2009. szeptember - A Magyar Vadászkönyvklub Egyesület javaslata nyomán a Bársony István Alapítvány egy képekkel illusztrált ismertető tábla felállításával emlékhellyé fejlesztette a Börzsöny hegységben Királyházától nem messze délre lévő Tűzköves-forrást, amelyen már 1910-ben is emléktáblát állítottak Bársony István (1855-1928), a neves erdészetitermészeti-vadászati és szépíró, hírlapíró és jeles vadász emlékére.

A tájékoztató tábla leleplezése alkalmából a közismert Bársony-kutató, dr. Csiák Gyula, az említett alapítvány elnöke mondott beszédet. A létesítmény létrehozásában közreműködött Puskás Péter egykori erdőgazdasági dolgozó, kemencéi lokálpatrióta helytörténész és fia, Puskás László is.
Bársony István többször vadászott az észak-börzsönyi erdőkben is, ottani élményeit főleg a „Magyar földön" című kötetében örökítette meg. Leírta a Tüzköves-forráshoz fűződő mesés történetet is.
A forrás fölötti sziklafalra erősített kb. 40x40 cm-es fekete kőtáblát 1910-ben állíttatta a környékbeli hercegprí-mási erdők akkori vadászati bérlője, berneczei Szokoly Alajos. A mostani tábla az ő kilétéről is tájékoztatja az arra járót. Azt,hogy ki volt Bársony István, T. Olvasóinknak talán kevésbé kell bemutatnunk, mint inkább Szokoly Alajost.
Szokoly Alajos (1871-1932) Hont vármegye főlevéltárnokaként (és a Honti Múzeum vezetőjeként) a közeli Ipolyságon, a megyeházán dolgozott és Bernecebarátiban lakott kúriájában. Úgy tudni, hogy medikusi tanulmányokat, majd szerényebb orvosi praxist is folytatott. Nemzetközi hírnevet azzal szerzett magának, hogy 1896-ban Athénban, az első újkori olimpián 100 méteres síkfutásban bronzérmet nyert (hármasugrásban pedig a negyedik lett), így az úszó Mező Ferenc után a magyar sporttörténet második érmes olimpikonja lett.
Fővadászával, Gálffy Istvánnal közösen építtették a királyházai vadászházat is 1907-ben. Ott viszont azt örökítette meg Szokoly szintén emléktáblán, hogy Habsburg József főherceg 1909-ben ide nem messze, a kemencéi erdőben ejtette el ezredik szarvasbikáját.
A kitűnő sportember életrajzát nem kisebb személyiség, mint olimpikontársa, négy évtizeddel később, 1936-ban a szellemi olimpia győztese, Mező Ferenc örökítette meg egy kis kötetben. Bernecebarátiban, egykori - a rendszerváltás után felújított - kúriájától nem messze, a Templom-hegyi felső temetőben nyugszik felesége, gróf Berchtold Charlotte birodalmi grófnő mellett.
Értékes, konstruktív ember volt, akinek a neve beépült a szakma történetébe is. Megérdemelte, hogy most az ő neve is Bársony István mellé került a kemencéi Tüzköves-forrásnál. K.P.


No events