Ajánlás a nótáinkhoz

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
A Selmecbányán III. Károly által 1735-ben alapított bányatisztképző iskola, amelyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt, Császári és Királyi Bányászati Akadémia néven vált messze földön híressé.

 Az Akadémia keretében 1808-ban felállított Erdészeti Tanintézet vezetésével Wilckens Henrik Dávid bányatanácsost bízták meg. A tanszéki rangú intézet önálló akadémiai rangra emelkedett, majd az 1846-os oktatási reform után az iskola neve Bányászati és Erdészeti Akadémia lett. Selmecen, a festői környezetben lévő, kis lélekszámú és elszigetelt városkában, a helyi kocsmákban a diákok egyedülállóan különleges szokásai alakultak ki, amelyek az elmúlt évszázadok során fegyelmezett és tartalmas hagyományokká nemesültek. A balekavatás, a szakestélyek, a bálok és a valétálás ritka pillanataihoz illő, a mindennapokat megszínesítő diákénekek keletkeztek és maradtak fenn, felidézve az ifjúság legszebb pillanatait. A közös éneklés, a diákhagyományok ápolása az Erdőmérnöki Kar hallgatói körében az egyetemi élet része, és dalaink az együtt élő karok hallgatói ajkán is ugyanúgy szólnak. A nóták az egyetemek közti összetartás és barátság példái is, hiszen a Miskolcra szakadt Bányász és Kohász Kar ugyanúgy őrzi szép szokásainkat, mint mi magunk.
A dalok szövegén és hangulatán keresztül átélhetővé válik a szakestélyek hangulata, megtapasztalható az összetartás sugárzó érzése, amelyet minden Sopronban és a testvérkarokon végzett diák ismer. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen az Erdőmérnöki Kar a selmeci hagyományok közvetlen jogutódja. Az Erdőmérnöki Kar ez idei vezetése megkülönböztetetten fontosnak tartja a diákság sokrétű hagyományainak ápolását, amelyet erősítenek az évszázadok óta énekelt dalok, napjainkban is sugározva Selmec szellemiségét.
Ajánljuk e dalokat mindazoknak, akik a Selmecbányai Akadémián született, majd az Akadémia Sopronba szakadásakor is megőrzött, és az itt keletkezett diáknótákat megismerni, énekelni kívánják, átélve és felidézve az ifjúság tovatűnő perceit.


Éjen a vidám diákság! Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Prof. dr. Mészáros Károly dékán, alias Charlie

Dr. Varga Szabolcs dékánhelyettes, alias Nagykarom

Dr. Péterfalvi József dékánhelyettes, alias Bibe

Image

Válogatás a Cd-ről:

8 óra Bányász himnusz
Sza-sza-szakestély Erdész himnusz
Elnökválasztásra Kohász himnusz

<<Vissza

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.