Mennyit ér az erdő a társadalomnak? (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Az erdők immateriális javait értékelő program - Módszer az erdő immateriális-eszmei értékének pénzbeli meghatározására.

Az erdők iránti növekvő társadalmi elvárások már hosszú idő óta igénylik, hogy az erdészeti ágazat ne csak általánosságban, hanem mérhető módon is kimutassa azokat a hasznos szolgáltatásokat, amelyeket az ország erdei a társadalom számára nyújtanak. Különös aktualitása van a témának manapság, amikor az országos méreteket öltő falopások okozta károk megállapításakor az erdők eszmei értéke is számításba került. Az erdők társadalom számára nyújtott sokrétű szolgáltatásainak egy része kézzelfogható, anyagi jellegű hozam, egy részük viszont immateriális jellegű, eszmei produktum, melynek jelentősége, haszna legtöbbször meghaladja az erdő materiális értékét. Az erdők immateriális-eszmei értékének számszerűsítésére már több módszer született, de olyan jogszabály, amilyen például a védett növény- és állatfajok eszmei értékét rendeletileg rögzíti, a mai napig nem született.
Többéves munkával olyan értékelő módszert dolgoztunk ki, amely az Országos Erdőállomány Adattár adatainak felhasználásával, számítógépes program alkalmazásával meg tudja adni a vizsgált erdőrészlet vagy nagyobb területi egység (gazdálkodó, erdészeti táj, stb.) társadalmi és környezeti szolgáltatásainak immateriális értékét pontszámokkal, érték kategóriákban vagy pénzértékben kifejezve. A következőkben röviden ismertetem az erdők eszmei értékének meghatározására alkalmas ERDOIM digitális értékelő programot.

A program teljes terjedelmében letölthető, olvasható itt:

  Letöltés Word

  Letöltés PDF

© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.