2015. március 24. - Az illegális fakitermelés hatékony visszaszorítására, a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében nyújtott be törvényjavaslatot Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

Az európai uniós rendelettel összhangban, a belső piacon forgalmazó vagy azzal kereskedő magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek kötelesek a faanyag származását igazolni. A kötelezettség teljesítése a teljes faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével biztosítható.
A javaslat indoklásában szerepel az is, hogy az állam 100 százalékos tulajdonában lévő erdő, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelője meghatározott feltételekkel és időtartamra – legfeljebb 5 évre – átengedheti harmadik személy részére a földterületet (vagy annak egy részét) erdőgazdálkodási céloktól eltérő hasznosításra. Az ilyen hasznosítás lehet szabadidős tevékenységhez szükséges infrastruktúra – kalandpark – üzemeltetése vagy az erdőben történő rendezvény – filmforgatás –, de nem terjedhet ki az erdei haszonvételek gyakorlására, és nem érintheti a vagyonkezelő földhasználati jogát.

No events