2019. július 3. - 2019. július elsejétől egy új, és egy régi-új dékán kapott kinevezést a Soproni Egyetemen.

Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar eddigi dékánja sikeres pályázatának köszönhetően folytathatja vezetői tevékenységét, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon pedig dr. Czeglédy Tamás kinevezésével új dékán kezdhette meg munkáját.
Dr. Varga Lászlónak, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánjának mandátuma 2019. június 30. napjával lejárt. Az egyetem rektora ezért, a dékáni posztra új pályázatot írt ki. A kimagasló szavazati aránnyal támogatott, eredményes eljárást követően Prof. dr. Náhlik András rektor a Kar vezetésével ismét dr. Varga László egyetemi docens urat bízta meg, aki 2019. július 1. napjától 2024. június 30-ig folytatja dékáni munkáját.
Varga László az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos bölcsész oklevelet, majd ugyanott doktori fokozatot szerzett, a Pécsi Tudományegyetemen habilitált doktora neveléstudományból. A Kar újraválasztott dékánja a közoktatásban két évtizedig dolgozott, 15 éve oktató a Soproni Egyetemen. A dékán szakmai életútját 2016-ban Apáczai – díjjal ismerték el.
A dékáni program egyik fő célja, hogy a Kar a tudomány és oktatás gyakorlásának, gyarapításának jó műhelye maradhasson. Beiskolázási tapasztalataik is alátámasztják, hogy tradicionális képzésük immár generációkon átívelő. A hallgatók körében sok esetben a pályaválasztás már családi tradícióvá vált, több esetben hallgatóik felmenői - nagymamák és édesanyák – is a Kar falai között végezték tanulmányaikat és sajátították el az óvodapedagógus hivatás alapjait.
Súlyukat, rangjukat és a nevükhöz – az elődök kiváló eredményeinek köszönhetően - hozzátapadó elismerést csak az által őrizhetik meg, ha nagyszabású, nagyra törő, bátor gondolatok megfogalmazásáig jutó munkát végeznek. Ebből kap folyamatosan új impulzusokat az oktatás, ez ad keretet a pedagógus-és tudósutánpótlás nevelésének. A felsoroltak mind olyan hozadékok, amelyek hosszabb távon és meghatározóan szolgálják az intézmény gyarapodását, évszázados hírnevének öregbítését.
A régi – új vezető emberléptékű, reális és elérhető célokat kitűző programot hirdet: az Emberi tényező álljon a Karon mindenek felett. Mindennapjaik legfontosabb építőkockái legyenek: a napi siker, az átélt öröm és elégedettség, inspiráló környezet, kiszámíthatóság, biztonságot hozó jövőkép.
Prof. dr. Náhlik András rektor a Lámfalussy Kar kari tanácsa és a Soproni Egyetem szenátusa szavazatai alapján dr. Czeglédy Tamás egyetemi docenst bízta meg 2019. július 1-től öt évre szólóan a Kar dékáni teendőinek ellátásával.
Czeglédy Tamás a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerzett sportedzői végzettséget, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen okleveles közgazdász lett. Doktori fokozatát ugyanitt szerezte. Immár 18 éve a Soproni Egyetem oktatója.
Czeglédy Tamás a Lámfalussy Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi posztját töltötte be immár a második ciklusban. Prof. dr. Fábián Attila felkérése alapján kezdte meg munkáját a nemzetközi feladatok ellátásával, majd dr. Bartók István megbízott dékán segítségére volt folytatva immáron második ciklusát.
A Soproni Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa Czeglédy Tamást elnökének választotta, mely funkciót 2013-tól dékáni kinevezéséig töltötte be.
A SMAFC NB1-es kosárlabda csapatának korábbi játékosaként örömmel vállalta az egyetemi sportegyesület tanárelnöki teendőit, mely egyesület 1860-as alapításával hazánk legrégebbi működő sportegyesületének számít.
Dékáni programjában Czeglédy Tamás hangsúlyozta a nemzetköziesítés égető szükségességét, mely folyamatot dékánként is tovább fogja felügyelni és irányítani. A Kar működő idegen –angol és német – nyelvű oktatási programjai és együttműködései mellett további idegen nyelvű képzések indítását szorgalmazza, melyekre már most is a világ minden részéről érkeznek hallgatók. Az idegen nyelvű képzésekhez természetesen szükség van a minősített – idegen nyelven katedraképes – oktatói gárdára, melynek megerősítése a fiatal kollégák ösztönzésével és képzésével, valamint új oktatók bevonásával lehetséges.
A nemzetköziesítési folyamat szerves része az oktatási együttműködések, kettős- vagy többes diplomák kiadását megalapozó partnerségek kiaknázása, melyben pályázati és személyes kapcsolatok nyújtanak segítséget a Karnak.
A Lámfalussy Kar régiós beágyazottságát és lehetőségeit a gazdasági szereplők oktatási és továbbképzési kiszolgálása is javíthatja, mely komplex vagy rövid ciklusú képzési programok kiajánlásával, pályázati lehetőségek kihasználásával történhet.
Czeglédy Tamás dékáni programjában hangsúlyozta, hogy a kollégák tudatos munkájára, lojalitására és morális építkezésére alapozza a közös jövőt, mert az egymásra figyelés, a hallgatóbarát működés és a Kar tudományos presztízsének növelése csak egy jó közösséggel, jó csapattal képzelhető el.

 

 

No events