2021. január 9. – a megye 40 ezer hektárjának fele magántulajdon

A koronavírus-járvány gazdasági problémái erősen sújtották a hazai erdőgazdálkodókat is, a vállalkozások jó része szünetelteti a tevékenységét. A válság az ágazat mélyebben gyökerező problémáira is rámutatott, ezek megoldásában próbál segíteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
A tavalyi nehézségeket az erdőgazdálkodás ágazatában nem csak a járványhelyzet gazdasági hatása okozta, a felszínre kerülő problémák nagy része több évtizede ismert. Az elaprózott és elszigetelten dolgozó erdészeti – erdőgazdálkodó, kivitelező és szolgáltató – vállalkozásoknak az elmúlt években komoly nehézségeik voltak a munkaerőpiacon, majd a kitermelt faanyag értékesítésében is.
Ezek előbb-utóbb önmagukban is jelentős zavarokat okoztak volna, a járványhelyzet azonban még fel is erősítette, így a vállalkozások meghatározó része ma is szünetelteti a tevékenységét.
Ezzel együtt jelentősen romlott az ágazat versenyképessége, válságállósága, mindemellett az erdőgazdálkodáshoz jelentős közérdekű – környezetvédelmi, közjóléti – funkciók is társulnak.
A kamara vezetése és a vadgazdálkodási osztály a számvetés mellett a kiútkeresésen is dolgozik, amit árnyal az, hogy a közelmúlt jogszabály-módosításai nyomán rövid időn belül az erdőgazdálkodás piaci szereplőinek szinte teljes köre vállalkozási vagy őstermelői formában fog dolgozni, azaz kamarai taggá válik. Ez korábban a magánerdő-gazdálkodók és szakirányítók körében csak esetleges volt.
A helyzet erdészeti vállalkozások megerősödéséig, várható tömörüléséig – azaz versenyképességük érdemi javulásáig – központi ágazatszervezési eszközökkel javítható.
A megváltozott lehetőségekből kiindulva átfogó jövőképet kell adni az ágazat egészének, a kamara 2021-ben az eddigieknél is szorosabb munkakapcsolatot kíván kiépíteni az erdészeti vállalkozásokkal, a szakmai szervezetekkel, az Agrárminisztériummal, valamint minden olyan szervezettel, amellyel együttműködve érdemben hozzá tud járulni az ágazat helyzetének javításához.
Mi mennyi a megyében?
Csongrád-Csanád megye nem igazán bővelkedik erdőkben, ezer lakosra csupán 95 hektár jut, ami kevesebb mint a fele az országos átlagnak. A KSH legutolsó adatai szerint a mi 40 ezer hektárunkból 25 gazdasági, 12 ezer pedig védelmi rendeltetésű erdő – az összes területnek a fele van magántulajdonban.

K. A.

 

No events