Vidékfejlesztési Program - Erdészeti intézkedések, alintézkedések, műveletek

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 

2015. augusztus 26. - 8.2.1. M01 - Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14. cikk)

1.1 a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó fellépések támogatása alintézkedés

8.2.1.3.1. 1.1.1. Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

B) célterület
Kötelező képzések: A VP egyes műveleteinek kedvezményezettjei számára kötelező 1-2 napos képzések.
•    Erdőpotenciál helyreállítása (8.4)
•    Erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (8.5)
•    Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatása (12.2)

1.2. demonstrációs és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.1.3.2. 1.2.1 Bemutató üzemi programok
(Támogatás nyújtható erdőgazdálkodó tevékenységet folytatók részére bemutató üzemi programok megvalósításához, illetve az ehhez szükséges – nem építési engedélyköteles – infrastruktúra kialakításához.)

8.2.1.3.3. 1.2.2 Tájékoztatási szolgáltatás
(Támogatás nyújtható erdőgazdálkodók, számára: versenyképességük fokozásához, erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez, környezeti teljesítményük javításához, a klímaváltozás hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz, minőségi rendszerekhez és tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz, együttműködési készségük javításához szükséges tudásbázis gyarapításához és a tudásátadás fokozásához.)
A tájékoztatás módja lehet: online, telefonos és irodában nyújtott személyes tájékoztató szolgáltatás, kiállítás, kiadvány, rendezvény.
 
1.3. rövid időtartamra szóló mezőgazdasági üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, valamint mezőgazdasági üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak támogatása alintézkedés

8.2.1.3.4. 1.3.1 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
(Támogatás adható a szolgáltatás nyújtó erdőgazdálkodók részére szakmai tanulmányutak és csereprogramok, valamint gyakornoki programok szervezésére és megvalósítására.)
A) célterület
Szakmai tanulmányút.
B) célterület
Szakmai csereprogram.
C) célterület
Gyakornoki program.

A támogatás intenzitása a szolgáltatás jogosult költségeinek 100%-a.


8.2.2. M02
Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (15. cikk)

2.1. segítségnyújtás támogatása annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők tanácsadási szolgáltatásokban részesülhessenek alintézkedés

8.2.2.3.1. 2.1.1 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

C) célterület: támogatás nyújtható erdőgazdálkodók részére nyújtott egyedi szaktanácsadási szolgáltatáshoz

A támogatás intenzitása az elvégezett szolgáltatási díj 90%-a. Az egy közvetett kedvezményezett részére nyújtott szaktanácsadás után elszámolt támogatási összeg évente maximum 800 euró.

8.2.2.3.2. 2.1.2 Csoportos szaktanácsadás
(Támogatás nyújtható a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer keretében szaktanácsadó szervezetek által erdőgazdálkodók részére nyújtott csoportos szaktanácsadási szolgáltatáshoz.)

A támogatás intenzitása az elvégezett szolgáltatási díj 100%-a.
•    Az egy közvetett kedvezményezett részére nyújtott szaktanácsadás után elszámolt támogatási összeg évente maximum 150 euró lehet.
•    Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szaktanácsadó szervezetek esetében az ajánlattétel alapján megkötött szerződésben meghatározott óradíj alkalmazásával a szaktanácsadási szolgáltatás keretében teljesített munkaórák alapján kalkulált költség.
Tanácsadási eseményenként maximum 1500 euró, továbbá tanácsadónként maximum 6000 euró adható évente.

2.3. tanácsadók képzésének támogatása alintézkedés

A támogatás intenzitása a képzés megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó jogosult költségek 100%-a, de összességében 3 évenként legfeljebb 200 000 euró.

8.2.8. M08
Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (21–26. cikk)

8.1. erdőtelepítéshez/fásításhoz nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.1. 8.1.1. Erdősítés támogatása

A célterület: hagyományos erdőtelepítés.

1- Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok: 2103 euró/ha,
2- Egyéb lágylomb célállomány típus csoport: 1924 euró/ha,
3- Akác célállomány típus csoport: 1587 euró/ha,
4- Nemesnyár célállomány típus csoport: 1561 euró/ha,
A 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt közvetlen telepítési egységköltség alkalmazható.
Fenntartási (ápolási) költségek:
Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok (11 évre) 2651 euró/ha,
Egyéb lágylomb célállomány típus csoport (7 évre): 1643 euró/ha,
Akác célállomány típus csoport (4 évre): 1044 euró/ha,
Nemesnyár célállomány típus csoport (4 évre): 978 euró /ha,
A kieső tényleges jövedelem pótlása (a KAP I. forrásból fizetett támogatási érték beszámításával): 79 euró/ha/év.
Kiegészítő költségek:
kerítés: 4 euró/m, max 504 euró/ha,
villanypásztor: 2 euró/m, max 216 euró/ha,
padka (lejtés: >10, kézi, csak „A célterület”): 13 euró/100m, max. 624 euró/ha,
erdőszegély kialakítása (csak „A célterület”): 1 euró/m,
mikorrhizált csemeték (csak „A célterület”): max. 3225 euró/ha.

B/ célterület: gyorsan növő fafajokból álló, kifejezetten ipari célú alapanyag termelésre szolgáló faültetvény létrehozására.

Akác célállomány típus csoport:                                                                           1372 euró/ha
Nemesnyár célállomány típus csoport:                                                                 1915 euró/ha

Kedvezményezettek: jogszerű mezőgazdasági földhasználók.

C/ célterület: Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Spontán erdősüléssel érintett területek erdővé alakítása is támogatható.

8.2. agrárerdészeti rendszerek létrehozásához és fenntartásához nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.2. 8.2.1. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

A/ gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti rendszer

Első kivitel: 2065 euró/ha
Ápolás: 1. évben 65 euró/ha, 2. évtől minden évben 32 euró/ha.

B/ Gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti rendszer meglévő gyep esetében kizárólag fatelepítésre jogosult költségek:

Első kivitel: 1090 euró/ha.

C/ A gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti rendszer fásításból történő fakitermeléssel történő kialakítás esetében a jogosult költségek:

Első kivitel: 355 euró/ha.
Ápolás: 1. évben 226 euró/ha, 2. évtől minden évben 32 euró/ha.

A/, B/ és C/ esetben kiegészítő jogosult költségek:
Kerítés: 4 euró/m,
Fedett szárnyék anyagköltség, legfeljebb 1 db, legalább 2 m belmagasságú, legalább 5 m2-es hektáronként: 193,5 euró,
Itató: hektáronként legfeljebb 1 db, min 2,5 m hosszú 145 euró,
Gémeskút anyagköltség, kérelmenként 1 db: 319 euró,
A csemeték újratelepítésének költsége: 621 euró.

D/ Mezővédő fásítás esetében az erdőtelepítésnél alkalmazható négy különböző típusú jogosult költség alkalmazható.
1- Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok: 2103 euró/ha,
2- Egyéb lágylomb célállomány típus csoport: 1924 euró/ha,
3- Akác célállomány típus csoport: 1587 euró/ha,
4- Nemesnyár célállomány típus csoport: 1561 euró/ha,

Fenntartási (ápolási) jogosult költségek:
Mind az öt célállomány típus csoport esetében egységesen (5 évre) 838 euró/ha,

A jogosult költségek 80%-ára adható támogatás.

Kedvezményezettek: magánjogi földhasználók, önkormányzatok és társulásaik.

C/ Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (különösen: szántóföldi egynyári és évelő kultúrával kombinált gazdálkodás, gyümölcs és egyéb ültetvénnyel kombinált gazdálkodás).

8.3. az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzéséhez nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.3. 8.3.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

A/ célterület: Erdőtűz megelőzése:
AA/ tűzpászta, védelmi pászta, tűzivíz-tároló kialakítása
a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására 0,08 euró/fm
b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására 0,4 euró/fm
c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására 0,4 euró/fm
d) „A” típusú víznyerőhely kialakítására
     1. típus vízzáró talaj alkalmazása esetén 33 354 euró
     2. típus egyéb szigetelés esetén 38 955 euró,
e) „B” típusú víznyerőhely kialakítására
     1. típus vízzáró talaj alkalmazása esetén 39 281 euró
     2. típus egyéb szigetelés esetén 45 772 euró,
f) „C” típusú víznyerőhely kialakítására
     1. típus vízzáró talaj alkalmazása esetén 50 193 euró,
     2. típus egyéb szigetelés esetén 57 507 euró.

AB/ Fenyő-tisztítási anyag kihordása
g) fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítására 21 euró/m3 (erdőtervben szereplő bruttó fatérfogat).

AC/ Tuskósorok felszámolása
h) tuskósorok lehordásának támogatási összege 769 euró/ha.

AD/ Tűz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedések esetén a számlával, vagy bizonylattal igazolt jogosult költségek 90%-a.

B/ célterület: Monitoring és kommunikációs berendezések, rendszerek, megfigyelő pontok/állomások (többfunkciós tűzfigyelő tornyok), előrejelző berendezések felállítása vagy fejlesztése, materiális és immateriális elemeinek jogosult tervező által készített egyedi beruházási és költségterv alapján a számlával vagy bizonylattal igazolt egyszeri beruházási költségek 90 %-a.

A támogatás magában foglalja a létrehozott infrastrukturális elemek 5 éves fenntartási költségeit is.

C/ célterület: Erdészeti károsítók elleni biológiai vagy vegyszeres védekezés
számlával vagy bizonylattal igazolt költségének 90 %-a.

Saját tevékenység elszámolható.
Kedvezményezettek: közjogi és magánjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb magánjogi és közjogi szervezetek és társulásaik.

D/ célterület: Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek.


8.4. az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok helyreállításához nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.4. 8.4.1. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

A/ Faállomány 50-70% közötti károsodása esetén, amennyiben a károsodott terület rész erdőrészletként lehatárolható, valamint amennyiben az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, az erdészeti potenciál helyreállítás egységára megegyezik az erdősítés intézkedés első évében kalkulált egységárral, 4 célállomány típus szerinti bontásban.
a) Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok: 2103 euró/ha,
b) Egyéb lágylomb és fenyő célállomány típus csoport: 1924 euró/ha,
c) Akác célállomány típus csoport: 1587 euró/ha,
d) Nemesnyár célállomány típus csoport: 1561 euró/ha.

B/ Teljes erdőrészleten a faállomány 50-70% közötti károsodása esetén, kizárólag kézi ültetéssel
a) tölgy, bükk, egyéb keménylomb célállomány típusban a támogatás 1619 euró/ha,
b) egyéb lágylomb és fenyő célállomány típusban a támogatás 1307 euró/ha,
c) akác célállomány típusban a támogatás 1139 euró/ha,
d) nemes nyár célállomány típusban a támogatás 1097/ha.

C/ Értékes élőhelyek rehabilitációja, valamint a megelőző infrastrukturális elemek, létesítmények pótlása - számlával igazolt beruházási költségek.

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása keretében elszámolható kiegészítő költségek:
a) bakhát 412 euró/ha,
b) 10 fokot meghaladó területen padka 13 euró/100m, 606 euró/ha,
c) 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát 1 euró/m, max. 200 euró.

Előleg és saját tevékenység elszámolható.

Kedvezményezettek: magán-és közjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb magán- és közjogi szervezetek és társulásaik.


8.5. az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.5. 8.5.1. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

A/ Teljes erdőszerkezet átalakítás
AA/ tarvágást követően
Akác célállomány típus csoportról - Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra: 3076 euró/ha
Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra: 2190 euró/ha
Egyéb lágy lombos célállomány típus csoportra: 1478 euró/ha

Teljes erdőszerkezet átalakítás, erdőállomány alatti erdősítéssel: 1129 euró/ha

Tűlevél eltávolítása: 32 euró/ha

Géppel nem járható terepen a teljes erdőszerkezet átalakítás költségei támogatásának 10 %-os növelése indokolt.

AB/ Alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás:            484 euró/ha

AC/ Klímarezisztens fafajokkal történő erdőfelújítás:
csemetével                                                                                871 euró/ha
tölgy makkal                                                                            806 euró/ha
cser makkal                                                                              709 euró/ha
bükk makkal                                                                            1064 euró/ha

Kiegészítő költségek:
kerítés: 4 euró/m, max 504 euró/ha,
villanypásztor: 2 euró/m, max 216 euró/ha,
padka (lejtés: >10, kézi, csak „A célterület”): 13 euró/100m, max. 624 euró/ha,
erdőszegély kialakítása (csak „A célterület”): 1 euró/m,

B/
BA/ Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása:     497 euró/ha
Kiegészítő intézkedés: tuskókenés                                                                  129 euró /ha

BB/ Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása:                                    303 euró/ha

C/ EIP-projekt részét képező gazdálkodói beruházás: (klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállás növelése: szárazságtűrő, melegtűrő fajok/fajták telepítésével, többszintes erdőállományok kialakítása alátelepítéssel; magas biodiverzitású erdőszegélyek kialakítása fák és cserjék telepítésével, alátelepítésével; élőhely-védelem: elsősorban ökológiai célokat szolgáló, környezetkímélő gazdálkodási és anyagkezelési módok bevezetése)

Előleg és saját tevékenység elszámolható.
Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók, egyéb magán- és közjogi szervezetek és társulásaik.


8.5. az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.6. 8.5.2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

2/a – erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzően gyalogos kirándulás vagy gyalogtúra során rövid pihenésre szolgáló, közúton jellemzően nem megközelíthető, kisebb közjóléti létesítmény-együttes.

Maximális támogatási összeg: 32 500 euró.

2/b – erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti létesítmény-együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget is biztosít.

Maximális támogatási összeg: 260 000 euró.

2/c – településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti létesítmény-együttes, amely a település-környéki kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít.

Maximális támogatási összeg: 325 000 euró.

A támogatás intenzitása vállalkozás esetében a jogosult költségek 80%-a, non-profit szervezetek esetében 90%-a.

Előleg és saját tevékenység elszámolható.

Kedvezményezettek: bejegyzett magán- vagy közjogi erdőgazdálkodók, valamint bejegyzett erdőgazdálkodóval a megvalósított célterületi objektumok üzemeltetésére szerződésben álló egyéb magán- vagy közjogi gazdálkodó szervezet.

8.6. az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.7. 8.6.1. Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

A/ célterület: Az erdőgazdálkodási munkákhoz használt gépek fejlesztése
Erdőgazdálkodási erőgépek és munkagépek:
erdőgazdálkodás munkagépei
erdőgazdálkodásban használható erőgépek
erdőgazdálkodási célgépek (processzor, vonszoló, stb.)
erdőgazdálkodás motoros kézi szerszámai
vágástéri faanyagmozgatási gépek (forwarder, utánfutó, stb)

Kedvezményezettek: Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik, valamint vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az előző 2 évben erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes bevétel 50%-a volt.

B/ célterület: Az erdei termékek feldolgozásának és hozzáadott értékének növelése
Fatermékek faipari és egyéb erdei termékek feldolgozásának előkészítését szolgáló gépek:
•    erdei fatermékek felkészítését szolgáló gépek (kérgező, hasító, daraboló, aprító)
•    összes teljesítményét tekintve legfeljebb 10 000 m3 éves nyersanyag-feldolgozási kapacitású kisüzemek elsődleges faipari gépei, berendezései (mobil és fix szalagfűrész, hasítófűrész, körfűrész, szárító berendezés, aprítékoló, stb.),
•    Egyéb erdei melléktermékek tárolására vagy feldolgozására szolgáló berendezés, pl. erdei gomba és gyümölcs tárolására szolgáló hűtő berendezés, szárító és aszaló berendezések.

Kedvezményezettek: Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik, vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az előző 2 évben erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes bevétel 50%-a volt, valamint vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás, önkormányzati részvétellel működő szociális szövetkezet.

C/ célterület: Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül különösen: A fenntartható, természetközeli erdőgazdálkodási módokra való áttérést, továbbá az erdők gazdálkodási potenciáljának mobilizálását szolgáló speciális gép- és technológiafejlesztések ösztönzése. A jelenleg közel 10%-ot kitevő gazdálkodó nélküli erdőterületek erdőgazdálkodásba vonása. Az ezt célzó innovációs együttműködések tartalma: a tulajdonosok azonosítása, informálása, szakmai alapinformációkkal való ellátása, szakmai és adminisztrációs segítése, gazdálkodás megindításának elősegítése.

Számla alapú egyedi elszámolás, kizárólag a felsorolt célgépekre és technológiai berendezésekre, a számlával igazolt jogosult kiadás maximum 50%-a, a Közép-Magyarországi Régióban: 40%-a. Adható maximális támogatás: 350 000 euró.


8.6. az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.8.3.8. 8.6.2. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Elszámolható költségek:
kézi befejezett ápolás
gépi befejezett ápolás
tisztítás fahasználat
törzsnyesés és szakirányítás
nyesés során keletkezett faanyag kihordása, vagy sorba rendezése

kézi befejezett ápolás 297 euró/ha
gépi befejezett ápolás 184 euró/ha
tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben 297 euró/ha
tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben 152 euró/ha
magas törzsnyesés (5m) 226 euró/ha

A Közép-Magyarország Régióban a jogosult költségek 40%-ra, a többi régióban a jogosult költségek 50%-ra adható támogatás.

Saját tevékenység elszámolható.

Kedvezményezettek: magán- vagy önkormányzati erdőgazdálkodók.

8.2.12. M12
Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések (30. cikk)

12.2. Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések alintézkedés

8.2.12.3.2. 12.2.1. Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken

Kedvezményezettek: Magánjogi erdőgazdálkodók vagy csoportjaik.

Faállomány típus csoportok korcsoportok szerint    Támogatás mértéke kultúrerdő, vagy faültetvény esetén (euró/ha/év)    Támogatás mértéke származék és átmeneti erdő esetén (euró/ha/év)    
Támogatás mértéke természetes és természetszerű erdő esetén (euró/ha/év)
Tölgy-bükk, Őshonos egyéb kemény lombos, Őshonos egyéb lágylombos, Egyéb erdő a 0-5 éves korcsoportban    41    44    47
            
Tölgy-bükk 6-20 éves korcsoport    103    111    118
            
            
Őshonos egyéb keménylombos 6-20 éves korcsoport    93    100    107
            
            
Őshonos egyéb lágylombos 6-20 éves korcsoport    82    89    94
            
            
Egyéb erdő 6-60 éves korcsoport    72    78    83
            
            
Tölgy-bükk 21-60 éves korcsoport    154    167    178
            
            
            
            
            
Őshonos egyéb keménylombos 21-vágásérettségi korig korcsoport    123    134    142
            
            
Őshonos egyéb lágylombos 21-tényleges véghasználati korig terjedő (VHK) korcsoport    113    122    130
            
            
            
            
            
            
Egyéb erdő 61-tényleges VHK korcsoport    93    100    107
            
            
            
            
Tölgy-bükk 61-tényleges VHK korcsoport    206    222    237
            
            
            
            
            
            
Őshonos egyéb keménylombos vágásérettségi kor-tényleges VHK korcsoport    175    189    202
            
            
            
            
            
            

8.2.15. M15
Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés (34. cikk)

15.1. erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez biztosított kifizetések alintézkedés

8.2.15.3.1. 15.1.1 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

1/ Szálaló erdőgazdálkodás támogatása – 10 éves
10 évre, évente 221 euró/ha

2/ Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából – 7 éves
Egyszeri alkalommal 15 euró/m3 – de legfeljebb 150 m3/ha fatömeg után 2250 euró/ha

3/ Véghasználat után facsoportok visszahagyása – 7 éves (one-of)
Egyszeri alkalommal 64 euró/m3 – de legfeljebb 15 m3/ha fatömeg után 960 euró/ha

4/ Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása – 7 éves
a/ Tölgy-Bükk-Egyéb keménylomb célállománytípus csoport esetében végzett természetes erdőfelújítás ápolása Első évben 300 euró/ha, második évtől 6 évre évente 103 euró/ha
b/ Alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás ápolása 7 évre évente 97 euró/ha
c/ Teljes erdő szerkezet átalakítás (tarvágást követően - Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb, Egyéb lágy lomb célállomány típus csoportra, valamint erdőállomány alatti erdősítéssel) Klímarezisztens fafajokkal történő erdősítés ápolása 7 évre évente 161 euró/ha
d/ Teljes erdőszerkezet átalakítása tarvágást követően Akác célállomány típus csoportról - Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra ápolása 7 évre évente 387 euró/ha

5/ Természetkímélő anyagmozgatás (Kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz) Egyszeri alkalommal 18 euró/m3 - de legfeljebb 50 m3/ha faanyag kiszállítása után 900 euró/ha

6/ Holtfa visszahagyása az erdőben – 7 éves (one-of)
Egyszeri alkalommal 81 euró/m3, de legfeljebb 20 m3/ha fatömeg után 1620 euró/ha

Kiegészítő létesítmények: (1, 2)
kerítés: egyszeri alkalommal 4 euró/fm, de legfeljebb 504 euró/ha
villanypásztor: egyszeri alkalommal 2 euró/fm, de legfeljebb 216 euró/ha
padka, magfogó rőzsefonat, vagy fatörzs 10 fok feletti lejtés esetén: egyszeri alkalommal 13 euró/100 fm, de legfeljebb 624 euró/ha

Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb olyan magán- és közjogi szervezeteknek és társulásaik, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Az állami tulajdonban lévő erdők esetében csak akkor ítélhető oda támogatás, ha az erdőgazdálkodó magánjogi szervezet vagy települési önkormányzat.


15.2. az erdők genetikai erőforrásainak megőrzésére és javítására nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.15.3.2. 15.2.1. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése

1/ In situ génmegőrzési módok: erdészeti génrezervátumok vagy magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése és fenntartása

Erdészeti génrezervátum                             51 euró/év/ha
Magtermesztésre kijelölt törzsállomány                     36 euró/év/ha

2/ Ex situ génmegőrzési módok: erdészeti géngyűjtemények fenntartása

juvenilis formában                                 43 euró/év/tétel
oltvány, genotípus                                 36 euró/év/tétel
utódnemzedék, származás, család (utódnemzedék: tétel=min 15 egyed)    28 euró/év/tétel
faalakú (genotípus)                                 17 euró/év/tétel

3/ Központi törzsültetvények (ex situ, vagy in situ is) létesítése és fenntartása

vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényei                    175 euró/év
generatív szaporítású fajták törzsültetvényei                    514 euró/év/ha

Saját tevékenység elszámolható.

Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók, egyéb közjogi szervezetek.

8.2.16. M16
Együttműködés (35. cikk)

16.1. a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP operatív csoportjainak létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás alintézkedés

8.2.16.3.1. 16.1.1 Agrár-Innovációs Operatív csoportok

A művelet célterületei:
1.    mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt (FA 2/a)
2.    élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos csoport és projekt (FA 3/a)
3.    erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt (FA 5/e)
4.    REL-lel kapcsolatos csoport és projekt (FA 3/a)

A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezhető időtartama 2-4 év (erdőgazdálkodás esetén 5 év), amely a tényleges projektkezdéstől számítandó.
Előleg a 1305/2013 /EU rendelet 45. cikk (4) bek. szerint a beruházási költségek esetén alkalmazható. Természetbeli hozzájárulás alkalmazható.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.