Sulyok Ferenc: Tisztelt Vendégeink

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2011. február 23. - Házigazdaként, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. részéről köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a Vackor Vár Erdei Iskola fejlesztésének egyik fontos állomására. Iskolánk egy tíz évvel ezelőtti álom megvalósulása. 2001-ben Dr. Gőbölös Antal, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatóságának igazgatója, Sódar Pállal, társaságunk akkori vezérigazgatójával együtt „megálmodta” a Nyíri erdőbe, a Duna-Tisza közének egyik legszebb homokpusztai tölgyes ligeterdejébe az erdei iskolát.
A következő évben 100%-ban kormányzati beruházásból, konkrétan: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdőtelepítési Célprogram Közjóléti céllal elkülönített 2002. évi K-2-2-es támogatásából megépült a Vackor Vár Erdei Iskola. A beruházás nettó összege 223 millió forint volt. Nyitray András úr jóvoltából a tervek Makovecz Imre közreműködésével készültek. A megvalósulási terveket a Makóna csoport tagja, a Triskel Kft. tagja készítette. Az erdei iskola ünnepélyes megnyitójára 2003. májusában került sor.
Iskolánk fő célkitűzése a 6-18 év közötti korosztály természetszeretetének, környezetbarát szemléletének és viselkedésének kialakítása, fejlesztése, ezen belül az erdőgazdálkodás bemutatása. A vendégeink csoportjai terepgyakorlatokon ismerhetik meg az erdei növény- és állatvilágot, az erdészek munkáját és az erdőgazdálkodás fogásait. A Nyíri erdő több nagyvad, számtalan madárfaj és apróvad élőhelye, viselkedésük természetes környezetükben figyelhető meg.
Tevékenységünket erőteljesen motiválja az, hogy természetföldrajzi környezetünk az Alföld, alapvetően kultúrtáj. Az erdő egy élő szervezet, ahol egymásra utalva él növény, állat, gomba és ember. Az egymásra-utaltság tekintetében azonban az alföldi erdőgazdálkodás során az ember szerepe, az ország egyéb térségeihez viszonyítva, sokkal meghatározóbb, az erdész aktív tevékenysége, felelősségvállalása, illetve ennek társadalmi elismertsége sokkal szükségszerűbb!
Programjaink igen sokrétűek: tanösvény-túra, erdészeti és vadászati ismeretek, gyógynövények és gombák felfedezése, vadles, éjszakai bátorságpróba, csillagászat, tereptan, mikroszkópozás, de emellett lehetőség van az íjászat, a lovaglás és lovaskocsikázás kipróbálására is, továbbá vendégeink a népi mesterségek bemutató helyein népművészek közreműködésével próbálhatják ki az agyagozás, a kenyérsütés, a szövés-fonás és a nemezelés fogásait.
Közvetlen környezetünkben Vajda Rudolf iskolavezető bemutató jellegű „háziállatfarmot” működtet (lovak, mangalica, rackajuh, kecske, baromfi), ahol a gyerekek megtapasztalhatják az állattartással járó munkát és felelősséget.
A szabadidő sportos eltöltéséhez fából készült játék „Vackor vár”, és az erdei környezetben felépített kézilabda és kosárlabda pálya áll rendelkezésre.
Kicsit távolodva, néhány száz méterre a Szulyovszky-féle erdészházban gazdag gyűjtemény állít emléket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyeinek. Szomszédságában valódi kis ékszerdoboz a Szent Hubertus kápolna. Az iskola 1848 m hosszú tanösvényén az önálló ismeretszerzést segítő tájékoztató táblák mutatják be az erdő élővilágát.
Közvetlen környezetünk mellett iskolánk oktatási helyszíne a KEFAG Zrt. kezelésében lévő Kecskeméti Arborétum is. A helyi éghajlati- és talajviszonyok, a növény és állatvilág bemutatására létesített tanösvények, valamint az automata meteorológiai állomás segítségével végezhető megfigyelések színesítik a programokat.
A felsorolt programoknak és foglalkozási lehetőségeknek köszönhetően vendégeinek száma az elmúlt 8 évben meghaladta a 22 000 főt. A regisztrált vendégeinken kívüli egyéb látogatók száma minimum még egyszer ennyire tehető, azaz az elmúlt évek során iskolánkban hozzávetőlegesen ötvenezren fordultak meg!
Az iskola 2005 szeptemberében megkapta a „minősített erdei iskola szolgáltató” címet, a minősítést 2009-ben újra elnyerte további három évre.
Az iskola állandó munkavállalóinak létszáma 6 fő: két kiválóan képzett pedagógus (iskola- és gazdasági vezető), egy oktatási kisegítő és további három fő egyéb szolgáltatásokat végző munkatárs (karbantartó-parkgondozó, konyhás-takarító). Az egyes modulok végrehajtása során 2 további szakmailag igen képzett erdész segíti az iskola munkáját. Nyáron a közmunka/közfoglalkoztatási program keretében további három fő kerül alkalmazásra konyhai- és a külső munkák (állatgondozás) ellátására.
A Vackor Vár Erdei Iskola tagja az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztályának. Az erdészeti erdei iskola program célja, hogy elősegítse az ifjúság és a társadalmi szereplők környezetbarát magatartásának kialakulását, fejlődését az erdészeti erdei iskola oktatási-nevelési módszer alkalmazásával. Az iskola rendelkezik az FVM és az OEE minősítésével is: 2010-2013 "A" kategória.
A csoportok zöme a Dél-Alföldi régióból érkezik, de jelentős igénybe vevők a budapesti iskolák is. 120 intézményből (óvoda, iskola) voltak csoportok az ország különböző területeiről (Bács-Kiskun megye több települése, Budapest több iskolája, Pécs, Miskolc, Sopron, Székesfehérvár, Csongrád, Hódmezővásárhely, stb). Több iskola évről-évre visszajár egy adott időpontban, ill. sokan szervezik ide a nyári iskolai táborukat is. Rengeteg diák fogékonnyá vált – az általuk adott név szerinti kórra – a „Vac-kórság”-ra.
Mindebből jól látható, hogy az elmúlt évek során „önmagunkat kinőttük”. Még a 2009. év során a Környezet és Energia Operatív Programon belül meghirdetett „Az erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése” pályázati eljárás keretében a KEFAG Zrt. ”A Vackor Vár Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése, valamint a kapcsolódó tananyagfejlesztés során az erdei iskola szolgáltatás színvonalának növelése a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében” pályázott, és ennek eredményeképpen 30.962.255 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert.
A pályázati fejlesztés fő célkitűzései a következők voltak.
- a természetvédelem és a környezeti nevelés erősítése, terjesztése, alapértékeinek minél szélesebb társadalmi körben történő megismertetése, a biológiai sokféleség és a természeti környezet megőrzéséhez, gazdagításához szükséges társadalmi tudatosság szintjének növelése,
- az infrastrukturális háttér javítása a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében, az élményszerű, közvetlen természet megismerés feltételeinek javítása,
- a természethez való kötödés hosszú távú megőrzése ,
- a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékosabb használatának megvalósítása,
- a látogatók iskolához való hosszabb távú kötődésének kialakítása, a pénzügyi fenntarthatóság biztosítása.
A fejlesztés eredményeként
Megépítésre került egy 84 m2 alapterületű épület, benne 2 db foglalkoztató és önálló vizes blokkok (szabadból nyíló bejáratokkal kialakított fiú-, leány- és mozgáskorlátozott WC és egy öltöző zuhanyzóval). Napkollektorok kerültek üzembe helyezésre az iskola épületein, a használati meleg víz energiatakarékos előállítására.
Speciális, tematikus terepi és termi bemutatóeszközök (madárhang sípok, erdészkések, tűzcsiholók, íjak-nyílvesszők, vesszőfogók, meteorológiai eszközök, keresőtávcsövek, tájoló, éjjellátó, távolságmérő, könyvek) kerültek beszerzésre, illetve elkészült korszerű és oktatási szempontból kiválóan használható, egységes oktatási dokumentum (munkafüzet és CD).
A pályázati fejlesztésnek köszönhetően megoldódik az egynapos látogatók mosdóhasználati anomáliája, mozgásukban korlátozott vendégek is használni tudják a mosdóhelyiségeket, jelentősen növekszik a látogatók számára rendelkezésre álló eszközök darabszáma és minősége, továbbá csökken az iskola energia felhasználása (az elektromos bojlerekbe a hálózati hideg víz helyett a napkollektorok által előmelegített víz kerül, ezáltal jelentősen csökken a villamosenergia fogyasztás), valamint növekszik a környezetvédelmi típusú eszközök száma (komposztáló, pet palack zsugorító).
A közel 31 millió forintos támogatással megvalósuló fejlesztés tervezett bekerülési költsége 34,4 millió forint volt, tényleges bekerülési költsége pedig várhatóan 35,6 millió forint lesz.
A fejlesztés okán ezúton is köszönetet mondok:
A Magistratum Stúdió kollégáinak, hogy a pályázat megírásában, elfogadásában, a közbeszerzés sikeres lebonyolításban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal (korábbiakban: KvVM Fejlesztési Igazgatósággal) történő kapcsolattartásban segítették a vállalt fejlesztések megvalósítását.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, mint támogatónak, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak, mint a támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezetnek is.
Köszönet a kivitelezőknek, a MODUS VIVENDI Kft-nek, hogy az új foglalkoztató kivitelezése során feladatait teljes körűen és felelősséggel látta el, különösen nagy figyelmet fordítva a környezetvédelemre és az iskolában zajló programok zavartalan működésére.
Köszönet az ELŐ-SZER Kft-nek is, hogy a solar rendszer telepítésével, szakértő csapatuk hozzáértésével megvalósulhatott az épületek energiatakarékos üzemeltetésének lehetősége.
Köszönet Markó István, műszaki ellenőrnek, hogy az említett kivitelezéseket és a hatósági eljárásokat szakértelmével folyamatosan segítette.
Köszönet a KEFAG Zrt. munkatársainak, hogy szaktudásukkal, hivatástudatukkal, áldozatos munkájukkal hozzájárultak a Vackor Vár Erdei Iskola fejlesztéséhez, szem előtt tartva a jövő generációjának a természethez való kötődés hosszú távú megőrzését. Tapasztalatukkal és hozzáértésükkel olyan pályázat került összeállításra és elfogadtatásra, mellyel lehetőség nyílt a szolgáltatások színvonalának növelésére, a programlehetőségek széleskörű bővítésére.
Külön köszönet: Madácsi Sándor erdészetvezetőnek, Vajda Rudolf erdei iskola felelős vezetőjének, Makra Zsuzsannának az iskola korábbi gazdasági vezetőjének, Vörösváczki Mónika arborétum és erdei iskola foglalkozás vezetőjének, Sipos Istvánné közjóléti referensnek, Szegedi Máté műszaki osztályvezetőnek és minden korábbi és jelenlegi munkatársnak, akik közvetlenül vagy közvetve kivették részüket a fejlesztés sikeres megvalósításában.
Köszönöm a közös munkát és gondolkodást, köszönöm a figyelmet!© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.