2014. december - Év végéhez közeledve mind inkább tényszerűvé válik idei munkánk eredménye, és egyre pontosabban körvonalazódik, hogy milyen nagyságrendű a feladat, mely a 2015-ös esztendőben vár ránk.

Ma már biztosan látjuk, hogy 2014-ben a kitűzött terveket maradéktalanul megvalósítottuk - megfelelve az új tulajdonosi joggyakorló elvárásainak is. Pedig nehézségekbe idén is jócskán ütköztünk. A soha nem látott mennyiségű csapadék komoly feladat elé állította cégünket mind az erdőfelújítási, mind a fakitermelési, mind pedig a szállítási, értékesítési folyamatok szervezése és végrehajtása terén.
Vadgazdálkodásunkban beállított minőségi szemlélet várakozásainknak megfelelő eredményeket produkált. Tizennyolc 10 kg trófeatömeget meghaladó gím bika került terítékre szeptemberben és minden idők legnagyobb trófeatömegű dám bikáját is sikerült terítékre hozni Lábodon azzal, hogy közben csökkenő az abnormális fejlődésű trófea a vadállományban. Várhatóan a lelövési tervek maradéktalan végrehajtása is teljesül, melyre a jövőben is kiemelt figyelmet (ordítunk.
Fafeldolgozási ágazatunk kilábalt a válság okozta problémákból, ma már jelentősen járul hozzá eredményességünkhöz.
KI kötelezettek vagyunk a közjóléti tevékenységünk minőségi színvonalának emelése terén. Eredményeink itt is kiemelkedőek. A tavaly megkezdett erdei pihenőhely felújítások idén tovább haladtak. Elmondhatjuk, hogy mára Balatonföldvártól Barcsig, Ágneslaktól Vörösalmáig kulturált körülményeket tud Társaságunk az erdőbe látogatók számára biztosítani.
Beruházásaink jelen évben javarészt megvalósulnak és reményeink szerint a jövő év elején átadásukra is sor kerül. Ezzel cégünk életének legnagyobb volumenű beruházási időszakán leszünk túl.
Társaságunk székházának átépítési munkálatai miatt immár egy éve, hogy a Magyar Közút Somogy megyei Igazgatóságának épülete ad otthont a vállalat központi szervezeti egységének. A költözés és a vele járó átállás zökkenőmentesen, fegyelmezetten zajlott le, amiért külön köszönet illeti a lebonyolítást szervező és abban résztvevő kollégákat!
Az adminisztratív személyzet jelentős többletfeladatot oldott meg a tulajdonosváltást követő átvilágítás, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás valamint az Állami Számvevőszéki vizsgálat kapcsán, melyért külön köszönet illeti az érintetteket!
Működésünkben továbbra is a foglalkoztatáspolitikai elvárásoknak megfelelően teljesítünk.
Sikeres a közfoglalkoztatásunk és a jövőben nyíló turisztikai objektumok szerény mértékkel, de teremtenek új munkahelyeket. Javában zajlik a szociális tűzifa program, és töretlen az érdeklődés a rezsicsökkentési program keretében vásárolható tűzifa iránt, így e téren is sikerrel tettünk eleget a kormányzati elvárasoknak.
Már idén is jelentős többletfeladatot jelentett, de 2015-ben kiemelt súlyú a - 22 év után ismét Kaposvárott rendezendő - 146. OEE Vándorgyűlés szervezése, lebonyolítása, mellyel maradandó módon kívánjuk munkánkat, elért eredményeinket bemutatni.
Minden kollégámnak köszönöm az évben tanúsított pontos és fegyelmezett munkát! Békés Ünnepet és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánok a munkában és a családban egyaránt! Barkóczi István