2021. április 15. - Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése 2018. január 1-től kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus ügyintézés használatát az erdészeti szakigazgatási ügyekben is.

Természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés az erdészeti szakigazgatásban nem kötelező, de ez a lehetőség számukra is biztosított, amennyiben ügyfélkapu azonosítóval rendelkeznek. Az elektronikus ügyintézés az e-Papír szolgáltatáson keresztül lehetséges, amely biztosítja az elektronikus, hitelesített levelezést és ügyindítást az erdészeti hatóság felé. Ezzel a szolgáltatással valamennyi erdészeti szakigazgatásban használt nyomtatvány benyújtható az erdészeti hatóság felé.
Az erdészeti nyomtatványok a hatályos jogszabályi háttérnek felelnek meg. A kitöltéssel kapcsolatban felmerülő kérdés, észrevétel az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldhető.
Örökerdő és átmeneti üzemmódú erdők kezelési terve
Általános tudnivalókat lásd az ÜGYEK menüpont Erdőgazdálkodás örökerdő és átmeneti üzemmódban címszó alatt
Sablon az Örökerdő kezelési terv készítéséhez (doc) 
Útmutató az Örökerdő kezelési terv készítéséhez (második, átdolgozott változat) (pdf) 
Felvételi-lap ellenőrző eljáráshoz az Örökerdő üzemmódban (xls) 
Sablon az Átalakítási és az Erdőfelújítási terv készítéséhez (doc) 
Útmutató az Átalakítási és az Erdőfelújítási terv készítéséhez (pdf) 
 
A lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről
A köznyelv lábon történő eladásnak hívja ezt az esetet, amikor az erdőgazdálkodó a kezelésében található erdő faállományát vagy annak egy részét nem kitermelt, hanem tőtől el nem választott állapotában értékesíti. Az erdőgazdálkodó jogai és kötelezettségei az adásvételt követően is fennállnak, de a vevőt is terhelik kötelezettségek, ezért mind az erdőgazdálkodónak, mind a vevőnek indokolt körültekintően eljárnia az adásvételi szerződés megkötésekor és egymással együttműködnie az elvégzett fakitermelés bejelentéséig. A lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről itt olvashat részletesen.
Erdővédelmi kárbejelentő lap
A kárbejelentőket a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell beküldeni (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)
„A” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (Pdf/Excel)
„B” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (Pdf/Excel)
Kárbejelentő útmutatók
 
Kérelem föld alatti gombák gyűjtési napló érvényesítésére, cseréjére, pótlására, első kiadására, újbóli kiadására (Pdf/Excel).
A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)
 
Fás szárú ültetvényekkel kapcsolatos nyomtatványok
A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Bejelentés fás szárú ültetvény létesítéséről természetes személyek részére (Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény létesítéséről jogi személyek részére (Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény telepítés végrehajtásáról természetes személyek részére (Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény telepítés végrehajtásáról jogi személyek részére(Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről természetes személyek részére (Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről jogi személyek részére (Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének végrehajtásáról természetes személyek részére (Pdf/Word)
Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének végrehajtásáról jogi személyek részére (Pdf/Word)
Adatkérők:
Az Adattárat, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartást érintő adatszolgáltatási kérelmeket az illetékes megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Amennyiben egy adatszolgáltatás több megyei kormányhivatalt érint, vagy elektronikus adatszolgáltatást kérnek, akkor a kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)
Adatszolgáltatás erdőállomány adattárból (Pdf/Word)
Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból (Pdf/Word)
Az alábbi adatszolgáltatási kérelmeket a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)
Digitális adatszolgáltatási kérelem (Pdf/Word)
Ellenszolgáltatás nélküli adatszolgáltatás iránti kérelem (Pdf/Word)
Földműves igazolás igénylő lap (Pdf/Word)
Erdészeti szakirányítók nyilvántartásba vételi kérelméhez kötődő:
A kérelmeket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Nyilvántartásba vételi / besorolás módosítása iránti kérelem erdészeti szakszemélyzet részére (Pdf/Word)
Nyilvántartásba vételi kérelem egyéni vállalkozó részére (Pdf/Word)
Nyilvántartásba vételi kérelem jogi személy részére (Pdf/Word)
Közjólét:
A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Bejelentés közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez (Pdf/Xls)
Bejelentés közjóléti létesítmény használatbavételéről (Pdf/Xls)
Bejelentés közjóléti létesítmény megszüntetéséhez (Pdf/Xls)
Bejelentés közjóléti berendezések létesítéséhez (Pdf/Xls)
Bejelentés közjóléti berendezések használatbavételéről (Pdf/Xls)
Bejelentés közjóléti berendezések lebontásához, megszüntetéséhez (Pdf/Xls)
Közjóléti bejelentésekhez típusválaszték (Pdf)
Műszaki átvetel
Erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományok (Pdf)
Erdősítési célállományok megfeleltetése(Pdf)
Erdősítési műszaki átvételi jegyzőkönyv kódlistája (Pdf)
Fásítás:
A fásítás létesítését nem kell a hatóság számára bejelenteni. Ugyanakkor kérjük a földhasználókat, hogy a telepítés során vegyék figyelembe az Evt. 45.§ (1) és (3)-(6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 12.§ alábbi bekezdését: (2) Az erdészeti hatóság a telepítési feltételeknek nem megfelelően telepített vagy fenntartott fásítás faállományának teljes vagy részleges felszámolását rendeli el, ha
az a termőhelyre vagy a környező erdők életközösségére, természetességi állapotára nézve jelentős káros hatással van, vagy előreláthatóan jelentős káros hatással lesz, illetve
annak fennmaradása jogszabályba ütközik.
 A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Bejelentés fásításból tervezett fakitermelésről ( Pdf / Doc )
Kitöltési útmutató a fásításból tervezett fakitermelés bejelentéséhez
Minta a fásításból tervezett fakitermelés bejelentéséhez
 
Szabadrendelkezésű erdő:
 A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Bejelentés szabadrendelkezésű erdő tervezett létesítéséről
Kitöltési útmutató a szabadrendelkezésű erdő tervezett létesítése bejelentéséhez
Bejelentés szabadrendelkezésű erdő létesítésének végrehajtásáról
Kitöltési útmutató a szabadrendelkezésű erdő létesítésének végrehajtása bejelentéséhez
Bejelentés szabadrendelkezésű erdő tervezett felújításáról
Kitöltési útmutató a szabadrendelkezésű erdő tervezett felújításának bejelentéséhez
Bejelentés szabadrendelkezésű erdő felújításának végrehajtásáról
Kitöltési útmutató a szabadrendelkezésű erdő felújítása végrehajtásának bejelentéséhez
Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésről / mg-i művelésbe vonásról
Kitöltési útmutató a szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés bejelentéséhez
Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben végrehajtott fakitermelésről
Kitöltési útmutató a szabadrendelkezésű erdőben végrehajtott fakitermelés bejelentéséhez
 
Tervezett erdőgazdálkodási tevékenység:
A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Erdősítési munkák bejelentése
Kitöltési útmutató tervezett erdősítési munkák bejelentéséhez
Minta tervezett erdősítési munkák bejelentéséhez
Fakitermelések bejelentése
Kitöltési útmutató tervezett fakitermelések bejelentéséhez
Minta tervezett fakitermelések bejelentéséhez
 
Haszonvételi lap:
A haszonvételi lapot nem kell beküldeni az erdészeti hatóság részére, a munka végrehajtója számára kell átadni, aki köteles a munkavégzése során magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólítására bemutatni
Haszonvételi lap
Kitöltési útmutató a haszonvételi laphoz
Minta a haszonvételi laphoz
 
Műveleti lap: ??
2020. július 1-től az erdészeti szakirányító vállalkozás adatait (megnevezés, nyilvántartási kód) is fel kell tüntetni a műveleti lapon, ha a jogosult erdészeti szakszemélyzet hozzá kapcsolódóan végzi a tevékenységét! A forgalomban lévő nyomdai úton előállított műveleti lapok ezen adatok feltüntetése mellett továbbra is felhasználhatók.

A műveleti lapot nem kell beküldeni az erdészeti hatóság részére. Egy példány a jogosult erdészeti szakszemélyzetnél marad, egy példányát az erdőgazdálkodó, egy eredeti vagy annak egy másolati példányát pedig az erdőgazdálkodási tevékenységet végző részére kell átadni
Műveleti laphoz tartozó pótlap (CSAK NYOMDÁK RÉSZÉRE)
Műveleti lap (CSAK NYOMDÁK RÉSZÉRE)
Minta a műveleti laphoz
Kitöltési útmutató a műveleti laphoz
Tájékoztatás a nyomtatványtömbök beszerzésével és felhasználásával kapcsolatban
Felhívás – Új műveleti lap tömbök használata, régiek lejelentése
Az új típusú műveleti lap tömbök beszerzése
 
Végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenység:
 A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Végrehajtott erdősítési munkák bejelentése
Kitöltési útmutató a végrehajtott erdősítési munkák bejelentéséhez
Minta a végrehajtott erdősítési munkák bejelentése
Végrehajtott fakitermelési munkák egyedi bejelentése
Minta a végrehajtott fakitermelési munkák egyedi bejelentéséhez 1
Minta a végrehajtott fakitermelési munkák egyedi bejelentéséhez 2
Minta a végrehajtott fakitermelési munkák egyedi bejelentéséhez 3
Végrehajtott fakitermelési munkák listás bejelentése
Kitöltési útmutató a végrehajtott fakitermelési munkák egyedi és listás bejelentéséhez
Minta a végrehajtott fakitermelési munkák listás bejelentéséhez
Elmaradt fakitermelési munkák bejelentése
Minta elmaradt fakitermelési munkák bejelentéséhez
Kitöltési útmutató elmaradt fakitermelési munkák bejelentéséhez
 
Erdőgazdálkodói nyilvántartással kapcsolatos nyomtatványok:
A bejelentéseket, illetve a kérelmeket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)
Bejelentés jogi személy erdőgazdálkodó azonosító adatainak változásáról
Bejelentés természetes személy erdőgazdálkodó azonosító adatainak változásáról
Erdőgazdálkodói jogviszony TÖRLÉSE kérelem
Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme jogi személyek részére
Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme természetes személyek részére
Erdőgazdálkodói nyilvántartáshoz kötődő nyomtatványok kitöltési útmutatója
 
Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez:
A javaslatokat a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályának illetékes erdőtervezési osztályához kell benyújtani.
Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (Pdf/ Xls/ xlsx)
Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (minta)
Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (pótlap)
Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (kitöltési útmutató)
 
Körzeti erdőtervvel szembeni jogorvoslathoz keresetlevél:
??A keresetlevelet a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (Budapest 23. posta 1277. PF: 82. Hivatali kapu szám: NFA KRID:223489318)
Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa (Pdf/ Word)
 
Erdészeti Igazgatás által kiadott formanyomtatványok: (A nyomtatott oldalak kitöltéséhez kód, valamint rövidnév is használható)
Erdőrészlet leíró lap nyomtatvány (minta)
Erdőrészlet leíró lap nyomtatvány (Pdf/ Xlsx/ Xls)
Erdőrészlet leíró lap kódjegyzéke (Pdf)
Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv (Pdf/ Excel)
Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv kitöltési útmutató és kódjegyzék (Pdf/ Word)
 

 

No events