2015. április 29. - A vadászati törvény módosítása következtében visszaállt a régi rend, vadelütés során mindkét fél a saját kárát viseli.

Éveken át megszokott – ha egyöntetűen el nem is fogadott – jogszabály volt, hogy gépjármű és vad találkozásánál a sofőr és a vadásztársaság egyaránt viselte a maga kárát. Mindezt a Polgári Törvénykönyv módosítása felülírta: a gépjármű-vad ütközés tekintetében a gépjárművezető – a korábbi szabályokkal azonos módon - megmaradt veszélyes üzemnek, a vadászatra jogosult viszont kikerült onnan.
Az új felelősségi szabályokat többféleképpen értelmezték. Jóllehet az ellenőrzési kör szűkebb lett számukra, de a vadelütésből származó károkat továbbra sem nekik kell viselniük, hiszen a vad mozgására vajmi kevés a befolyásuk, vélekedtek a vadgazdálkodók. Mások viszont úgy gondolták, eztán a vadgazdálkodó kötelessége lesz a gépjárműben keletkezett kár megtérítése. A jogszabály több szakmai konferencián is szóba került.
Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke arról tájékoztatta a Naplót, hogy a jogalkotók elébe mentek a vitának: ezután ismét a vadászható állat által okozott kár esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Mindez azt jelenti, hogy visszaállt a régi rend, mindegyik fél a saját kárát viseli. A módosítás az április 27-i Magyar Közlönyben jelent meg, és a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Tremmer Tamás

No events