Tisztelt Kollegák!

Az Erdészeti Lapok 2018. novemberi számában és a Forestpress hírportálon megjelent „Szentmise a Sziklatemplomban” című tudósításokból sajnálatos módon - talán éppen a gyors tájékoztatás miatti sietség okán – kimaradtak, vagy legalábbis részben kimaradtak a fotókat készítő kollégák nevei. Ezt pótolva, az egyesületi tagtársak közül Mohai Elek és Zétényi Zoltán kollégáink járultak hozzá az esemény megörökítéséhez. Tekintettel arra, hogy a szentmiséről készült képi tudósítások sokkal jobban rögzítik az olvasóban az ott elhangzottakat, ezek mintegy meghosszabbítják az evangéliumi örömhírről szóló tanítás életét is. Ezért még külön szeretném kiemelni Mohai Elek szentmisét összefoglaló filmjét is, ami az ő sajátos egyéni látásmódját és személyes bensőséges kötődését is tükrözi. Különösen szép a film végén hallható szentmise utáni záróének. Nagyszüleink, dédszüleink idején „életnek” nevezték a gabonát, a férfiak kézzel aratták, az asszonyok kézzel szedték a markot és kötötték kévébe, igen nehéz fizikai munka volt. Ebben az áldást kérő aratódalban benne foglaltatik a magyar nép ÉLET KENYERE iránti tisztelete, mélységes hite. Fogadjuk szeretettel Mohai Elek kolléga film összefoglalóját:
 
 
181103 OEE  hagyományteremtő kegyeleti szentmiséje a
Sziklatemplomban
 
                     https://youtu.be/WvxTbvSOzKs

Schweighardt Ottó

No events