A 2012. évi CXX. törvény1 (rendészeti törvény) erdészeti szakszemélyzetre vonatkozó rendelkezései módosításra kerültek, a módosítás 2021. augusztus 1-én lép hatályba.

A módosítás értelmében:
- 2021. augusztus 1-től a rendőrhatóságnál már nem az erdészeti hatóságnak, hanem az erdészeti szakszemélyzet tényleges munkáltatójának kell kezdeményeznie a rendészeti szolgálati igazolvány és jelvény kiadását. A szakszemélyzet ez irányú kérelme az illetékes erdészeti hatósághoz már nem nyújtható be.
- Az erdészeti szakszemélyzet részére 2021. augusztus 1-ig kiadott rendészeti szolgálati igazolványok és jelvények 2022. április 1-ig lesznek érvényesek. A tényleges munkáltatónak kell kérvényeznie a székhelye szerint illetékes rendőrhatóságnál az új kellékek kiadását. Az eljárás során a rendőrhatóság a régi kellékeket bevonja.
- Rendészeti feladatokat érvényes kellékek nélkül nem lehet ellátni. Az a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, akinél 2022. április 1-ig nem történik meg a kellékek cseréje, elveszti a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását. Az illetékes erdészeti hatóság hivatalból indított eljárás keretén belül törölni fogja az erdészeti szakirányítói névjegyzékben ezt a kiemelt besorolást. Ez a törlés kihatással lehet az erdészeti szakszemélyzethez kötődő erdészeti szakirányító vállalkozás(ok) működésére, jogosultságára is.
Megjegyzés: a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet alatt a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet is érteni kell.

Budapest, 2021. augusztus 2.

Nemzeti Földügyi Központ
Erdészeti Főosztály
1 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 

No events