Nyolcvankét évvel ezelőtt született Király László (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Image2012. március 31. - Dr. Király László erdőmérnök 1930. március 23-án született Szilvásváradon.
Édesapja ott volt erdőmérnök, és hatéves korától ő is erre a pályára készült. Gyerekkorában, majd diákkorában lehetősége volt megismerkedni az erdővel, az erdőgazdasággal, az út-, vasúttervezéssel, -építéssel. Csaknem minden nyáron végzett erdészeti munkát.
Az erdőmérnöki oklevelet 1952-ban szerezte meg. Később elvégezte a Közgazdasági Egyetem kétéves tervmatematika közgazdász-továbbképző kurzusát, majd a Nemzetközi Számítástechnikai Oktatási Központ szervezésében egy intenzív - ugyancsak posztgraduális - rendszerszervező tanfolyamot.
Pályáját erdészetvezető-helyettesként kezdte. Két évig volt sorkatona, majd a Sajóvölgyi Erdőgazdaság központjában tervelőadó, illetve tervcsoportvezető.
Az erdőgazdaság megszűnése után – 1955-től – terepi erdőrendezőként dolgozott 7 éven át. 1961 nyarától üzemterv-ellenőrzési, minisztériumi igazgatási, számítástechnikai, termőhelyfeltárási, fotogrammetriai és erdőrendezési fejlesztési munkakörben dolgozott, a főhatósághoz vezényelve, illetve háttérintézmény keretében – 1965 elejétől csoportvezetőként, majd osztályvezetőként –, 18 éven át.
Átszervezés miatt fejlesztési munkája csaknem lehetetlenné vált, ezért új állás után kellett néznie. 1978-tól 1995 végéig az Erdészeti és Faipari Egyetemen oktatott – 1979-től kinevezve, tanszékvezető egyetemi tanárként – erdőrendezéstant, számítástechnikát (illetve informatikát), dendrometriát és faterméstant, irányította a tanszéken folyó kutatómunkát, szervezte az erdőtervezői és erdőfelügyelői mérnöktovábbképzést.
A Földművelésügyi Minisztérium, illetve az FM Erdőrendezési Szolgálat szakértőjeként részt vett az erdészeti politika kialakításában, valamint az erdőtörvény és a kapcsolódó jogszabályok (végrehajtási rendelet, szabályzat) előkészítésében. Részt vett az MTA Erdészeti Bizottsága Erdészetpolitikai munkabizottságának, majd Erdőgazdálkodási Albizottságának, az Országos Erdészeti Egyesület több szakosztályának munkájában, valamint az MDF szakmai bizottságában.
1996 elejétől – nyugdíjasként, illetve emeritus professzorként – erdőrendezési kutatással, fejlesztéssel, erdészeti politikával és doktorandusz képzéssel foglalkozott, irányította az „Erdővagyongazdálkodás" című kutatási alprogramot, részt vett a Nyugat-magyarországi Egyetem záróvizsgáztatásában, valamint a doktori és habilitációs eljárásokban. 1993. december 1. napjától 1998. május 25-ig a Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. Igazgatóságának, majd 1999. május 27. napjától 2000. május 30-ig a Szombathelyi Erdészeti Rt. Igazgatóságának tagja volt.
Kitüntetései: Bedő Albert Emlékérem, Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, Pro Silva Hungariae, Ember az Erdőért Emlékérem.
2004. július 25-én, türelemmel viselt hosszú betegség után, életének 75. évében szerettei körében hunyt el.


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.