Nyugat-Magyarországi Egyetem
DOKTORI ISKOLÁK

SZEMINÁRIUM

2005. március 31-én,( csütörtökön )  15. órakor
 a Nyugat-Magyarországi Egyetemen

(Sopron, BAjcsy-Zs. u. 4.) a D épület 11. teremben

Dr. Szendrődi László
(tanácsos, tudományos és technológiai attasé, Állandó Képviselet, Brüsszel)

AZ EURÓPAI UNIÓ KUTATÁSPOLITIKÁJÁNAK ÚJ IRÁNYAI:
A 7. KUTATÁSI KERETPROGRAM ELÕKÉSZÍTÉSE

Az Európai Unió 2010-ig a világ legversenyképesebb, dinamikus tudás alapú gazdaságává kívánt válni, amely több és jobb munkahely megteremtésével és nagyobb szociális kohézióval képes a fenntartható gazdasági fejl?désre, ügyelve a környezet védelmére. Az un. barcelonai cél a GDP 3%-át irányozza elő kutatásra és fejlesztésre. Sajnos ezen a téren nagy lemaradás van, de a stratégiai cél továbbra is érvényes.

Az Európai Unió kutatási költségvetését meg kívánják duplázni az előkészítés alatt álló 7. Kutatási Keretprogram (2007-2013) idején. A Keretprogram által támogatott kutatások els?dleges célja az európai versenyképesség javítása lesz, de  jelent?s összegeket szánnak alapkutatásokra is. Ez utóbbi menedzselésére várhatóan megalakítják az Európai Kutatási Tanácsot, amely kizárólag a "kiválóság" kritériuma alapján választja ki majd a támogatott projekteket. A 7. Keretprogramban a jelenlegi keretprogram prioritásai (nanotechnológiák, információs technológiák, biotechnológia, környezetvédelem, stb.) folytatódnak majd, és új prioritásként jelennek meg az őrtudomány és a biztonságpolitikai kutatások.

A 7. Kutatási Keretprogram részletes tervezetét, költségvetését, a részvétel szabályait és specifikus programjait az Európai Tanács és az Európai Parlament közös döntési eljárással várhatóan 2006. végén fogadja majd el. Az egyetemi kutatóhelyek szerepe felértékelődik a jövőben, de az eredményes részvételhez már most meg kell keresni az alkalmas témákat és a potenciális európai partnereket..

Az előadások nyilvánosak, minden érdekl?d?t szeretettel várunk!

Dr. Bejó László
a Doktori Szeminárium vezetője

 

No events