DR. ZEKE Ügyvédi Iroda
2016. március 19. - A cikk címe nyilván költői. Tudjuk, hogy mire esküdtek fel a bírók (a cikkben szerepel az eskü szövege is). Ugyanakkor az is tény, hogy valamiért egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel (amit normális esetben értelmetlen lenne feltenni). A magam praxisából rögtön eszembe jut a lepke-per, amelyben éppen egy esztendeje függesztette fel a Debreceni Ítélőtábla a per tárgyalását és fordult az Alkotmánybírósághoz, mert szerinte az egyik peres fél oldalán anyagilag érdekelt bíróság nem tud pártatlan, független, elfogulatlan döntést hozni (az indítvány szövegét bárki eléri az Alkotmánybíróság honlapján, az ügy száma: III/00940/2015.). Az Alkotmánybíróság a bírósági indítványt - főleg egy kiemelt pertárgy értékű ügyben - soron kívül bírálja el. Ez a soron kívüli elbírálás tart már egy esztendeje! Nyilván komoly fejtörést okoz az ügy, hiszen, ha kimondaná az Alkotmánybíróság, hogy amennyiben az anyagilag is érdekelt bíróság nem tud tisztességes eljárás keretében, pártatlanul, elfogulatlanul dönteni, azaz: nem a törvényhez, hanem a "kenyéradó gazdájához" hű, akkor ez lényegében az egész hazai jogszolgáltatást alapjaiban ingathatná meg!
Miről is van szó? Nemcsak a lepke-perben, hanem gyakorlatilag az összes büntetőeljárásban, ahol az ügyész képviseli a vádat a vádlott, illetve az alperes pernyertessége (a vádlott felmentése) esetén az államot terhelő perköltséget, bűnügyi költséget, ügyvédi, védői díjat a BÍRÓSÁG FIZETI KI. Elvileg a bíróság anyagilag érdekelt a vádlott elítélésében (az ügyész által indított polgári perben az alperes marasztalásában).
Kíváncsian várom az Alkotmánybíróság határozatát. Magam is megnyugtatóbbnak tartanám, ha a pervesztes ügyész perében az ügyészség és nem a bíróság viselné a költségeket, jelenleg ugyanis (esküdtszék híján) a bírói eskü az egyetlen biztosíték. Nagyon bízom abban, hogy az eskü sem kevés. Mert mi is az "eskü"? Valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés. Mi a "szent dolog"? A legnagyobb erkölcsi megbecsülésben álló, a legbecsesebb értékeket képviselő dolog. Ilyennek kell lennie a bírói eskünek, ami "szent dologként" tekint az igazságosságra, a méltányosságra, a jogszabályoktól, a lelkiismerettől és semmi egyébtől való függésre. Aki ilyen esküt tesz, az nem lesheti "kenyéradó gazdája" kedvét!
Ez a bizakodás azért van bennem, mert a lepke-perben született ítélet és folyó eljárás kapcsán fel sem merült az, hogy az eljáró bíró elfogult lenne, hogy akár a legcsekélyebb mértékben befolyásolná döntésében, hogy az ügyésszel szembeni pernyertességünk esetén a bíróságnak kell állnia a perköltséget. Ez mindenesetre biztató a jövőre nézve is.

No events