2015. április 19. - Az Országos Erdészeti Egyesület Győri Erdőgazdasági Helyi Csoportja 2015. április 15-én, mintegy 30-40 fő részvételével, két előadást hallgatott meg a szakmai látókör-szélesítés jegyében, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. központi tárgyalótermében.

Elsőként Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt szóvivője és az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára tartott előadást "Lakossági megkeresések kezelése a Pilisi Parkerdő Zrt-nél" címmel.
Közismert, hogy az országban - a lakosságszámból eredően - a Budapest környéki erdőket látogatják legtöbben, így az itt dolgozó erdőgazdaság, a Pilisi Parkerdő Zrt felé nyilvánulnak meg leghangsúlyosabban a lakosság különböző turisztikai igényei és természetvédelmi elvárásai. A nagyvárosi lakosság sok esetben alul- vagy félretájékozott az erdő és erdőgazdálkodásról, ezért fontos a minél több csatornán keresztül megvalósuló tájékoztatás. Az előadó elmondta, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt az erdei iskolai tevékenységen kívül különböző lakossági rendezvényekkel, meghirdetett terepi bemutatókkal, sajtóközleményekkel, honlapra és Facebook-oldalra feltett kis hírekkel igyekszik folyamatosan informálni az érdeklődőket. Emellett folyamatosan válaszolnak (írásban vagy szóbeli interjúk formájában) a média részéről érkező kérdésekre.
A szóvivő külön kiemelte, hogy a megfelelő tájékoztatás fő jellemzői a következők:  aktuális és aktív, gyors, őszinte, a média számára könnyen felhasználható.
Az előadó a Mercedes autómárka példájára hivatkozva szemléltette, hogy kiváló marketinggel is csak kiváló terméket lehet tartósan eladni. Szerencsére az erdőgazdálkodás tevékenysége alapvetően pozitív, nincs szégyenkeznivalónk, de rossz kommunikációval sokat ronthatunk a megítélésünkön. A közérthető és tartalmas előadást a lakossági megkeresések, potenciális konfliktusforrások és félreértett hírek gyakorlati példái színesítették.

Második előadóként Nagy Imre, a NAIK, Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) munkatársa "Mit ér az erdész, ha magyar?" címmel ismertetett egy közelmúltban végzett érdekes kutatást.
Az ERTI vizsgálata eredendően az üzemirányítási, általános költségek mértékének meghatározására irányult, de ennek során a kutatók - elsősorban Nagy Imre - lemodelleztek egy "normatív erdészeti üzemet", mely tisztán üzleti alapon végez erdőgazdálkodási alaptevékenységet. Ez az érdekes gondolatkísérlet egy beruházást indító kapitalista vállalkozó hidegfejű szemléletével, a közgazdaságtan alaposságával, de egyben a valós erdészeti gyakorlat számain alapulva valósult meg.
A modell paramétereinek meghatározásához egyfelől az Országos Erdőállomány Adattárat használták, másfelől pedig 42 erdőgazdálkodóval készítettek személyes, részletekbe menő interjút. A megkérdezettek köre nagyjából reprezentatív a gazdálkodók területnagysága, elhelyezkedése és tulajdonosi köre vonatkozásában. A mintavétel 143.817 ha-t érintett, ami az összes erdőterület 7%-a.
Érdekes áttekinteni, hogyan áll össze a modellben kialakított virtuális erdészeti egység, mely gazdasági szempontból a hatékony működés elméleti mintapéldája, az átlagos hazai viszonyok között:
- 10.000 ha erdőterület,
- 35.141 m3 fakitermelés (nettó),
- 600 millió Ft éves árbevétel,
- 19 fő alkalmazott (2 mérnök, 1 gazdasági vezető, 2 adminisztrátor, 11 kerületvezető erdész, 1 rakodókezelő erdész, 1 beosztott erdész, 1 fizikai munkás),
A normatív erdészeti üzem teljesen önálló gazdasági egységként, azaz klasszikus erdőgondnokságként működik. Tevékenysége csak erdőművelés, fakitermelés, kereskedelem, nincs ingatlan vagyona (mindent bérel), az alkalmazottak saját gépkocsit használnak (külön díjazásért). Az alaptevékenységen kívül minden szükséges feladatot (pl. munkavédelem) vállalkozók látnak el.

A fentiekben leírt "mintaüzem" 15.590 Ft/ha/év általános költséggel üzemel, ami az összes költség 35%-át teszi ki. Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 8%, amihez rögtön hozzá kell tenni, hogy tisztán kapitalista szemlélet mellett, a közcélú szolgáltatások teljes elhagyásával lehetséges.
Az előadásokat követően a kollégák kérdéseket tehettek fel az előadóknak, majd kötetlen körben folytatódott az érintett témák megbeszélése.

No events