Image
ForestPress fotó

2013. szeptember 28. - A Kaszó Zrt. és az ERTI közös természet-megőrzési projektje a 2013. évben kihirdetett három magyar nyertes LIFE+ Természet pályázat között A Kaszó Zrt. és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) alkotta konzorcium 994.126 euró támogatást nyert az “Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén” című, LIFE12 NAT/HU/000593 azonosítószámú projektje megvalósítására az Európai Unió LIFE+ programja keretében.

A projekt célja a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura 2000 területeken a degradálódott élőhelyek rehabilitációja. A projekt keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a Natura 2000 részét jelentő Szentai erdő területén az erdők, kisebb lápos, valamint füves területek vízellátásának javítását, illetve a csapadék területen tartását célozzák, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot.
A projekt 2013. szeptember 1-én kezdődött, a tervek szerint 5 év időtartamú. A természet-megőrzési akciók kivitelezésére 2014-2015 telén kerül sor. Ennek keretében sor kerül a Bükki víztározó kialakítására, a Baláta tó rekonstrukciójára, a Kűvölgyi tórendszer kotrására és két újabb tóval való kibővítésére is. A vízfolyások vízvisszatartási képességének javítására fenékbordák beépítését tervezzük. A vízvisszatartási képesség növelése érdekében végrehajtott akciók eredményeit folyamatosan figyeljük annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el a terület vízellátottságának javítása érdekében. A nem őshonos, ún. invazív vagy özönnövények irtása mellett a szolgálati utak kijavítására is sor kerül. A projekt keretében mintegy 960 m hosszú tanösvényt alakítunk ki két pihenőhellyel.

A projekt megvalósított tevékenységeiről és eredményeiről folyamatosan tájékoztatást adunk.

No events