2015. július 2. - Rendhagyó módon a Budakeszi Vadasparkban ült össze június 26-án az Országos Magyar Vadászkamara Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kulturális Bizottsága.

Nem véletlenül: erre az évre a testület egyik feladata, hogy új vadászati információs táblákat készítsen a létesítmény számára. A másik elvégzendő munka egy kiadvány összeállítása, amely gyakorlati útmutatóul szolgálhat mindazoknak, akik ápolni szeretnék vadászati tradícióinkat, ám még nem ismerik elég jól a régmúltban gyökerező szokásokat. Az OMVK bizottságának ülése után a megyei területi szervezetek képviselői ismerhették meg az idei évre és az egész ciklusra szóló terveket.
Az ülés előtt a testület tagjait Szabó Péter igazgató köszöntötte. A jelenleg a Pilisi Parkerdő Zrt. nonprofit Kft.-jeként működő, 1979-ben alapított vadasparkról szólva elmondta: az utóbbi esztendőkben évről évre nagyobb népszerűségnek örvend, és évente több mint 140 000 látogatót vonz. A létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a vendégek az információs tábláknak, a nemrég megújult fajleíró plakátoknak, az egyre több szakvezetésnek hála jobban megismerhessék a természetet, az állatvilágot. Emellett az erdőgazdaság és a vadaspark külön hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa az erdészek és a vadászok munkáját is, így még közelebb hozva őket a társadalomhoz, még inkább növelve elismertségüket.
Az ülést Oláh Csaba elnök nyitotta meg. A tanácskozáson jelen volt Fáczányi Ödön korábbi elnök is, akit az OMVK áprilisi küldöttközgyűlésén tiszteletbeli elnöknek választottak. Első napirendi pontként egy új tag, dr. Koncz István mutatkozott be. Ezután a vadaspark információs tábláinak cseréjét vitatták meg. 6 kétoldalas tábláról van szó – tehát 12 szöveges-képes plakátról –, amelyek a következő témaköröket mutatják be: vadászható vadfajok, idények; vadászati berendezések; vadászpuskák, vadászati eszközök; vadászati módok; a trófea fogalma és tisztelete; vadászkutyák; vadászhagyományok; solymászat, íjászat; vadászati kultúra és etika. Az elkészült anyagoknak illeszkedniük kell majd a vadaspark arculatába. A bizottság döntése értelmében a jelenleginél sokkal rövidebb, tömör szöveges tartalomra és domináns képanyagra lesz szükség a körülbelül 100x100 centiméteres plakátokon. A táblákat az OMVK gyártatja majd le, a vadasparkra csak a kihelyezés vár.
A másik idei feladat egy új, körülbelül 80 oldalas kiadvány összeállítása, amely egyértelmű gyakorlati útmutatóul szolgál a magyar vadászoknak hagyományaink ápolásához. Erre a kötetre már régóta igény van – fogalmazott Oláh Csaba. Fáczányi Ödön emlékeztetett, hogy ötlete nyomán az anyagon már korábban elkezdtek dolgozni. Az elkészült kiadvány a 2013-ban kiadott Etikai Kódexhez szolgálhatna egyfajta kiegészítésként. A Bizottság természetesen mindenkitől köszönettel fogad bármilyen javaslatot, észrevételt, ezzel együtt az anyag összeállítása egy szűkebb szerkesztőbizottság tisztje lesz. Ennek tagja Fáczányi Ödön, dr. Koncz István, Békés Sándor, Wallendums Péter és Prihoda Judit. Ami a külcsínt illeti, a tervezett kötet fekete-fehér kivitelben készül, színes borítóval. A tartalom olvasmányos lesz, fotókkal, grafikákkal illusztrálják majd. Az anyag a vadásztanfolyamot szervezők számára is fontos oktatási segédlet lehet majd.
A bizottsági ülés után első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal egy szélesebb körben folytatott tanácskozás következett. Az elnök korábban kérte az OMVK megyei Területi Szervezeteit, hogy jelöljenek ki egy-egy személyt, aki összefogja az adott megye kulturális rendezvényeit. Ők gyűltek össze Budakeszin a kibővített ülésen, szinte minden megye képviseltette magát. Oláh Csaba tájékoztatása szerint az OMVK elnöksége két munkatervet kért tavaly év végén a kulturális bizottságtól: egyet a 2015-ös évre, egyet pedig a 2018-ig tartó ciklusra, így az idén prioritást élvező feladatok mellett a hosszú távú célkitűzéseket is megbeszélhette a grémium.
Az országos bizottság szeretné elérni, hogy minél több helyen nyíljon lehetőség a vadászat bemutatására általános és középiskolákban. Ez ügyben rövidesen szeretnének együttműködést kialakítani az Emberi Erőforrások Minisztériumával is.  A Fejér megyéből érkezett Pechtol Szabolcs saját tapasztalatait ismertette: ő szűkebb pátriájában már több éve folytat ilyen tevékenységet, nem egy általános iskolában visszatérő vendég, és a fogadtatás pozitív. Hozzátette: a gyakorlat azt mutatja, hogy a középiskolások már kevésbé fogékonyak a hasonló ismeretterjesztő előadások iránt. Takács Éva Vas megye képviseletében egykori biológiatanárként megjegyezte, hogy az ő tapasztalatai szerint óvodában is működőképesek a hasonló foglalkozások. Fáczányi Ödön felvetése szerint mindehhez célszerű lenne összeállítani egy ajánlott tematikát is, amelyből kiindulva meg lehetne tartani az iskolai foglalkozásokat. Békés Sándor Baranya megyéről szólva arról tájékoztatott, hogy az ottani vadászkamara néhány éve szétküldött egy a témában gyerekek számára összeállított anyagot a megye összes általános iskolájába, és ezt az anyagot akár egy egységes tematikához is fel lehetne használni. Wallendums Péter, aki éveken keresztül vett részt ifjúsági vadásztáborok szervezésében és lebonyolításában, úgy vélekedett, hogy a hasonló ismeretterjesztésnek kifejezetten a vadászatra, vadgazdálkodásra kellene koncentrálnia, és nem más témákon keresztül megközelítenie azokat.
2018-ig még egy kiadvány megjelentetését tervezi a bizottság. Fáczányi Ödön és Bíró Gabriella szerkesztésében 2008-ban vehették a kezükbe az olvasók a Fejet hajtunk című kötetet, amely a hazai vadászati emlékhelyeket vette sorra. Ennek folytatása lenne az új könyv. Hogy minél teljesebb legyen az anyag, Oláh Csaba azt kérte, hogy első lépésként ki-ki térképezze fel a saját régiójában a vadászathoz kapcsolódó köztéri szobrokat, sírhelyeket, gyűjteményeket és minden vadászati vonatkozású dolgot, amelyet érdemes lehet bemutatni.
A következő esztendőkben fontos célkitűzés, hogy a dél-dunántúli gímszarvas nyilvánítsák a világörökség részének. Ezt egyebek mellett vadgazdálkodási, vadászati jelentősége, a trófeakultúrában betöltött központi szerepe és magyar történelmi és mitológiai vonatkozásai indokolják. A sikert nagyban támogatná, ha sikerülne megnyerni az ügynek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsot (CIC). Azonban hogy el lehessen kezdeni a folyamatot, feltétlenül össze kell gyűjteni egy anyagot, amely igazolja az elképzelés létjogosultságát.
Ugyancsak a ciklus végéig teljesítendő feladat két új emlékmű felállítása Telkiben, a Budakeszi Erdészet területén található Vadászok Szoborparkjában. Itt jelenleg két üres posztamens vár rá, hogy neves magyar vadászok mellszobrai kerüljenek rájuk. A szobrokat egyébként a Maderspach Viktor Egyesület gondozza.
Végül, de nem utolsó sorban Oláh Csaba tájékoztatott egy idei, voltaképp az esztendőt záró tervről: az adventi időszakban hagyományteremtő szándékkal egy komolyzenei koncerttel összekötött misét szerveznének a vadászokért – nem csak vadászoknak. Ennek jelenleg két fővárosi helyszínt is el tudnak képzelni: a Mátyástemplomot és a Bazilikát.
Miután a hivatalos program befejeződött, a tanácskozás résztvevői megtekintették a jelenlegi vadászati információs táblákat, valamint a Budakeszi Vadaspark két munkatársa, Szabó Miklós és Szilágyi Zsolt kíséretében körbejárhatták létesítményt.

No events