"Év fája" mozgalom - Magyarországon is

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

1989 óta Németországban minden évben megválasztják az év fáját (Baum des Jahres). Ez jó alkalom arra, hogy abban az évben az illető fafajról ismeretterjesztő és tudományos cikkek, népszerűsítő kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a laikusokhoz a kevésbé ismert fajokat.
 A jövő évtől kezdődően hazánkban is szeretnénk meghonosítani ezt a mozgalmat, s ettől fogva minden évben megválasztani az év fáját. Elsősorban azokat a fajokat helyeznénk előtérbe, melyeknek erdészeti jelentősége is van, de az utóbbi időszakban a figyelem elterelődött róluk. Igy például a hársak, juharok, szilek, vadgyümölcsök seregéből jó ideig válogathatnánk az év fáját. E mozgalom keretében cikksorozatot szeretnénk közölni az adott év fájáról az Erdészeti Lapokban, melyeket egybeszerkesztve, illusztrációkkal ellátva kismonográfiaként is közreadnánk. S hogy széles körben is megismertessük a fajt, ezért a TV-ben, rádióban, ismeretterjesztő folyóiratokban szintén népszerűsíthetnénk az év fáját, s rajta keresztül a magyar erdészeket. Az év fája mozgalom szervezésére, bonyolítására kuratórium jött létre, melynek tagjai és választott témaköreik az alábbiak:

Erdőművelés - Dr. Koloszár József tszv. egyetemi tanár
Csemetetermesztés - Dr. Barna Tamás egyetemi adjunktus
Erdővédelem - Dr. Varga Ferenc tszv. egyetemi tanár
Termőhely - Dr. Szodfridt István tszv. egyetemi tanár
Kertészeti vonatkozások, kultúrtörténet - Dr. Gyuró Éva egyetemi docens
Faanyagismeret - Dr. Molnár Sándor tszv. egyetemi tanár
Botanika - Dr. Bartha Dénes tszv. egyetemi docens
Népszerűsítés - Szmorad Ferenc tanszéki munkatárs
Publikálás, reklám - Pápai Gábor főszerkesztő

A kuratórium 1996-ra az év fájának a madárcseresznyét választotta.
Szeretnénk, ha ez a mozgalom kiterebélyesedhetne, s minden érdeklődőhöz eljutna. Ezért arra kérjük a kollégákat, hogy kezdeményezésünket terjesszék, s elképzeléseiket, észrevételeiket, tapasztalataikat juttassák el hozzánk.
Reméljük, hogy az év fája mozgalommal közösen tehetünk valamit elfelejtett fafajainkért!

Bartha Dénes


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.