2015. május 7. - Idén is lehet pályázni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatásra - hívta fel a figyelmet a Baranya Megyei Kormányhivatal.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. május 15.

Az európai uniós irányelveknek megfelelő módon folytatott erdőgazdálkodás a Natura 2000 hálózaton belül alapvető fontosságú. A Natura 2000 területeken található erdőkre vonatkozó erdőgazdálkodási előírások szigorúbbak az átlagosnál, így például fakitermelési korlátozások bevezetésével is jártak. Ezért az ezeken az erdőterületeken gazdálkodók vissza nem térítendő kompenzációs támogatást a igényelhetnek felmerülő költségek és jövedelem kiesésük ellentételezése céljából.

A támogatási, egyben kifizetési kérelmet elektronikus úton, egységes kérelem keretében lehet benyújtani 2015. május 15-ig. Ebben segítséget nyújtanak a területileg illetékes falugazdászok. Támogatást az a jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó igényelhet, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, vagy azt a kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte. Nem támogatható az az erdőrészlet, amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.


No events