2015. április 16. - Törvényjavaslatok, határozatok, honi és nemzetközi szerződések és megállapodások kaptak a héten is zöld utat.

Vadgazdálkodás
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása a vadgazdálkodási tervezés valódi tervszerűségét, a hivatásos vadászok képesítési követelményeinek ésszerű csökkentését, valamint a jogbizonytalanság felszámolását célozza.  Javaslatot tesz a körzeti vadgazdálkodási tervek időbeli hatályának meghosszabbítására, a hivatásos vadász szakképesítési követelményének enyhítésére, továbbá a vad és gépjárműütközés kárfelelősségi szabályainak kiigazítására.
A módosítás megszünteti a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász kötelező alkalmazását a tízezer hektárnál nagyobb, valamint a különleges rendeltetésű vadászterületeken, párhuzamosan meghagyva a vadászati hatóság mérlegelési lehetőségét arra, hogy ahol a vadgazdálkodási helyi érdek megkívánja, ott felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazását írja elő.
A vad és a gépjármű ütközésének kérdéskörét is megpróbálja rendezni, olyan ésszerű jogszabályi háttér kialakításával, ami az öngondoskodást ugyan jobban preferálja a mostaninál, eközben pedig nem teremt olyan vállalhatatlan kötelezettségeket vagy olyan szerencsétlen helyzeteket, ahol adott esetben az autós vagy a vadászatra jogosult szenved indokolatlanul nagy kárt.(Előterjesztő: földművelésügyi miniszter.  Szövege: PDF. )
+
Az Országgyűlés a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítását 146  igen szavazattal, 4 nem ellenében, 39  tartózkodás kíséretében elfogadta.
Vétó az illegális fakitermelésre
Az Európai Uniónak a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete követeli meg az  erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítását.  az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítása, így az erdőgazdálkodás fenntarthatósága érdekében. 
Szakértői becslések szerint Magyarországon az illegális fakitermelés mennyisége évi 300 ezer köbméter körül mozog, ez nagyjából 3 milliárd forint összeget jelent. Igen jelentős ezen túl a szomszéd országokból illegálisan behozott faanyag, fatermékmennyiség is. A törvényjavaslat a tervezett intézkedésekkel a vidéki gazdálkodás biztonságát igyekszik növelni, valamint a más uniós tagállamokból behozott, adójogszabályokat kijátszó faanyag-értékesítés visszaszorítását eredményezheti. A rezsicsökkentésre irányuló kormányzati szándékot is közvetve szolgálja, mivel a lakossági fogyasztók megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifával való ellátását a kereskedelmi rendszer ellenőrzésével biztosítja.

No events