2021. május 4. - Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Iktatószám: MSZF/45825/2021-ITM/ÁRMB
Tárgy: Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzététele
VÉGZÉS
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség mint munkáltatói oldali,
valamint az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete mint munkavállalói oldali érdekképviseletek
közreműködésével a 2021. március 29. napján a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság
megalakítására vonatkozó közös kérelmet az alábbiak szerint
közzéteszi:
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság felhívja azon munkáltató és munkavállalói érdekképviseleti
szervezeteket, amelyek megfelelnek az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 5–8. §-ában foglalt részvételi feltételeknek, hogy jelen közzétételt követő
30 napon belül jelezzék a TEÁOR ’08 szerinti
0210 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 fakitermelés
0230 vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0240 erdészeti szolgáltatás
1610 fűrészárugyártás
1621 falemezgyártás
1622 parkettagyártás
1623 épületasztalos-ipari termék gyártása
9420 szakszervezeti tevékenység
ágazatokban létrehozni kívánt, Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi
szándékukat az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, illetve a kérelmet benyújtó érdekképviseletek felé
az alábbi elérhetőségeken:
Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság
(Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88,
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
2144 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2021. évi 20. szám
Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
(1119 Budapest, Fehérvári út 89–95., képviseli: Tóth János ügyvezető főtitkár)
Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete
(1146 Budapest, Thököly út 58–60., képviseli: Dr. Halmágyi János elnök)
A közzétételt elrendelő végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az kizárólag az Ágazati Részvételt
Megállapító Bizottság eljárása során hozott érdemi határozattal szemben benyújtott jogorvoslat, illetve az eljárást
megszüntető végzéssel szemben benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.
Indokolás
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség és az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete 2021. március 29.
napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (továbbiakban: ÁRMB),
melyben kezdeményezték a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását.
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi
LXXIV. törvény (továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁRMB az ágazati párbeszéd
bizottság alapítására vonatkozó kérelmet a miniszter hivatalos lapjában közzéteszi.
A közzététel útján az ÁRMB lehetőséget biztosít a kérelmet benyújtó szervezeteken túl más, az érintett ágazati
párbeszéd bizottságban részt venni kívánó – egyidejűleg az ÁPBtv. fent rögzített részvételi feltételeknek is
megfelelni képes – munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek számára a részvételi szándékuk
jelzésére.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezett a közzétételről.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. és
116. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. április 9.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnö