és a mezőgazdasági karral alakult meg.
1918-ban kezdődött a UBC falai között az erdészeti oktatás, egy négyhetes tanfolyam formájában, amely lehetővé tette a háborúból visszatérő veteránoknak, hogy erdőőri minősítést szerezhessenek.
1920-ban a UBC erdészeti tanszékének működése hivatalosan jóváhagyást kapott.
1923-ban adta ki az egyetem az első B.A.Sc.  (erdőmérnöki tudományok baccalaureatusa) diplomákat.
1933-ban adták át az első mester fokozatú (erdőmérnöki) diplomát (M.A. Sc.).
1941-ben szerezte meg az egyetem a brit Kolumbiai Haney-ben lévő tanulmányi erdőt.
1947-ben hivatalosan jóváhagyták a négy éves, B. S. F képzési programot.
1949-ben az erdészet mestere és a Ph.D képzés programjai nyertek hivatalos jóváhagyást.
1951-ben alakult meg a UBC – addig tanszékként működő – erdőmérnöki kara. 
1953-ban a Kanadai Erdészeti Intézet (CIF) fő célkitűzéseként jelölte meg az erdészet iránt érdeklődő diákok fogadását. A cél elérésének egyik eszközeként, minden végzős diák, aki kanadai, akkreditált erdészeti képzésben vett részt, ezüst gyűrűt kapott.  A gyűrű díszítése egy fa. Az első diplomaosztó ünnepségre, melyen gyűrűt is kaptak az akkor végzős erdészeti évfolyam hallgatói, 1953-ban került sor az UBC-n.
1967-re az ezüst gyűrű már egész Kanadában hagyománnyá vált, amit valamennyi erdészeti tanulmányait befejezett diák megkapott.  A fa motívummal díszítetett  ezüst gyűrűt a (baccalaureatusi szintű) felsőfokú képzésben részt vett, végzős hallgatók, míg a lomblevél vésetű ezüst gyűrűt  erdészeti szakiskolát végzett  tanulók kapják. A végzettek közül arany gyűrűt egy-egy kiváló diák érdemelhet ki. A gyűrűt a jobb kéz kisujján viselik.
1956 az az év, amely a soproni diákok és tanárok megérkezését jelzi a UBC erdészeti karának történetében. A Soproni Erdőmérnöki Főiskola diákjai arra kényszerültek, hogy elmeneküljenek Magyarországról, amikor a szovjetek elleni forradalom elbukott. A Soproni Erdőmérnöki Főiskola akkori dékánja (Roller Kálmán – a szerk.) húsz országba küldött levelet, ismertetve az új otthon keresésének okait, s kérte az országokat, hogy soproni diákjai számára tegyék lehetővé tanulmányaik befejezését. A kanadai Brit Kolumbiai Egyetem helyet és lehetőséget ajánlott a soproni hallgatóknak, hogy tanulmányaikat befejezhessék. A kanadai Brit Kolumbiai Egyetem erdészeti karának életében jelentős változással járt a soproniak beillesztése, mert a soproni főiskoláról 50 százalékkal több diák és háromszor annyi oktató érkezett, mint az UBC akkori erdészeti fakultás diákjainak illetve oktatóinak száma.  Nehéz feladat volt ez a Sopront elhagyni kényszerült diákok számára is, akiknek – amilyen gyorsan lehetett – meg kellett tanulniuk angolul és be kellett illeszkedniük a nyugati kultúrába.
Mindezen nehézségek ellenére, az akkori tömeges bevándorlás új távlatokat nyitott Brit Kolumbia erdészetében és nagymértékben hozzájárult az ágazat fejlődéséhez is. 
1962 volt az az év, amikor az okleveles erdőmérnökképzést felfüggesztették.
1981-ben megalakult az erdővagyon gazdálkodási, a fakitermelés és fatudomány, valamint az erdészeti tudományok tanszéke.
1983-ban a fakitermelés és erdővagyon gazdálkodás B.S. F. képzéssel, a mesteri fokozatot nyújtó oktatási programmal egészül ki. A faanyag ismerettani és faipari, valamint az erdészeti tudományok oktatási programjában a B.Sc. fokozat mellett, is helyet kap a mesterfokú képzés.
1989-ben kezdődik a UBC Alex Fraser nevét viselő, Williams Lake-ben létesítendő tanulmányi erdejének tervezése.
1997-ben jóváhagyják és megalakul az NRC (Országos Kutatási Tanács).
1998-an elkészül az erdészeti karnak otthont adó Erdészeti Tudományos Központ.
2002-ben együttműködési programot hoz létre mind az öt diplomát biztosító oktatási kar.

Amint arról korábban beszámoltunk, a 2005-ben megkötött együttműködési szerződés alapján az év szeptemberében a Brit Columbiai Egyetem székhelyére, a kanadai Vancouverbe utazott a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatóinak négytagú küldöttsége.
A megállapodás szerint 2007. szeptemberében indul Sopronban a két egyetem közös erdőmérnöki B. Sc-szintű képzése. A két év múlva induló, a tervek szerint mintegy harminc hallgatót fogadó évfolyamra – a magyarokon kívül – elsősorban a közép-kelet-európai országok fiataljait várják. A hároméves B. Sc-képzés angol nyelven folyik majd, és mind a magyar, mind a kanadai egyetem által hitelesített diplomát ad. Ez az oktatási forma a már akkreditált magyar képzés angol változata lesz.
Az új oktatási formára Kanadában, a UBC keretein belül készítik föl a magyar szakembereket. A megállapodás szerint minden tantárgyat egy magyar és egy kanadai oktató gondoz. A program felelős vezetője prof. dr. Kozák Antal, egyike az 1956-ban elmenekült magyar főiskolásoknak, aki a UBC akkori magyar tagozatán szerzett oklevelet.

Rövidítések:
UBC- University of British Columbia
B. A. Sc.  –  (Bachelor of Arts & Sciences) 3 éves képzésben részesült, végzett erőmérnök hallgatók diplomája, akik akkor, a bölcsészet- és természettudományi karhoz tartoztak
M. A. Sc  –  (Master of Arts & Sciences) 5 éves képzésben erdőmérnök által megszerzett diploma, akik akkor, a bölcsészet- és természettudományi karhoz tartoztak
B. S. F.– (Bachelor of Science of  Forestry) 4 éves képzésben részt vett, az erdőmérnöki karon diplomát szerzett hallgatók megnevezése

Ph. D- Doctor of Philosophy, doktori címet jelöl 
 
CIF - Canadian Institute of Forestry 

NRC- National Research Council Canada