b_150_150_16777215_00_images_stories_Logo2_eustafor.jpg

2018. április 24. – Magyarország a költségvetés ilyen léptékű felélése ellen szavazott; hazánk megfontolandónak tartja egy kommunikációs értekezlet megrendezésének gondolatát; az EUSTAFOR soron következő konferenciájának Szardínia ad otthont májusban

A 2018. február 26-27. közötti közgyűlés ülésein az EUSTAFOR 33 tagjának küldöttei, továbbá ÁK, EP tagok, DG AGRI és DG ENV képviseletek vettek részt – tájékoztatott Mózes Csaba a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese.
A közgyűlés helyszínét a Szászországi Állandó Képviselet biztosította. Ilyenkor elsőként bemutatkoztak az új tagok: Katalónia és Szerbia állami erdészetei – mondta a főosztályvezető-helyettes. Érdekesség, hogy Katalónia 32 ezer km2 és 7 millió lakos mellett 2 millió ha, – 3/4 rész magán és 1/4 állami tulajdonú – erdővel rendelkezik. A régió 30 százaléka Natura 2000 terület. Az erdők kezelésekor az állam, szerződéses alapon önkormányzati erdőket gondoz. Erdőterv az erdők 1/3-ára készült.
Szerbia 2,2 millió ha erdeje az ország 29 százalékát fedi le, annak 53 százaléka állami, 47 százaléka magántulajdon. Két nagy állami erdőgazdasága van.

A továbbiakban az EUSTAFOR, az állami erdészetek brüsszeli képviselete, ismertette éves tervének fontosabb témáit: a klímaváltozás 2020 után, a biogazdaság, a megújuló energia direktíva, a vidéki területek (az erdőgazdálkodás gazdasági vetülete), KAP, EU erdőstratégia félidős felülvizsgálata), a biodiverzitás, a Natura 2000 valamint az ökoszisztéma szolgáltatások.
A financiális kérdéseknél kiderült, hogy az EUSTAFOR egyre nagyobb léptékben éli fel eddig felhalmozott egyéves költségvetésének megfelelő tartalékát. 2016-ról 2017-re 10 százalékos költségnövekedés, 2018-ra már 25 százalék, 2019-re pedig 50 százalék. Ez utóbbit egy újabb politikai tanácsadó alkalmazásával magyarázzák. Ebben az ütemben a tartalék 2020-ra elfogy, amikor előre láthatólag tagsági hozzájárulás növelést kell végrehajtani. A költségvetést majd’ minden tag elfogadta, Magyarország ellenezte. Helyette a tartalékok visszafogottabb felélését javasoltuk. További javaslataink voltak:
Tekintettel a Natura 2000 célokra, lobbizzon az EUSTAFOR az állami kezelésű N2000 területek támogatásáért;
Tekintettel a különböző ökoszisztéma szolgáltatásokhoz köthető elvárásokra, lobbizzon az EUSTAFOR az állami erdőgazdálkodási vállalatok non-profit orientáltsága mellett,
Tekintettel az erdősítések kivitelezésének jellegére, lobbizzon az erdősítések mezőgazdasági tevékenységnek történő nyilvánítása érdekében.
Tekintettel az erdészet megítélésére az EUSTAFOR fejtsen ki hatékonyabb tevékenységet a kommunikáció területén mind a saját munkájának országok közötti ismertté tétele, mind az egyes országok erdőgazdálkodása ismertségének növelése érdekében.
Az EUSTAFOR kialakított egy kommunikációs hálózatot, melynek célja az igények és lehetséges inputok feltérképezése, valamint a bevált gyakorlatok megismertetése. A hálózat soron következő ülésének megrendezésé Magyarország megfontolandónak tartja. Ez 10-12 fő számára egy 2 napos rendezvény megszervezését jelenti – a szállást és étkeztetést a résztvevők maguk fizetik.
Az EUSTAFOR soron következő konferenciájának Szardínia ad otthont május 14-17 között. A konferencia témája a társadalmi és környezeti kihívások a mediterrán erdőkben. Tekintettel a klímaváltozásra Magyarország részvétele javasolt a rendezvényen. Szó lesz erdei legeltetésről, az erdők egyéb szolgáltatásairól és azok értékeléséről.

A közgyűlést követően került megrendezésre az Erdő érték értékelése rendezvény a Türingia brüsszeli Állandó Képviseleten. Meghívott előadók voltak:
Miapetra Kumpula-Natri, MEP
Ignacio Seoane, DG AGRI
Humberto Delgado Rosa, DG ENV
Miranda Winram, az angliai államerdő igazgatója
Lena EK, a Svéd államerdő elnöke
Aigar Kallas, az Észt államerdő igazgatója
Luc Bas, az IUCN európai irodájának vezetője
Ciarán Fallon, az Ír államerdő igazgatója.
Az előadók elmondták, hogy Európa 2,5-szer többet fogyaszt, mint amennyit meg tud termelni. Az Eurobarométer eredményei alapján az erdők legfontosabb feladata a klímaváltozás elleni fellépés – ezt követi a biodiverzitás, a javak, majd a szolgáltatások biztosítása. DG ENV szerint a Natura 2000 hálózat szerepe az azokon folyó emberi tevékenységek megőrzése a területen. Valószínűleg a rét-legelőre gondoltak első sorban – tette hozzá Mózes Csaba. Magyarország nevében rákérdeztünk a biodiverzitás egységes és reprodukálható meghatározására, de sajna, nem kaptunk választ – mondta a főosztályvezető-helyettes. Az ökoszisztéma szolgáltatások figyelembe vétele mellett a nemzeti számlarendszer részét képező erdőszámlák egyre fontosabb szerepet töltenek be, amit az EUROSTAT készít elő az EU részére. Angliában például egy ökoszisztéma szolgáltatás- értékelést követően a szolgáltatások teljes lefedése nélkül is a nemzeti számlákban korábban 1,4 mrd fontra becsült erdőérték 22,5 mrd fontra nőtt.
Magyarország a keleti országok támogatásával felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen mértékű értékek megjelenésekor fennállhat a veszélye a fakitermelés alulértékelésének, esetleges teljes tilalmának – hangsúlyozta a főosztályvezető-helyettes. Megoldásként javasoltuk a nem erdő jogi fogalom alá tartozó fával borított területek növelését, ezáltal az erdővel szemben támasztott ökoszisztéma szolgáltatás csak az erdőre korlátozódik, amit akár a nyereségorientáltság eltörlésével is kezelni lehet. Válaszában a DG ENV felhívta a figyelmet, hogy az ökoszisztéma számlák értékelnek és nem árat határoznak meg, ami mentén a fakitermeléstől való eltekintés nem értelmezhető. Az IUCN szerint a felhagyott területek restaurálása fontos feladat – Magyarország szerint ezt célozza meg egy kialakítás alatt álló országos fásítási program is, melyben többek között kérdés az állami erdészeti társaságok szerepe (esetlegesen jövedelmük ilyen irányú felhasználása). A DG AGRI is felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági kifizetődés (viability) is része a fenntartható erdőgazdálkodásnak.

 

A soron következő 2019-es közgyűlés helyszínéül megfontolandó felajánlani a Magyar Állandó Képviseletet – tette hozzá Mózes Csaba. – A Képviseleten a fogadó készség megvan, annak szervezését szeptemberben kell elkezdeni.

A tárgyalás eredményeinek hazai hasznosítását illetően, illetve az elvégzendő feladatokra vonatkozóan megjegyezte a főosztályvezető-helyettes: az ökoszisztéma szolgáltatások iránti igény és az azok kielégítésére szükséges források növekedésével megfontolandóvá válhat az állami erdészeti társaságok profitorientáltságának felfüggesztése és a bevételek felhasználása ökoszisztéma szolgáltatások biztosítására és felhagyott területek meliorációjára valamint a kommunikációra.

 

No events