Erről indul konzultáció 2021. január 11. - 2021. április 5. között

A célközönség
Ez a konzultáció minden érdekelt állami vagy magánszervezet, magánszemély előtt nyitva áll. Különösen azok a szervek és egyének visszajelzései érdekelnek bennünket, amelyek vagy a biológiai sokféleség kezelésével, helyreállításával és védelmével foglalkoznak, vagy akiket érintenek az EU biodiverzitási politikájának különböző aspektusai, például a kormányzat minden szintje és az irányító hatóságok, a nem kormányzati szervezetek, tudományos élet, tanácsadás, földkezelők, tervezők és fejlesztők, az ipar, az üzleti és a pénzügyi szektor képviselői.
Miért konzultálunk?
Ennek a konzultációnak az a célja, hogy információkat és visszajelzéseket gyűjtsön az érdekelt felektől és a szélesebb nyilvánosságtól az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának 2020-ig zajlott végrehajtásáról, az invazív, idegen fajokról szóló uniós rendelet alkalmazásáról, valamint a hatásvizsgálatról, amely megalapozza a kötelező erejű uniós természet-helyreállítási célokra vonatkozó bizottsági javaslatot.
Ez a konzultáció három különálló, az EU biodiverzitás-politikai kezdeményezésére terjed ki:
1. Az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának 2020-ig (2011–2020) tartott értékelése,
2. A 2020-as stratégia 5. célkitűzésére tekintettel az invazív, idegen fajokról szóló EU-rendelet alkalmazásának felülvizsgálata
3. Jogilag kötelező erejű uniós természet-helyreállítási célok kidolgozása: ami az EU 2030-ra vonatkozó biodiverzitási stratégiájának egyik legfontosabb elkötelezettsége.
Az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló stratégiája meghatározta az EU biodiverzitási politikai kereteit a 2011–2020 közötti időszakra. A stratégia értékelése folyamatban van. Az invazív, idegen fajokról szóló EU-rendeletet a 2020-as biodiverzitási stratégia 5. céljának végrehajtása keretében fogadták el.
2020 májusában a Bizottság közzétette a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiát 2030-ig. A stratégia egyik alapvető kötelezettség vállalása az, hogy 2021 végére javaslatot tesz egy jogilag kötelező eszközre, amely meghatározza az EU célkitűzéseit a károsodott ökoszisztémák 2030-ig történő helyreállítására.

No events