Image4,9 milliárd dollárnyi juttatás 2007-ben az USDA Erdészeti Szolgálatának és 5 millió dollár a biomassza hasznosítás piacainak fejlesztésére
A Bush-kormány 2007-re szánt költségvetés tervezetéről olvashatunk az USDA hírlevelében. Az elnök az egészséges erdőkért kezdeményezés és az észak-nyugati erdőterv megvalósítását helyezte előtérbe a 2007. pénzügyi évre tervezett költségvetésben. Ebben intézkedéseket javasol többek között a vidék gazdasági fejlesztésére szánt állami pénzek folyamatos kifizetésére.

Az elnök a 2007. évre tervezett költségvetési javaslata 4,9 milliárd dollárt juttat az USDA Erdészeti Szolgálatának, Amerika 155 állami erdészetének és 20 füves területének fenntartható fejlesztésére.
– Az Erdészeti Szolgálat – fennállásának második évszázadába lépve – feladataiban az erdőtüzek kockázatának csökkentésére, az inváziós fajok hatásainak kezelésére, a kikapcsolódás és pihenés lehetőségeinek biztosítására helyezi a hangsúlyt, központi kérdésként kezeli az ország energiaszükségletének biztosítását, a vízgyűjtők állapotának javítását, megőrizve a világ első számú erdészeti kutatója és az erdők megőrzője szerepét – fogalmazott Dale Bosworth, az USA Erdészeti Szolgálatának vezetője. – Az elnöki költségvetés a szolgálat munkáját abba a józan, egészséges megközelítésbe helyezi, mellyel céljait a partnerség és együttműködés segítségével meg tudja valósítani – tette hozzá.
Az alábbiakban az elnök az Erdészeti Szolgálatot érintő költségvetési javaslatának főbb pontjait foglaljuk össze.
Amerika erdeinek és fás területeinek egészségi állapota helyreállításáért
Bush elnök 610 millió dollárt szán a 2007. évi költségvetésből az egészséges erdőkért kezdeményezés megvalósításának folytatására, a veszélyforrást jelentő, éghető anyagok csökkentésére, az erdők egészségének helyreállítására. 2006-ban a költségvetés 12 millió dollárral többet szán a veszélyes szervesanyag csökkentésének és az erdők és füves területek helyreállításának integrált kezelésére.
A belügyminisztériumnak nyújtandó több mint 301 millió dollárral együtt az amerikai költségvetés közel 913 millió dollárt biztosít az erdők egészségének helyreállítására alkotott törvény megvalósítására.
Az Erdészeti Szolgálat tavaly 1,1 millió hektárt meghaladó nagyságú területen kezelte a gyúlékony szerves anyagokat, csökkentette azok mennyiségét, további 567 000 hektáron pedig más gazdálkodási műveletek révén. 2006-ban további 1,1 millió hektár terület  kezelését tervezi, és tájrendező tevékenység, tájsebek helyreállítása útján elvégzi a éghető anyagok csökkentését.
További 1,8 millió hektár szerepel a 2007-re tervezett programban: 1,2 millió hektár gyúlékony szerves anyag kezelés valamint 600 000 hektár tájrestauráció. A 2007-es pénzügyi év végére a szolgálat a 2001-es  költségvetési év kezdetéhez mérten, a nemzet erdeiből és fás–füves területeiből 8,7 millió hektáron végzi el a tűzveszélyes erdei szerves hulladék anyagok kezelését,  és további 2 millió hektáron végez tájrendező munkát.
Az elnök magas technológiájú energetika kezdeményezésében szó van arról az 5 millió dolláros juttatásról, amit a biomassza hasznosítás piacainak fejlesztésére fordít a szövetségi költségvetési javaslat. Ez az erdők és legelők helyreállítási munkáit pénzügyileg még inkább megvalósíthatóvá teszi.
Az Észak-nyugati Erdőprogram (Northwest  Forest Plan) céljainak megvalósítása iránt is elkötelezettséget vállal a 2007. évi költségvetési javaslat.
Tükrözi a költségvetés az elnök elkötelezettségét az együttműködés és a fenntartható erdőgazdálkodás iránt, és szándékát a megemelt alapok biztosítására az 1994-es Észak- nyugati Erdőprogram átfogó, teljes megvalósításához.
A célokban szerepel az erdők, a vadon élő állatok és a vízfolyások egészségi állapotának hosszú távú védelme, a faanyag értékesítés előre tervezhető, fenntartható szintjének biztosítása.
A költségvetésben javasoltak szerint 66 millió dollárral fordítanának többet, azaz összesen 182 millió dollárt az észak-nyugati területek feladatainak megvalósítására.
 Az összeg lehetővé teszi az Erdészeti Szolgálat Csendes óceán Észak-nyugati és Dél-nyugati térségei számára, hogy 800 millió deszkaláb fával járulhassanak hozzá a program (Northwest Forest Plan) céljainak megvalósításához.
Tartalmazza a javaslat a vidéki iskolák és önkormányzatok fenntartásáról szóló törvényhez kapcsolódó kifizetéseket is. A gyenge fahozamok alacsonyabb bevétele miatt veszteséges államok és megyék iránti elkötelezettségének hangsúlyozásaként az elnöki költségvetés törvényjavaslatot tartalmaz arról, hogy a vidéki iskolák és települések önrendelkezéséről szóló törvény módosításaként, a jelenlegi alapösszeg-határhoz mérten 800 millió dollárral megemelve, terjesszék ki 5 éves időtartamra a megyei, nettó, fa utáni kifizetések biztosítását.
Ezek az érintett, leginkább rászoruló területeket célozzák meg, hogy az ilyen kifizetések biztosíthatóak legyenek az államkincstárból. A javaslat felhatalmaz a földrajzi elhelyezkedésük vagy más sajátságaik miatt elszigetelt vagy ráfizetéses gazdálkodású erdőparcellák átruházására.
Az erdőörökösödési és föld kisajátítási programok miatt, az Erdészeti Szolgálat nem gondoskodik a várhatóan nettó veszteséges földek védelméről.


 

No events