Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy 2006. január 9-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára csak számítógépes katalógust épít az állományában lévő dokumentumokról, nem készít katalógus cédulát.

Könyvtári számítógépes rendszerünk biztonságának fejlődése és az országos szintű együttműködés lehetővé teszi a cédulakatalógus elektronikus katalógussal, OPAC-kal (Online Public Access Catalog) való teljes körű kiváltását.
A NyME Központi Könyvtára immár 12 éve rendelkezik Corvina számítógépes rendszerrel. 1995-től minden bevételezett (helyben és a letéti könyvtárakban található) dokumentum számítógépes feldolgozásra kerül,  a cédulakatalógust, szerzői-, cím- és szakkatalógust lezártuk.

Folyamatos az 1995 előtt bevételezett dokumentumok és a műemléki állomány retrospektív feldolgozása.
A 2005. februárjában MOKKA pályázat keretében több egyetemi tanszék is csatlakozott a számítógépes feldolgozáshoz.  Könyvtárunkkal együttműködve néhány tanszék már korábban megkezdte az ott elhelyezett állomány retrospektív feldolgozását.

Ez idáig a számítógépes feldolgozás mellett, biztonsági okok miatt,  a
cédulakatalógusok közül folytattuk a helyrajzi ill. tanszéki
és összevont betűrendes katalógus építését. Egy korábbi felmérés alapján elláttuk katalógus cédulákkal a letéti könyvtárakat is, helyi katalógusok építése céljából.
Azok a tanszékek, amelyek folytatni szeretnék a cédulakatalógus építését, megtehetik azt az egyénileg nyomtatott katalógus cédulák felhasználásával, az OPAC katalógusban visszakeresett könyvek „cédula” megjelenítési formátum alapján.

A könyvtári számítógépes rendszer OPAC (Online Public Access Catalog) modulja - a katalógus lehetővé teszi a feldolgozott dokumentumok sok szempontú visszakeresését.

Az OPAC katalógus két felületen használható:
WebOPAC ( http://ilex.efe.hu) és Java alapú JavaPac, amelyet a felhasználónak külön kell installálni, amelyhez a könyvtárunk megadja a segítséget.  Kérésekkel forduljanak Ballai Péter könyvtáros kollégához (tel.: 518-295).
 Az OPAC katalógus használatáról ill. katalógus cédula nyomtatási lehetőségről további információkkal szolgálnak: Csiszár Zoltánné, Kiss Danuta (tel.: 518-289).
 

Központi Könyvtár