„Nem volt más választásunk” (Erdészeti és Faipari Híradó/2023)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Dudás Péter, az EFDSZ tiszteletbeli elnöke

Er Fa Híradó – Hogy’ kezdődött a mozgalmi „karrierje”? Mikor lett szakszervezeti vezető, milyen volt akkor és milyen most a szakszervezet?
Dudás Péter – Szinte a pályám elejétől a végéig az erdészeti szolgálatnál dolgoztam. A szervezetet Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodájának hívták. 1977-ben kerültem oda, és a Szilágyi Erzsébet fasor elején volt az irodánk. Az átszervezés és a költözés szinte folyamatos volt, én pedig mindig fölszólaltam ezek miatt. Így aztán engem választottak meg bizalminak. Akkoriban a szervezettség nyolcvan százalék körül volt.
Er Fa Híradó – Akkoriban, ha valaki belépett a rendezőséghez, azonnal szakszervezeti tag is lett.
D.P. – Igen.


Er Fa Híradó – Miért éppen az erdész pályát választotta?
D.P. – A felmenőim között erdész nem volt, inkább író-olvasó emberek voltak. Békásmegyeren laktunk. Amikor nagyapám, Veres Péter, 1946-ban felköltözött a fővárosba, ott vett egy házat nagy telekkel. Miniszterként a vár oldalában ajánlottak fel lakást, de ő nem fogadta el, hanem megvette az államtól azt a nagy házat és telket. Ugyanis nem mondott le arról, hogy állatokat, tehenet tartson. A házat állandóan őrizték, a tisztségéből adódóan.
Anyám és én is sokat olvastunk, állandóan jártunk a könyvtárba. Sokat jártam magam és az iskolával is a Rókahegyen, ami Csillaghegytől észak-nyugatra található. De elkalandoztam a Kiskevélyig is. Ott láttam, hogy milyen gyönyörű mohaszőnyeg borítja a talajt. Akkor gondoltam először arra, hogy milyen jó lehet erdésznek lenni, aki ezen a mohaszőnyegen sétálgat, meg hoz magával könyvet, leül mohába és olvasgat. Apám le akart beszélni erről a tervemről, mondván, nincs annak semmi jövője. Mehettem volna más területre is, hisz’ az osztálytársaim többsége műszaki érdeklődésű volt, többek között Simonyi Károly, aki később számítástechnikai óriás és űrhajós lett.
Er Fa Híradó – Választhatott volna valamilyen bölcsész pályát is, hisz’ két író ember is volt a családban.
D.P. – Nem gondoltam ilyesmire.
Er Fa Híradó – Végül a soproni Erdészeti Technikumban kötött ki…
D.P. – De nem egyből. A felvételin ugyanis egy matematikai feladaton elcsúsztam. Emlékszem, a Tuskó igazgató is bent volt a vizsgán. Végül is helyhiány miatt nem vettek föl. Ekkor avatkozott be a nagymamám, aki fölbíztatta nagyapámat, hogy szóljon Soós Gábor miniszternek az érdekemben. Így végül a minisztériumi keret terhére bejutottam a technikumba. Akkoriban ugyanis nagyon nagy volt a túljelentkezés. Nem bánhatták meg, hogy bekerültem, mert jó bizonyítványom volt mindig. Előgyakorlatos lettem, itt teljesítettem az évet a Hárshegyen. Kiss Frigyes volt az erdészetvezető és Derecskei Tóni bácsi a kerületvezető erdész. Az erdészet a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út elágazásánál volt. Ott lakott Fuchs Tóni bácsi is, aki a nagy vadász volt, de mi sose láttuk. Mi – többen is voltunk gyakorlatosok – ott élezgettük a kovácsolt gallyazó fejszénket és gyönyörködtünk a kiváló Iltis fejszékben, aztán jártunk ki az erdőre a tisztításokba, a Hárshegyre meg a hármashatárhegyi reptér környékére (ezek a háború alatt-után levágott fiatalosok voltak). Egy művelő asszonybrigádba tartozunk, amiben egy férfi volt rajtunk kívül. Voltak más feladataink is: például kirendeltek a Bogyai főmérnök úr lakására, ahol a tűzifát lehordtuk a pincébe és szépen felraktuk, megtisztítottuk a lakás ablakait, és ennek fejében finom ebédet kaptunk. Ez a különmunka több napig is tartott, mert kerti munkát is végeztünk. A családban élt Áprily Ernő bácsi is, nyugdíjas erdőmérnök, aki viszont megtanított gyümölcsfát oltani, meg szemezni. A kerületben feladatunk volt az ágfa aprítása, a tyúkól pucolása is. Aznap itt is kaptunk jó tartalmas ebédet. A ház macskáját Tóni bácsi Hauser Lipótnak hívta. Sose tudtuk meg, miért… Ha nem fogadott szót, hatalmas ívben repült ki a konyhából.
Engem innen félévkor kiemeltek, áthelyeztek a Virágvölgyi Fűrészüzembe rönktéri segéderőnek. Később előléptettek a frízgyártó „gépsor” végére „lehúzónak”. Volt még egy különleges feladatom, a hétvégén pár forintért őrizhettem a telepet. Ilyenkor kiültem a rönkök tetejére és olvastam.


Er Fa Híradó – milyen volt Sopron, amikor megérkezett a városba?
D.P. – Eléggé lepusztult volt, utána kezdték helyrehozni, színezni a homlokzatokat.
Er Fa Híradó – Szürke volt a város?
D.P. – Szó szerint.
Er Fa Híradó – Elzárt város volt..
D.P. –… már Komáromnál civil bőrkabátosok ellenőriztek. Én elég önálló voltam, már a felvételire is egyedül mentem. Így szoktattak, otthon nagymamám engem küldött a tanácsra, meg máshová is. Később a személyinkbe be volt ütve az 1-es szám, ami az ideiglenes ott tartózkodók jele volt Sopronban.
Er Fa Híradó – Mit jelentett az, hogy kikerült a közvetlen szülői felügyelet alól?
D.P. – Tizenvalahányan laktunk egy hálóban. Volt egy felsős szobafőnök, aki rendben tartott bennünket. Nagy fegyelemben éltünk, az egyensapkát mindig hordani kellett, négyes sorokban vonultunk át a reggeliző épületbe, majd onnan az iskolába. Mellettünk volt a bíróság, és annak a korábbi börtönhelyiségei hozzánk tartoztak. Olvasgattuk az egykori elítéltek falfirkáit…
Egy alkalommal randevúzva egy kislánnyal, sétáltam az Alsólőverekben, kisujjunkat összekulcsolva, s az osztályfőnökünk, Brandisz Márton tanár úr, meglátott. A következő osztályfőnöki órán komoly, hosszú erkölcsi prédikációban részesültem. Ha valaki zsebre dugott kézzel járt-kelt, annak bevarratták a zsebeit. Ebéd után volt kimenőnk, de moziba külön engedéllyel mehettünk. Mai fejjel úgy látom, hogy a nagy fegyelemnek a Tuskó László igazgató volt az eredője, bár a tanári kar nem volt egységes, 2-3 klikk létezett, például Firbás Oszkár tanár úr körül.
Er Fa Híradó – Hányszor utazhattak haza?
D.P. – Nagyon ritkán. Az őszi szünetben, Karácsonykor és Húsvétkor.


Er Fa Híradó – Sportra jutott idő?
D.P. – Kosaraztam, a városi III. osztályban játszottunk. Később önképzőkört alakítottunk, abban voltam aktívabb. Később komoly irodalmi színpaddá fejlődtünk. Itt nem csak kabarét rendeztünk, hanem tudományos előadásokra is sor került. Én például az iniciálékról tartottam előadást. Később a faliújság szerkesztője is lettem. Sikerült egy-két botrányt is kavarnunk, mert a menza kritikán aluli volt.
Er Fa Híradó – ez tekinthető a pre-szakszervezeti pályafutásának…
D.P. – Igen - nyugtázza mosolyogva az emlékező. – Ezek után valamit javult a menza, ráadásul egy-egy vadászat sokat lendített rajta.
Er Fa Híradó – Voltak gyakorlati foglalkozások is…
D.P. – Heti egy nap mentünk ki a terepre, ha messzebb, akkor teherutóval vittek, ha közelebb, akkor gyalogosan. Egyszer például Magyarfalvánál (ma Harka) volt egy véghasználat. Ott a darabolást már mi csináltuk Druzsbával, amit állandóan szerelni kellett, de már volt egy nagy Stihlünk is. A Druzsba vezetőlécét kellett elforgatni, attól függően, hogy döntést vagy darabolást végeztél. Az erdőgazdaságnál pedig már fizetésért is dolgozhattunk. Minden munkát megtanultunk. De megtanultuk a növényeket is. Kimentünk a Szárhalmi erdőbe, s ott kérte számon Kondor Antal tanár úr, például a rügyeket a hátunk mögött tapintás útján kellet meghatározni. Ha tízből hármat nem tudtál: egyes. A fák latin nevét is kellett tudnunk, a lágyszárúaknak csak a magyar nevét kérte.


Er Fa Híradó – Technikusként érezték az egyetem „kisugárzását”?
D.P. – Ez érdekes kérdés, mert én soha nem gondoltam, hogy továbbmenjek. Kondor tanár úr viszont folyamatosan emlegette Majer professzort, aki neki évfolyamtársa volt. Egyébként nem sugallták, hogy menjünk egyetemre, hanem arra biztattak, menjünk ki a szakmába dolgozni. Ez volt a cél. Harmad-negyedévben már látszott, hogy jók a tanulmányi eredményeim. Vadász Laci barátommal egyszer a Bécsi-dombon jártunk, szóba került, hogy menjünk-e tovább vagy sem. Elhatároztuk, hogy felvételizünk. Járhattunk matek és fizika előkészítőre, mert nem voltunk elég erősek, bár Herneczki tanárnő szigorú volt. A szakmai tárgyakból jók voltunk. Délutánonként voltak az előkészítők, este mentem haza, és az Újteleki utca sarkán a közértben jól bevásároltam: felvágott, zsemle, paprika meg egy üveg sör. A kolesz étkező szobájában egyedül, úri módon megvacsoráltam. A sört biztonság kedvéért letettem az asztal alá – emlékezik nevetve az elnök.
Er Fa Híradó – Milyen volt a diákélet akkoriban, amikor kitüntetett időszakot élhettek át: újra engedélyezték a walden viselését.
D.P. – Visszatérve a technikumra, abban az időben már kissé lazult a szigor. Vasárnaponként például járhattunk a lánygimnáziumba klubdélutánokra. Volt, aki visszaélt ezzel a lazulással, de az ki is bukott.
Er Fa Híradó – Hogy indult az egyetemi élet?
D.P. – Akkoriban már voltak szakestélyek, és elindult a vadászati világkiállítás előkészítése. Azzal együtt pedig a valden „rehabilitációja”. Ennek a folyamatnak sok állomása volt, még a megyei pártbizottságot is meg kellett járni. Az ügyben nagy segítséget nyújtott Béldi Ferenc professzor úr. Mivel a minisztérium szorult helyzetben volt, nem voltak emberei a kiállítás idegenvezetésére, még azt is el tudták a szervezők intézni, hogy adjanak pénzt a waldenekre. Magam például a KGST honvédelmi minisztereinek voltam a kísérője. Egy hónapig tartott a megbízatás, a vidékiek kollégiumokban laktak, én meg hazajártam. A kiállítás idejében volt egy óriási szakestély a Normafánál, ahol én voltam az egyik kontrapunkt.
Az egyetemi színpad is működött, néha utaztunk színházi találkozókra, Keszthelyre, Pécsre, Veszprémbe. Ezek jó bulik voltak. Akkoriban indult újra a kapcsolat a miskolciakkal.
Voltak nehéz időszakok is, de én öt év alatt elvégeztem. Elsőben Moór Artúrnál vizsgáztunk a matek előadóban, és én bevittem magammal a jegyzeteimet, amiket föltettem az előadóterem ablakpárkányára. Ezekben nemcsak az írott jegyzeteim voltak, hanem Csesznák Szabolcs barátom karikatúrái is a profról, meg további megjegyzések. Artúr észrevette a füzeteket, levette, s elkezdte lapozgatni. Láttam, hogy időnként kuncog magában. Az első tétellel nehezen boldogultam, segített egy keveset, majd szólt, hogy nézzük a második tételt. Gyakorlatilag szinte földiktálta nekem ezt a tételt. Megköszönte a megjelenésemet és elbocsátott. Le voltam sújtva, gondoltam ez kampó. Kint még sírtak az előttem sorban kirúgott lányok, kérdezték hányas. Akkor néztem meg az indexem, s láss csodát, négyes! Állítom, hogy ebben a füzeteimnek volt szerepe, mert látta, hogy jegyzeteltem, s a rajzok is tetszhettek neki. Teljesen földobva mentem át a botankerten, gondoltam ez nem normális.
Er Fa Híradó – Egyesületi tagság?
D.P. – Már a technikumban beléptem, de az egyetemi évek alatt ez valamiért szünetelt. A nyári gyakorlatokat erdőgazdaságoknál töltöttük, mi a pécsieknél és Zalaegerszegen voltunk. Két nyáron át Kámonban is, az ERTI-nél, Bánó Pista bácsinál. Nagyon emlékezetes volt! Hétvégéken táncpartikat rendeztünk Pista bácsi lányaival.


Er Fa Híradó – Hol volt az első munkahelye?
D.P. – Már diákkoromban is volt munkakönyvem, mert minden nyáron dolgoztam. Ezért rengeteg bejegyzés volt benne. Egyetemen az utolsó évben jöttek a felhívások, hogy hova lehet menni dolgozni. Zalába szerettem volna menni, de elég későn ébredtem föl, a gazdaságoknál elfogytak az állások, ám az ERDŐTERV-nél óriási fejlesztések indultak. Be is adtam a jelentkezésemet, behívtak, elbeszélgettek és huszonvalahányunkat föl is vettek, mélyépítésre és a faipari részlegekbe. Végül én mégsem oda kerültem, hanem Cornídesz Gyuri bácsi Távlati tervezési osztályára.
Er Fa Híradó – Akkoriban ilyen perspektívája volt az erdészetnek?
D.P. – Úgy látszott. De hónapokig nem volt munkám, olvasgattam a szabályzatokat. A minisztérium háttérintézménye voltunk, és később nagy tanulmányokat csináltunk. Például a Bükk hegység közjóléti fejlesztési terve. Ehhez még utak nyomvonalát, a régi sikló bekötését terveztük. Következtek a faipari rekonstrukciós munkálatok. Zalahalápon, meg még két-három helyen a mélyépítési terveket, vasúti iparvágányokat. Dolgoztam Gemencen is, a Veránkai ágnál, az áttöltést kellett megterveznünk, hogy gépkocsival tudják a fát kihozni az ártérből. Ehhez meg kellett mérnünk a medermélységet. Kifeszítettünk egy kötelet és arról engedtük le a függőónt. Közben óriási rudlik úsztak át a vízen. Ezután jött a bánkúti bekötőút tervezése Paulik Pistával. Fél évig laktunk ott egy üdülőben. Nappal mértünk, kitűztünk, éjjel számoltunk, meg rajzoltunk. Akkoriban még mindent kézzel számoltunk ki. Még egy nagy munkánk volt: a Királyréti Erdei Vasút rekonstrukciója. Az addigi hatszáz mm-es pályát 760-asra kellett áttervezni. Aztán ’76 végén az osztály átment az Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodájához (ÁEMI). Ennek fő mozgatója az ágazati elemzések informatikai fejlesztése lehetett. Az Erdőrendezési Szolgálat 1979. április 1-el alakult meg és akkor mi is oda „olvadtunk be”. Akkor belekerültem ebbe a hivatalnoki világba.
Er Fa Híradó – Itt indult a szakszervezeti munkája?
D.P. – Nem, eleinte még csak Mikulás voltam az ünnepségen – emlékezik nevetve. – Jóval később lettem szakszervezeti titkár. Bizalmi, főbizalmi voltam addig, minden ügyben elmondtam a véleményemet. Mindig voltak problémás ügyek, mert a társaságot négy különböző helyről gyűjtötték össze. Az egyik főnök Gáspár-Hantos Géza volt, a másik Doklea István, aki az ÁEMI-től jött át, és az igazgató Csontos Gyula lett.


Er Fa Híradó – Ebben az időben végezte el a szociológia szakot…
D.P. – Igen, az ÁEMI-s időben, egy ismerősöm beszélt rá. Huszár Tibor volt a tanszékvezető, de őt soha nem láttuk, a többiek fiatalok voltak.
Er Fa Híradó – Mi volt a szakdolgozatának a témája?
D.P. – Új technológiák az erdőgazdálkodásban. Jól bírálták el, új volt nekik ez a téma. Vörösdiplomával végeztem.
Er Fa Híradó – Mikor választották meg a MEDOSZ szakszervezet titkárává?
D.P. – A korábbi titkár, Németh Ferenc elment nyugdíjba, új titkár kellett. Az volt a vélemény, hogy tudok beszélni, de nem vagyok veszélyes. Ez 1985-ben volt. Amikor kiderült, hogy engem is jelöltek, az emberek egyre többen akartak mellém ülni pl. az ebédnél. Ez nagyon idegesítő volt. Megválasztottak, csináltam a következő választásig, akkor Wisnovszky Károlyt ellenjelöltnek állították. Újra engem választottak meg. Akkoriban még sok technikus dolgozott nálunk, akikkel én nagyon jól szót értettem, és támogattam őket. Megállapították a szervezők, hogy „ez nem jött be”. Nem sokkal ezután a MEDOSZ erdészeti részlegénél alelnökké választottak, Barta László pedig elnök lett. A rendszerváltozás után óriási viták indultak, az emberek egymást marták. Nagyon fárasztó időszak volt. Herczeg Miklós főtitkárunk előzőleg a MEDOSZ tisztviselője volt, ismerte jól a volt kollégáit, és mindig engem küldött a nagy ágazati vitákra.
Er Fa Híradó – Hogy zajlott a szakítás a MEDOSZ-szal?
D.P. – A MEDOSZ egy pénznyelő szervezet volt. Óriási taglétszámmal, és a befolyt tagdíjakat a vezetőség az „apparátus” működtetésére költötte.
Er Fa Híradó – Ennek az óriási szervezetnek volt politikai súlya?
D.P. – Fontos politikai szerepe és nagy vagyona volt. Szálloda Budapesten a Jókai téren, vidéki üdülők, megyei irodák. A tagság rájött, hogy ez a nagy szervezet a mi pénzünket el fogja költeni. Az első kilépő csapat az akkori független szakszervezeti tömörülésbe lépett át, és vitte a vagyonrészét is. Végül ’93-ban tízen „illegalitásban”, a felvidéki Csorbán, egy erdészeti üdülőben megalakítottuk az önálló Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetét, az EFDSZ-t. Én pedig maradtam alelnök.
Er Fa Híradó – Hány tagja volt akkor a szakszervezetnek?
D.P. – Hét és nyolcezer között voltunk.


Er Fa Híradó – Hogy’ ítéli meg a MEDOSZ fölbomlását?
D.P. – Kár volt szétszedni. Át kellett volna gondolni a működését, tisztázni dolgokat, és új alapokra helyezni a munkát. De nem a MEDOSZ volt az egyetlen szakszervezet, amelyik így járt.
Er Fa Híradó – Nem sokkal ezután kellett a cégeknek fölszámolniuk a fűrészüzemeket, a gépüzemeket…
D.P. – Igen. Az ÁPV RT gyakorolta a hatalmat az állami erdészet vagyona felett. (Lásd Szabados János írását! – a szerk.)
Er Fa Híradó – Zajlott közben a kárpótlási folyamat is…
D.P. – E téren is rosszul jártunk, mert az a folyamat elvitt területeket. A gazdászokkal szemben nekünk nem sikerült az embereinknek a 12 aranykorona földet megszereznünk. Az Alkotmánybíróságig eljutottunk, de volt olyan magas beosztású erdészeti vezető, aki nem támogatta ezt az ügyet, ezért elbuktuk.
Er Fa Híradó – Mit vártak a gazdaságok a létszámcsökkentéstől?
D.P. – Azt, hogy gazdaságosabban fognak működni a cégek. Sok járulékos költséget is meg akartak takarítani. Később persze kiderült, hogy nincs elég vállalkozó, aki elvégezze a szükséges munkákat, a szállítást. Csupán egy-két gazdaságnak sikerült megtartania a fizikai állományát.
Er Fa Híradó – Az nem merült föl, hogy a kiszervezett üzemek dolgozóit újra be kellene szervezni?
D.P. – Dehogynem! Csakhogy az egykori anyacég lebeszélte őket a szakszervezetről.
Er Fa Híradó – Anyagilag hogy’ állt a szakszervezet?
D.P. – A tagdíj olyan alacsony volt, 300 forint havonta, hogy akkor annyi volt a bevétel hatezer tag után, mint most ezer tagtól. Szétosztottuk a MEDOSZ vagyonát, jutott belőle szállodarész, üdülőrész, melyeket mi is eladogattunk. Mindez csak 2008-ban zajlott. Egy darabig még bérlőként a szállodában volt a központunk, de az új tulajdonos egy idő után távozásra bírt.
Er Fa Híradó – Ki volt az EFDSZ elnöke ekkor?
D.P. – Dr. Halmágyi Jánost 2009-ben választottuk meg először. A főtitkár én lettem. Erre még Herczeg Miklós beszélt rá. 2012-ben nyugdíjba mentem a Szolgálattól, amit akkor már NÉBIH-nek hívtak. 2014-ben, a következő választáson pedig én lettem az elnök, Berényi Gyula pedig főtitkár. 2019-ben a választáskor már nem vállaltam tovább az elnökséget, s akkor hívták meg újra Halmágyi Jánost. Akkoriban már súlyos utánpótlási gondjaink voltak minden szinten. Senki sem akart funkciót vállalni. Az elnökségem idején indult el az alapszervezetek átalakulása, ami még most sem fejeződött be. Sajnos a tagság nem nőtt.
Er Fa Híradó – Fölvetődött a kétféle erdészszakszervezet újbóli egyesülése?
D.P. – Én nem lehetek kezdeményező, mert részt vettem a szétválásban. Mindenesetre ez a megosztottság nem szerencsés. Az a kérdés, hogyha újra egyesülnénk, akkor mennyivel többet tudnánk elérni például bérfejlesztés terén. Az illetményfa, a ruha juttatás ügyében még vannak vitás kérdések. Pillanatnyilag a minisztérium térfelén pattog a labda. További kérdés a miniszter által lebegtetett holding realizálása is, amely biztosan érdekeket is sértene a szakmán belül. Vannak erre példák körülöttünk, Szlovákiában, Romániában.
A cégeknek is megvannak a gondjaik, engem legjobban a humán erőforrás megbecsülése és csökkenése zavar a legjobban. Nem beszélve a környezet – klímaválság, Covid, energiahelyzet –kihívásairól… Pl. a volt cégemnél újabb átszervezés után nehéz megtartani a képzett munkaerőt. Mondhatjuk, hogy a jelen egyik nagy gondja az informatika, a hardwer üzemeltetés és az informatikus szakemberek hiánya. Ezek a gondok nem növelik a tagsági hajlandóságot, mert ebben nem tudunk segíteni. A legnagyobb dilemma, persze az, hogy ha valamit sikerül elérni, akkor azt a nem tagok is megkapják…
Visszatérve a kérdésre, úgy lehetne újra egyesülni, ha alakítanánk egy új szakszervezetet.
Er Fa Híradó – Az erdőtörvények előkészítése során megkérdezték a szakszervezet véleményét?
D.P. – Hivatalos formában nem. Informális úton volt némi rálátásunk a folyamatokra. A legutóbb a Nemzeti Agrár Kamara által szervezett kerekasztal alkalmával hívtak meg bennünket egy eszmecserére.
Er Fa Híradó – Milyen a kapcsolat a legrégebbi szakmai szervezettel, az Országos Erdészeti Egyesülettel?
D.P. – Annak idején fölkerestük az egyesület akkori elnökét, aki érzékeltette velünk, hogy más formában kellene működni a szakszervezeteknek. Ennek ellenére jó viszonyban vagyunk a jelenlegi vezetéssel, ahol lehet, együttműködünk. Sajnos, vannak olyan kérdések, melyekben több támogatást szeretnénk elérni. Az Ágazati Kollektív Szerződés megújítása is ilyen. Most már több mint egy évtizede nem sikerült, pedig voltak konkrét elképzeléseink.
Er Fa Híradó – Harminc év után hogy’ látja, érdemes volt kilépni a MEDOSZ-ból?
D.P. – Nem volt más választásunk, szinte mindenki kilépett. Minden szakma ki akarta vinni a kis vagyonrészét és önálló akart lenni.
Er Fa Híradó – Köszönjük a beszélgetést.
Nagy László – Zétényi Zoltán


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.