2020. február 19. - Zöld úton Kecskemét

– Átfogó fejlesztés a Hírös Város távhőszolgáltatásában címmel tartott szakmai tájékoztatót a Kecskeméti Termostar Kft. Kecskemét képviselő-testülete részére kedden az Arany Homok Hotel Tükörtermében. A tájékoztatón a távfűtést mint környezetbarát fűtési módot és a megvalósuló új beruházásokat ismerhette meg a testület, hallhattak a faalapú biomassza hasznosításának lehetőségéről és a távhő légtisztaságra gyakorolt hatásáról.
Horváth Attila, a Kecskeméti Termostar Kft. ügyvezető igazgatója és Falu György alpolgármester köszöntötte az érdeklődőket. Az alpolgármester elmondta, hogy a városvezetés a szolgáltatóra is támaszkodik a településen megvalósítani kívánt környezetvédelmi célok elérésében. Ennek része, hogy közösen lehatárolják a város azon területeit, melyeket a társaság gazdaságosan el tud látni távhővel és ezt deklarálják a város dokumentumaiban. Ugyancsak jelentős cél a szén-dioxid-kibocsátás számottevő csökkentése, ebbe illeszkedik, hogy az intézmények egy részét már korábban távhőszolgáltatásra kapcsolták. Elindítanak egy térinformatikai rendszert is, ami a környezetvédelmi programok támogatására és nyomon követésére szolgáló adatokat gyűjti össze és követi nyomon. Horváth Attila a zöld pályázatok megvalósításáról, a faapríték alapú biomassza erőművek építéséről tartott ismertetőt.
Elmondta, hogy a kecskeméti távhőszolgáltatást 21. századi szintűre szeretnék emelni, mert hisznek abban, hogy ez megfelelő út a megújuló energia ipari méretű felhasználásához. Ma 11 ezer otthonban, 40 ezer embernek és 700 épületnek biztosítanak meleget a környezetbarát fűtési móddal. Szót ejtett a fűtéskorszerűsítés és az épületszigetelés fontosságáról, ami a felhasznált energia mennyiségét csökkenti. Ezzel ugyan csökken a szolgáltató bevétele is, de új fogyasztók csatlakoztatásával kompenzálnák a kiesést, amivel költséghatékonnyá és minőségivé válik a szolgáltatás a mennyiségi szempont helyett. Horváth Attila elmondta, hogy legfontosabb törekvésük, hogy a megújuló energiaforrásokat a helyi adottságoknak megfelelően tegyék a rendszer részévé. Akkor korszerű a távhőszolgáltatás, ha legalább 50 százalékban megújuló alapú energiatermeléssel rendelkezik.
Ezt energia mix-szel valósítanák meg, ezzel kapcsolatban tanulmányban mérték fel a helyi adottságokat, amiben megállapították, hogy Kecskemét 50-80 kilométeres sugarú köre bővelkedik alapanyagban a faapríték alap erőmű ellátásához, melyet a Szultán utcán valósítanak meg.
Ennek megvalósítására és új fogyasztók távhőre csatlakoztatása, valamint a távhőrendszer korszerűsítésére 2017-ben KEHOP pályázatot nyújtottak be, sikerrel. Tavaly új koncepciót is kidolgoztak, melyben szerepel egy új, 20+5 megawatt teljesítményű, faapríték alapú biomassza fűtőmű megépítése a Mindszenti körúton, ami lehetővé teszi új fogyasztók integrálását. Horváth Attila elmondta, hogy 2021-től a faapríték alapú hőtermeléssel évi 12.9 millió köbméter földgáz megtakarítás valósítható meg, ami évente 23 ezer tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkentést jelent. A távhőrendszer hatékonyságának növelése érdekében 16 ezer GJ/év hőigényű új fogyasztók kapcsolódnak a távhőhálózathoz és a társasházak eltérő igényeinek kielégítésére 52 darab felhasználói hőközpont létesül. A Szultán utca, a Mindszenti körúti és a Széchenyivárosi fűtőmű hatékonyabb együttműködése érdekében új fűtőművi csővezeték rendszert és korszerű keringető szivattyúkat építenek ki.

Dr. Bárány Gábor, a KEFAG Zrt. Erdőgazdálkodási és Természetvédelmi Osztályának osztályvezetője A faalapú biomassza hasznosításának lehetőségei Kecskemét térségében című előadásában elmondta, hogy a tervezett fűtőmű ellátása energetikai alapanyaggal nem jár többlet fakitermeléssel, ezt a törvényi szabályozások sem engedik. A fűtőanyagot a vágástéri melléktermékek (tuskók és vágástéri gallyak) évi 40- 50 ezer altrotonna és faipari melléktermékek (aprított szélanyagok) évi 10-12 ezer altrotonna mennyiségben adják majd.
Beliczay Erzsébet a távhő levegő tisztaságára gyakorolt hatásáról beszélt.

 

No events