b_150_150_16777215_00_images_stories_erti_baktibeatrix2018k.JPG
2018. március 12. - A NAIK ERTI egyik tehetséges, fiatal kutatója, Bakti Beatrix nyerte az év ifjú agrárkutatója versenyt.

Alább a pályamunkájának összefoglalója.
A hazai mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kockázatát a megváltozó klímafeltételeknek való kitettsége adja. A rendszerváltást megelőző időszakban csaknem 400 ezer hektár volt az öntözhető terület nagysága, amely napjainkra már 100 ezer hektár alá csökkent, ami kevesebb, mint a teljes szántóterület 3 százaléka. Ezzel az aránnyal az Európai Unió országai között a leghátsó sorban kullogunk. Az elkövetkező évek agrárfejlesztéseinek középpontjában kell lennie a mezőgazdasági vízgazdálkodás, azon belül az öntözés fejlesztésének, ha az ágazat klímakitettségét csökkenteni, a kibocsátást pedig növelni szeretnénk. A mezőgazdaságban számos olyan vízigényes tevékenység működik, amely a felhasznált víz másodlagos felhasználását is lehetővé teszi. Ennek egyik módja a fentiekben vázolt energetikai célú ültetvények öntözése, amely a nedvesség ellátáson túl, tápanyaggal is ellátja a növényeket. Az energetikai ültetvények termesztése több gyakorlati hasznot is jelenthet, ugyanis a kedvezőtlen adottságú területek számára öntözéssel kombinálva hosszú távon stabilizálja a mezőgazdasági termelést.
 
Kutatásaink tehát közvetlenül a gyakorlatban hasznosítható eredményeket adnak, amelyek alapján a legfontosabb – a hazai mezőgazdaság számára megfontolandó – javaslatok a következők:
 
1.      Fás szárú energiaültetvények telepítésére azok a termőhelyek jöhetnek szóba, amelyeken a hagyományos növények számára kedvező feltételek nem teremthetők meg. Elsősorban a vízjárta, kötött, vagy kedvezőtlen vízgazdálkodású laza szerkezetű talajok. Magyarországon legalább 600 000 hektár a szóba jöhető terület nagysága.
2.      A hazai mezőgazdaság versenyképességét leginkább csökkentő tényező a klímakitettség erősödése, továbbá az öntözhető területek kis aránya. A vízhasznosítás valamennyi formája, különös tekintettel az akvakultúrás rendszerekben felhasznált víz másodlagos hasznosítására a körkörös gazdaság egyik meghatározó területe lehet.
3. A termőhely-hasznosítás számos alternatív lehetőséget rejt magában, kihasználva hazai adottságainkat, amelyek további K+F+I irányú vizsgálata közvetlen gazdasági eredményekkel járhat, továbbá gyakorlatorientált, a vidék lakosságmegtartó képességét segítő hatása miatt kiemelt kezelést igényel.

 

No events