2021. augusztus 26. Bugac, Nagybugacpuszta 135.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr, Miniszter Úr, Kormánybiztos Úr, Elnök Úr, Vezérigazgató Úr, Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm az Országos Erdészeti Egyesület 2021. évi Vándorgyűlésének minden résztvevőjét, és rajtuk keresztül az egész erdész szakmát!
Rendkívüli helyzet, ha békeidőben kimarad egy év az erdészeti vándorgyűlések hosszú sorából - tavaly sajnos ez történt. A jelenlévő kollégáknak, barátoknak bizonyára sok bepótolni valójuk van, amelyhez a vendégszeretetéről is „hírős” város és megye szervezői minden bizonnyal megfelelő kereteket biztosítanak.
Az elmúlt két év az erdőgazdálkodásban jelentős változásokat, sok tekintetben bizonytalanságokat hozott. Az erdőgazdálkodás termelési feltételei általában is jelentősen megváltoztak. Kedvezőtlenebbé váltak a foglalkoztatási viszonyok, romlott az alvállalkozók helyzete és az erdőgazdálkodás technológiai viszonyai, illetve összességében jelentősen romlottak a hazai faanyag-értékesítési lehetőségek. Emellett fortyogtak az üstök Brüsszelben és Budapesten egyaránt, nem győzzük figyelemmel kísérni az elkészült új szabályozásokat.
A Bizottság év elején még csak kérdőívek útján vetítette előre, hogy a tavalyi uniós környezeti politikai célkitűzésekhez milyen konkrét elvárások társulnak majd. Július közepén a brüsszeli bürokraták már úgy mentek nyári szabadságra, hogy a tavaly napvilágot látott biodiverzitás stratégia mellé kihirdették a „Fit for 55” névre keresztelt ambiciózus klímapolitikai vállaláscsomagot és az új uniós erdészeti stratégiát. Mindezt egyelőre egy sor bizonytalansággal tarkítva, de annak a határozott üzenetével, hogy az erdőgazdálkodóknak a jövőben lényegesen nagyobb környezeti elvárásokkal kell szembesülniük.
Éppen egy éve annak, hogy az Alapvető Jogok Biztosának kezdeményezésére az Alkotmánybíróság megsemmisítette az erdőtörvény 2017. évi természetvédelmi tartalmú módosító rendelkezéseinek jelentős részét.
Akkor azt hittük, hogy ismert helyzetből futhatunk majd neki az ismételt szabályozásnak, a bizonytalanság tovább már nem fokozható. Az új uniós környezeti politikák és stratégiák rácáfoltak erre az egyébként sem túl optimista várakozásra. Kiderült, hogy az erdőgazdálkodók alkupozíciói képesek még tovább romlani.
A korábbi vándorgyűlés óta az Agrárminisztérium sem tétlenkedett. Tavaly nyáron megjelent a magánerdők földhasználati viszonyait meghatározó új szabályozás, és ezzel összhangban az erdészeti szakirányítási tevékenységre vonatkozó új kormányrendelet. A magán-erdőgazdálkodás szervezeti megalapozása terén tehát jóformán már csak az erdőbirtokossági társulatokról szóló törvény megújítása és az új szabályozás apróbb korrekciói vannak hátra. Ezt követően az új szabályozási keretek között megkezdődhet a magán-erdőgazdálkodás jelentős részét érintő átrendeződési folyamat, amelynek eredményeként egy versenyképesebb, fejleszthetőbb és jobb teljesítményekre képes ágazat jöhet létre. A 2020. évi járványügyi helyzet megmutatta, hogy erre bizony nagy szükség van.
Az átrendeződési folyamatot segíthetik, de egyben bizonytalanná is tehetik az osztatlan közös tulajdon felszámolásának új lehetőségei. Az év elején hatályba lépő szabályozás az erdőkre is kiterjed, viszont az erdők és az erdőgazdálkodás sajátosságait nem mindenben veszi figyelembe. Az erdészeti ágazat számára tehát különösen fontos a jogalkalmazási gyakorlat figyelemmel kísérése, és a szabályozás felmerülő korrekcióinak gyors elvégzése.
A magán-erdőgazdálkodás átrendeződése kapcsán említést érdemel még az év elején hatályba lépő, családi gazdaságokról szóló törvény is. Ez a jelentősen kibővülő lehetőségeket és kedvezményeket az erdőgazdálkodók részére is biztosítja, ráadásul már nem csak a saját tulajdonú, hanem a használatba kapott erdőkben folytatott erdőgazdálkodáshoz is.
Közben zajlik a 2023-2027. közötti időszakra vonatkozó új agrár fejlesztéspolitika tervezése is. Ha bölcsek vagyunk, akkor erre már az ismertetett kihívások tudatos figyelembevételével kerül sor, hogy a Kormány által jelentősen megnövelt vidékfejlesztési források ténylegesen hozzájárulhassanak az erdőgazdálkodók terheinek mérsékléséhez és az előttünk álló ágazati folyamatok tudatos irányításához.
Az előbbiekben ecsetelt változások és nehézségek közrejátszanak abban, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a korábbinál is fokozottabb figyelemmel kíséri az erdészeti ágazat helyzetét, és törekszik a felmerülő problémák megoldásában közreműködni. Ennek érdekében aktív párbeszédet és tevőleges együttműködést ajánlottunk és tartunk fenn az ágazati vezetéssel, a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, az erdészeti igazgatás, -oktatás és -kutatás szervezeteivel. Egy erdészet szintű ágazat teljesítményeit ugyanis hatékonyan csak az említett közszereplők összehangolt együttműködésével, a szerény kapacitásokat pazarló párhuzamok felszámolásával lehet javítani.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezzel az optimistának szánt végszóval szeretnék a magyar erdésztársadalomnak a mindennapi munkájukhoz sok kitartást és sikert, az előttünk álló Vándorgyűlésre pedig tartalmas programokat, és maradandó élményeket kívánni.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

2

 

No events