b_150_150_16777215_00_images_stories_egyetem_mamutlanitott20110913.jpg
2019. február 6. - A magyarországi erdészeti felsőoktatás kétszáztíz éve kezdődött meg Selmecbányán, száz éve költözött az akadémia Sopronba.

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az erdők természeti értékeit megőrizni. Megalakulása óta ezt a küldetést követi a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara.
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara megtestesíti a XXI. század egyetemét, ahol a hagyományok és a természet szeretete, tisztelete jól megfér a modernitással és a dinamikus fejlődéssel. A kar olyan szakembereket kíván képezni, akik szeretik és tisztelik a természetet, akik szívesen fedezik fel az értékeit és szeretnék jobban megismerni működését, megőrzésének lehetőségeit, valamint a vele való gazdálkodás módját. Ennek megfelelően a hallgatók a természettudományi ismeretek mellett műszaki és gazdálkodási ismereteket is szereznek. A munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően komplex, gyakorlatorientált képzést nyújtanak, amelynek kiemelt részei a természetben töltött szakmai tanulmányutak és gyakorlatok. Az oktatás során jól megfér egymással a természetre való rácsodálkozás a legkorszerűbb eszközök használatával. A természet jobb megismerését ma már korszerű mérőeszközök, például űr-, légi és drónfelvételek segítik, így nem ritka a GPS-szel, tablettel erdőbe járó mérnök sem. Az oktatás erre is felkészíti a hallgatókat.
Az erdőmérnöki karon oktatott szakok meghatározó jelentőségűek Magyarországon. Jelentős részük az erdőmérnökképzésből fejlődött ki, ami az oktatási és kutatási tapasztalatoknak köszönhetően lehetővé teszi, hogy a kar igen szoros kapcsolatot ápoljon a gyakorlattal, illetve az itt szerzett diplomákat a munkaerőpiac is nagyra értékeli. Utóbbit jól mutatja, hogy a munkaerőpiacon komoly kereslet mutatkozik a Soproni Egyetemen végzett hallgatók iránt.

Az erdőmérnöki karon öt szakon folyik az oktatás. Az országban egyedül itt képeznek erdőmérnököket, amely szak az osztatlan, ötéves képzés végén MSc-diplomát nyújt. A környezetvédelmi szakmérnöki képzés alapjain jött létre a környezetmérnöki képzés, amelynek célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozások környezetvédelmi problémáinak megoldására. Az újraindult földmérő és földrendező mérnöki képzés az ingatlanfelmérés és -nyilvántartás részére képez olyan szakembereket, akik a terepen való felmérés után képesek eredményeiket térinformatikai eszközökkel is megjeleníteni. A természetvédelmi és vadgazdálkodási ismeretek évszázadok óta az erdőmérnöki tudás szerves részét képezik, a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően. Ma már külön szakembereket – természetvédelmi mérnököket és vadgazdamérnököket – képez a kar. A természetvédelmi mérnök hallgatók a természeti folyamatok, az élőlények és az életközösségek, a természeti értékek megóvásához, fejlesztéséhez és regenerációjához szükséges ismereteket tanulnak. A biológiai alapok mellett az oktatás, bemutatás, szervezés, gazdálkodás területén is sokoldalú tudást szereznek. A vadgazdamérnök-hallgatók elsajátítják a vadvédelem általános és sajátos feladatainak tervezését, szervezését, irányítását és végrehajtását. A vadgazdamérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természeti nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére. A karon folyó képzések nagy része alap- (BSc) és mesterképzési (MSc) szinten is elérhető. A mesterképzésekre építve a kar a Roth Gyula Doktori Iskolájában doktori programot kínál a hallgatóknak.

A szakmai ismeretek mellett igen fontosnak tartja az erdőmérnöki kar, hogy a hallgatói egy közösséghez tartozzanak. Ennek alapját a több száz éves selmecbányai hagyományok adják, amelyek lényege a barátság, az egymás iránti tisztelet, segítségnyújtás és az odafigyelés. A közösségépítést elősegíti, hogy a kar hallgatóinak nagy része kollégiumi elhelyezést kap, sőt, az elsőéves hallgatók – ha igénylik – ezt automatikusan kapják.
A képzésekről bővebb információ az erdőmérnöki kar honlapján, az emk.uni-sopron.hu címen érhető el.

 

No events