Árbevétel-kiesés szinte az összes ágazatban

2020 mindannyiunk életébe sok változást hozott, ezt elmondhatjuk. Ez az év más volt, mint az előzőek, és a nehézségek nem csak a dolgozók, hanem a munkáltatók szintjén is meglehetősen érzékelhetők voltak. Évértékelőnkben ezúttal a két vezérigazgató-helyettes, Kreiner Roland (KR) termelési igazgató és Varga Attila (VA) gazdasági igazgató számol be az évről.
Mag- és csemetetermelés
VA: - Ebben az ágazatban hasonló árbevételt terveztünk, mint tavaly, ám már a szeptemberi adatok alapján jól látható, hogy ez egyelőre elmarad a várttól. Tavaly szeptemberben 64 millió forint, idén ugyanebben az időszakban 56 millió forint volt az ágazat árbevétele. Az erdészeti csemeteértékesítéssel jól állunk, a veszteség a díszfa árbevétel-kiesése miatt várható. A koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések a tavaszi és az őszi szezonban nem tettek jót a díszfaágazatnak, komoly értékesítési nehézségek adódtak.
KR: - A Bajcsai Csemetekert értékesítése szárnyalt 2020-ban is, nagy mennyiségű szabadgyökerű erdészeti csemetét adtunk el. Mindkét kertben, illetve az erdősítésekben is probléma, hogy idényjellegű munkára nagyon nehezen találunk külsős munkaerőt. Romániából érkeznek vendégmunkások, de az ő tevékenységük sokszor állandó felügyeletet igényel, ami részünkről óriási többletenergiát kíván. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy azt a mennyiségű csemetét, amennyire nekünk szükségünk van, illetve amennyit eladunk, nagy biztonsággal ki fogjuk tudni emelni.
Az idei makkgyűjtés összességében jól sikerült, azonban országosan ismert probléma, hogy nagyon kevesen gyűjtenek ma már makkot. A vörös tölgy jellemzően minden évben bőségesen terem, azonban az idei évben a Nyírségből kellett felvásárolnunk, mivel a térségben alig volt elérhető. (Az idei maggyűjtés eredményeiről a 8. oldalon olvashatnak bővebben - a szerk.)
Erdőfelújítás
VA: - Az ágazat tavalyi 550 millió forintos költségfelhasználását szerettük volna csökkenteni 544 millió forintra. Ez terv szinten nem jelentős költségcsökkentés, azonban szeptemberben már 40 millió forinttal kevesebbet költöttünk erdőfelújításra, mint tavaly szeptemberben. Ebben az ágazatban elsősorban az ápolások racionalizálásával próbáljuk a költségeinket visszafogni.
KR: - Mivel a fapiac hanyatlása 2019 tavaszán kezdődött, már tavaly megszorító intézkedéseket kellett hoznunk, akkor 10 százalékos költségcsökkentést hajtottunk végre az erdőfelújításban. Éppen annyit, hogy a szükséges erdőfelújításokat teljes mértékben el tudjuk végezni, egyetlen első kivitel, pótlás se maradjon el. Az ápolásokban is próbáltunk oly' mértékben megtakarítani, hogy a szakmaiság ne szenvedjen csorbát. A tapasztalatok alapján ez sikerült, így hasonló költségszintet határoztunk meg a 2020-as évre is.
A fásítást, erdőtelepítést ösztönző programok kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt pár évben az Agrárminisztérium, illetve Magyarország kormánya részéről. A Zalaerdő Zrt. három ilyen projektben vesz részt tevékenyen: a Kaán Károly Országfásítási Programban, az önerdősüléssel érintett földterületek erdővé minősítésében, illetve az újszülöttek után létesítendő erdőterületek erdőtelepítési programjában. Ezeket, illetve a 2019 őszére és 2020 tavaszára tervezett erdőtelepítéseket maradéktalanul végrehajtottuk.
Fakitermelés
VA: -A fakitermelésben tavaly éves szinten 6,2 milliárd forintos árbevételt ért el társaságunk. Jelenlegi számításaink szerint ez az érték mintegy 5 milliárd forint körül várható. A több mint 1 milliárd forintos árbevétel-kiesés már a szeptemberi adatokban is látszik. Ez akkora mértékű csökkenés, amit költségmegtakarítással nem tudunk kompenzálni, csak részben tudjuk ellensúlyozni. A bevételkiesés elsődleges oka az, hogy az értékesített faanyag mennyisége visszaesett: tavaly szeptemberig 236 ezer m3 fát értékesítettünk, míg idén ugyanebben az időszakban 200 ezer m3-t, ami 84 százalékos forgalmat jelent a tavalyihoz képest. Emellett a választékok nagy részének az árai is csökkentek.
Ezt a hozamvesztést részben tudtuk kompenzálni a fakitermelési költségekkel, hiszen 60 ezer m3-rel kevesebb fát termeltünk, ami egyrészt költségcsökkentéssel járt, másrészt a készleteinket is szinten tudtuk tartani.
KR: - Mint fentebb már említettük, a fapiac 2019 tavaszától hanyatló tendenciát mutatott. A nehézségekhez hozzáadódtak a koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések hatásai, így nem csoda, hogy jelentős árbevétel-kiesés sújtja az ágazatot ebben az évben. Az árbevétel-elmaradás okai összetettek: változott a fatermék-összetétel, csökkentek az egyes választékok átlagárai; jelentősen visszaesett az értékesíthető faanyag mennyisége. Mivel a kereslet lecsökkent, jóval kevesebb faanyagot tudtunk piacra vinni, a készletet pedig nem akartuk növelni.
A rönkféleségekről összességében elmondható, hogy jól eladhatók, jelenleg folyamatos a keresletük.
Az aprítékalapanyag-piac az év elején jól indult, a keménylombos apríték eleinte keresett termék volt már kevésbé eladható. E választék képződése folyamatos az év során, amelyet ajánlattételi felhívások keretében értékesítettünk. A nyár derekán a lombos és keménylombos aprítékon sikerült túladni, bízunk benne, hogy a fenyőaprítékkal sem lesz gond.
Az év elején még jelentős mennyiségű tűzifakészlettel rendelkezett társaságunk, nem is mertünk komolyabb termelésekbe kezdeni. Az év első harmadában egy időre le kellett állnunk vágásainkkal azért, hogy a készlet-felhalmozódást és a faanyagromlást elkerüljük. A nyár folyamán Olaszország irányába jelentős vagonos értékesítés indult el, amely azóta is folyamatos. Továbbá szintén a nyári időszakban egynapos akciót hirdettünk, amelynek során nagy mennyiségű tűzifát adtunk el mindössze egyetlen nap alatt ez komoly árbevételt is hozott. Mindezeknek köszönhetően faanyagkészleteink őszre lecsökkentek, kezelhető nagyságrendűvé váltak, és teret adtak az új termelési lehetőségeknek.
Azt gondolom, minden kolléga, aki ebben részt vett - a kerületvezető erdészek, a műszaki vezetők és a kereskedelmi osztály munkatársai - elismerést érdemelnek, hiszen nagyon kemény év van mögöttük, sokkal több munka hárult rájuk a nehéz kereskedelmi helyzetben, mint korábban.
Ráadásul az év közepén elindítottuk web-áruházunkat is, ami további feladatokat rótt a kollégákra. Kezdetben csak tűzifát, egy ideje már pelletet is lehet vásárolni, és gondolkodunk azon, hogy a lehetőséget kiterjesztjük a dísznövényekre is.
Vadgazdálkodás
VA:-4 vadászat 2019^ben kimagasló, 745 millió forint árbevételt ért el. Idén 580 millió forintot terveztünk, de - szintén a járvány miatt hozott intézkedések okán - ez nem biz-IOS, hogy teljesülni fog. A kiadásokra szánt, összesen 497millió forint tervezett költség az alábbiak szerint oszlik el: vadföldművelésre es mezőgazdasági tevékenységre 82 millió forintot, vadkár elleni védekezésre 85 millió forintot, a vaddisznóskertek és a fácánnevelés működésére 28 millió forintot, a vad takarmányozására és vadászatszervezésre 22 1 millió forintot, a kifizetett vadkárra 82 millió forintot terveztünk. Szeretnénk elérni az ágazatnál, hogy pozitív mérleggel zárjuk az évet, azonban ez még függ attól is, hogy a kifizetett vadkár mekkora nagyságrendet ér el.
KR: - Nagyban nehezítette az idei bérvadásztatást a járványhelyzet, ugyanakkor a szeptemberi gímszarvasbika-vadászat mind darabszámban, mind bevételben elérte a tavalyi 70 százalékát. Szeptember elején még nem számítottunk ilyen magas arányra, de sajnos, még így is nagy a bevételkiesés a tervezetthez képest. A szeptemberi teríték-összetétel kiváló volt. (A szentpéterföldei trófeaszemlékről készült összeállítás a 10. oldalon olvasható - a Szerk.J
Egyelőre nem tudjuk, mi lesz a hajtő-vadászatokkal, hiszen korábban ezeken is nagyobb arányban vettek részt külföldi vadászvendégek, mint hazaiak. Az afrikai sertéspestis (ASP) okozta károk miatt az ország keleti felében csökkennek a vadászati lehetőségek, így valószínűleg onnan több vendég érkezhet majd. Ezzel remélhetőleg némileg tudjuk pótolni azt a bevételkiesést, amit a külföldi vadászvendégek hiánya okoz. Azonban ezek még csak találgatások.
Szintén az ASP miatt az állategészségügyi hatóság jelentősen megemelte a telövési terveket idén, amit a társaság összességében tudott teljesíteni.
Fafeldolgozási ágazat és pelletgyártás
VA: - Ebben az ágazatban is jelentős árbevétel-kiesés tapasztalható. Sem a fűrészáru-, sem a pelletértékesítés nem éri el a tavalyi szintet, előbbinél 80-90 millió forintos, utóbbinál 20 millió forintos elmaradásunk van szeptember végén.
KR: - A fafeldolgozást és a pelletgyártást is sújtotta a tavaszi járványhullám következtében kialakult zavaros helyzet, és ez legfőképpen a szállításban mutatkozott meg. Előfordult, hogy a külföldi partner el sem mert jönni az áruért, vagy a határon ütközött akadályokba a szállítás.
Mivel az üzemet száz százalékban a Zalaerdő Zrt látja el alapanyaggal, ezért a megtermelt faanyag egész évben biztosított volt.
A fafeldolgozási ágazat profiltisztítása miatt az addig a Zalaerdő Zrt. Lenti Erdészetének részeként működő fűrészüzemből évközben megalakult a ZALA-FŰRÉSZ Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. Az önálló kft. bejegyzése megtörtént, jelenleg - a cikk írásának idején - a telephely-engedélyeztetés folyik.
A pelletgyártás árbevétel-kiesésének egyik oka szintén a járványhelyzetben keresendő, a másik, hogy nagy mennyiségben megjelent a piacon az ukrán pellet, amely lényegesen olcsóbb a miénknél. A harmadik ok, hogy egy komoly géphiba miatt közel két hónapon át állt a termelés, és azt a mennyiséget már biztosan nem tudjuk pótolni.
Beruházások
VA: - Gazdálkodásunkhoz szorosan hozzátartoznak beruházásaink költségei. A három legfontosabb tétel idén: a gépkocsibeszerzések a kerületvezető erdészek számára; a közjóléti fejlesztések, ezen belül a vasúti fejlesztések és a szálláskorszerűsítések, illetve nem utolsó sorban a fakitermeléshez szükséges harvester-forwarder géppár megvásárlása. (A beruházásokról bővebben a 9. oldalon olvashatnak - a szerk.)

Közjólét
KR: -A közjóléti tevékenység minden évben veszteséges, azonban 2020-ban a járványügyi intézkedések miatt a szokásosnál is kevesebb bevételre tettünk szert. Be kellett zárnunk erdei iskoláinkat, nem indulhattak el a Csömödéri Állami Erdei Vasút személyszállító szerelvényei, és nem adhattuk ki szállásainkat sem.
A Téry Ödön Programnak, illetve a Kisfaludy-programnak köszönhetően számos szállásunkat újítottuk fel, vagy kezdtük meg a rekonstrukciót idén. A két projekt érinti a két kistolmácsi szálláshelyet, a zsigárdí és szaplányosi erdei szállásokat, a horgászlakot Szentpéterföldén és a vadászházat a Budafai Arborétumban.

Gazdasági vonatkozások
VA: - Gyakorlatilag minden ágazatunk árbevétel-kiesést szenved el 2020-ban, az összesített árbevétel-kiesésünk eléri a 1,5 milliárd forintot. Ezt a kiesést, veszteséget próbáljuk kompenzálni azzal, hogy a költségeinket visszafogjuk. Elsősorban erdőfelújítások ápolásánál, fakitermelések visszafogásával, elhagyásával, a karbantartási költségek csökkentésével próbálunk alacsonyabb költségszinten dolgozni. Ezek közel 500 millió forintos megtakarítást jelentenek.
A másik komponens: a személyi jellegű ráfordítások, ahol jelentős a költségcsökkentés, azonban ez a dolgozókat rendkívül hátrányosan érinti. Idén a cafetéria-juttatások mindössze 25 százalékát fizettük ki a dolgozóknak a tavalyi évhez képest, ez 160 millió forint megtakarítást jelentett a cégnek. Az alapbéren felüli mozgóbér nagyságrendje elérheti a 300 millió forintot is, amely akkor fizethető ki, ha társaságunk teljesíti az eredménytervet, és csakis annyi fizethető ki, ami még nem veszélyezteti az eredményterv teljesülését.
Az előző évben 509 millió forint volt az eredményünk. Az Agrárminisztérium utasítása alapján az eredetileg meghatározott 700 millió forint helyett 525 millió forintot kell teljesítenünk, ami nagyjából a tavalyi szint. Azonban 2019-ben nem volt járványhelyzet, és a fapiac is biztosabb lábakon állt, mint 2020-ban. Ennek ellenpólusaként „segítségünkre van" a forint gyengülése, jelentős többleteredményt hozva az eredeti várakozásokhoz képest. Azonban ez még mindig nem elegendő ahhoz, hogy az eredményt súlyos áldozatok - a vállalkozói díjak és a dolgozói juttatások csökkentése - nélkül teljesíteni tudjuk.
Azt azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy cégünk működési problémákkal nem küzd. A társaság kellő pénzeszközökkel rendelkezik, jó a fizetőképessége, nem kellett csökkentett munkaidőt bevezetnünk, az álláshelyek nem kerültek veszélybe, és az eredmény még a legnehezebb nyári hónapokban is pozitív maradt, tehát nem vagyunk veszteségesek.
Az eredményelvárás teljesítéséről, illetve arról, hogy a személyi jellegű kifizetésekből még mennyi teljesíthető, több információt december végén, de inkább január elején tudunk majd.
Steyer Edina PR-előadó

No events