ImageMegfelelő stratégiára van szükség
Miközben Európa többi része kitartóan halad a fenntartható erdőgazdálkodás felé, a kelet-európai országok az állami erdők korábbi tulajdonosaiknak való visszaadását követően számos kihívással szembesülnek, olvasható a FAO Európai Erdészeti Bizottsága május 23-26. között a szlovákiai Zólyomban rendezett találkozójáról kiadott közleményében.

Sok kelet-európai ország – gazdasági és társadalmi szerkezetét a központi tervezésről a piacgazdaságra átalakítva – óriási fejlődést ért el a magánerdészeti ágazat fejlesztésében és intézményrendszerének alkalmazásában. 
Az állam visszaadta az erdőket korábbi tulajdonosaiknak vagy azok örököseinek, és változtatások történtek az erdészeti politika valamint a jogi szabályozás terén a magán szektor bevonásáért az erdészeti ágazatba, intézményekbe, nevezetesen az állami erdészeti szolgálatokba. Mindezek eredményeként a kelet-európai erdészeti ágazat az általános fejlődés állapotát élvezi. Kelet-Európában növekszik a fatermékek előállítása, és Kelet- és Nyugat-Európa között jelentősen emelkedik a fatermék kereskedelem. 
Sok új erdőtulajdonosnak nincs kellő szakértelme és forrásokat is keres, hogy erdejében fenntartható módon tudjon gazdálkodni. Tőkéjük, vagyonuk azonban olyan kicsi, hogy sokuk nem engedheti meg magának, sem az intézményes tanácsadás, sem a támogatás igénybevételét.
Következésképpen az erdőbirtokosok gyakran vannak kitéve annak a kísértésnek, hogy fájukat az első vevőnek eladják, lemondva ezután az aktív felelős gazdálkodásról. Ezekben az országokban a politikaalkotóknak fontos feladata, hogy megtalálják azokat a módokat és eszközöket, melyekkel a kis magán erdőgazdaságokat szakmai tanácsokkal segíteni lehet, hogy az erdő minőségének fenntartása mellett legyenek képesek a bővülő piac előnyeinek a kihasználására. Erről beszélt Wulf Killmann, a FAO Fatermék és Gazdasági Részlegének igazgatója. 
A problémák megoldásának elősegítésére, a FAO és az UNECE (az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága) szoros együttműködésben dolgozik más nemzetközi szervezetekkel és kormányokkal.

A dél-kelet európai országok és a Független Államok Nemzetközössége politikai változásokhoz és intézményes reformokhoz kért sürgős támogatást, mondta Kit Prins az UNECE magas rangú erdészeti tisztviselője.
A térség országai társadalmi és gazdasági környezetük alapos átalakításához jól tudnák hasznosítani az új uniós tagországok tapasztalatait.

Fokozott erőfeszítésre van szükség az erdőtüzek elleni harcban és az erdőtörvény alkalmazás támogatásában. 
Nagyobbak az elvárások az erdőből származó szociális és környezeti javak, így a vízgazdálkodás, a talajerózió-kezelés, a szabadidő eltöltése iránt. A FAO szerint elengedhetetlen az ágazatok közötti jobb együttműködés.
Az erdők környezeti és szociális szolgáltatásainak biztosítása a másik fontos feladat, mondta Killmann.

Az Európai Erdészeti Bizottság tárgyalásai a politikacsinálókat hivatottak segíteni a problémák azonosításában és megoldásában.
A bizottság kétévenként találkozik, s része a világ regionális erdészeti bizottságai hálózatának, melyek együtt látják el javaslataikkal a FAO Erdészeti Bizottságát, mely a tervek szerint 2OO7 márciusában találkozik.

 

No events