b_150_150_16777215_00_images_stories_kiadvany_maderspach2018.JPG

2018. február 11. - Maderspach Viktor kiadatlan írásai

 

Élő legenda volt a Maderspach család, de különösen Maderspach Viktor, az utánozhatatlan természetbúvár és vadász (1875-1941). Három, nyomtatásban is megjelent kötete (Páreng, Retyezát, 1935., Havasi vadászataim 1942., Medve! 1943.) a magyar természetleíró és vadászati irodalom kedvelt gyöngyszemei.

A tervezett kötet Maderspach Viktor eddig teljességgel ismeretlen és kiadatlan, sajátos hangvételű és különlegesen szép nyelvezettel megfogalmazott természetismereti írásait tartalmazza.

Felmenőinek küzdelmes helytállása és a szülőföld, a Déli-Kárpátok világa alakították ki benne azt az egyedülálló „naturalist and sportman” jellemet, amely a ma embere számára is érdekes és példaszerű lehet. Nagyapja, Maderspach Károly (1791-1849) Széchenyi kortársa, kohómérnök, Bem hadseregének fegyverszállítója és egy sajátos, ún. „vonórudas, öntöttvas ívhíd” feltalálója. Nagyanyja, Maderspach Károlyné Buchwald Franciska korának nemzeti hőse. Mivel a család vasgyára ellátta az erdélyi magyar sereget fegyverrel és lőszerrel, és mivel a hegyeken keresztül Törökország felé menekülő Bem tábornoknak éjjeli szállást és élelmet nyújtott, Haynau egyik századosa nyilvánosan megvesszőzteti. Ezt a példátlan megalázást a hős anya még elviseli, de férje a történtek után öngyilkos lesz.

Kötetünket az apa, id. Maderspach Viktor (1833-1885) két, veretes magyarsággal megfogalmazott beszámolójával kezdjük, amelyek a szűkebb haza, a Hunyad megyében fekvő Vaspatak és a Retyezát egészen korai, 1862-os leírását tartalmazzák.

Ezt követik az ifjabb Maderspach Viktor írásai. Életének nagy részét a Retyezát tövében éli le. A természet iránt érzett rendkívüli vonzalma és érdeklődése már fiatal korától fogva az erdők és a havasok világának a tanulmányozására késztette. A bécsi műegyetem elvégzése után hosszú amerikai utat tesz az Öt-tó vidékén, megismerve az őserdők egyre fogyó világát, a rohamosan fejlődő amerikai ipar, különösen a fűrésztelepek természetátalakító brutalitását. 1902-ben még tanulmányozhatta az indiánok ősi vadászati módszereit, de leírhatta a vasútépítéssel előre haladó „kultúrvilág” ellentmondásait is.

A kötet témájának fő gerincét alkotják a természetleíró elbeszélések, amelyek a Déli-Kárpátok (Retyezát, Páreng, Csernai havasok) sajátos állatvilágát, a magashegységek jellemző állatfajainak életmódját, viselkedését, a havastetők hagyományos legeltetési viszonyait, az ott élő lakosság (román csobánok, szénégetők, erdőpásztorok, dél-tiroli favágók) életmódját matatják be. Ezek a leírások teljesen egyediek a magyar nyelvű természetismereti irodalomban, mivel primér tapasztalataiból fakadnak. Hiszen Maderspach Viktor évtizedekig benne élt ebben a világban, ugyanakkor a nagyvilágból származó élményeivel össze tudta hasonlítani a Déli-Kárpátok hagyományos gazdálkodási viszonyainak utolsó pillanatait.

Kötetünk kiemelkedő darabjai azok az elbeszélések, amelyek a Kárpátok ma már egyre fogyó nagyvadjainak, a medvének, a farkasnak és a zergének az életmódját mutatják be. Ezek mellett olvashatunk a szarvas, a magashegyekben élő őz, a siketfajd és más vadfajok életmódjáról is, abból a különleges látásmódból megfigyelve, amely a magyar vadászati irodalomban csak Maderspach Viktor sajátja. Csak ő élt ilyen hosszan a havasok szomszédságában, csak ő ismerte ilyen jól a hegyek embereit, de csak ő volt az egyedüli abban is, hogy a tapasztaltakat írásban is megörökítette.

Külön színezik a könyv széles palettáját a Pripljatyi-mocsarakról küldött első világháborús híradások, valamint a húszas években Anatólia őserdeiben tett feltáró út beszámolója.

A kötethez a szerkesztő archív képeslapokat is felkutatott. A Néprajzi Múzeum fotótárából és egy hajdan Hátszegen évtizedekig működő fényképész, Horváth József hagyatékából olyan eddig sehol sem közölt felvételeket válogatott ki, amelyek autentikusan idézik fel a hegyek hajdani világát, a tájakat, az embereket, a rég elfeledett életmódokat.  Dr. Sonnevend Imre, okl. erdőmérnök, környezetvédő szakmérnök

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

No events