Pro Silvicultura Natura et Venatoria kari dísztőr dr. Kovács Mátyásnak

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Tisztelt ünnepi Tanácsülés, Kedves Hölgyeim és Uraim!

Az Erdőmérnöki Kar elismerve és nagyra becsülve a Kar érdekében nyújtott segítő szakmai tevékenységét, az Egyetem és az Erdőmérnöki Kar célkitűzéseinek megvalósításában szerzett elévülhetetlen érdemeit, példamutató emberi magatartását, sikeres életútját, PRO SILVICULTURA NATURA ET VENATORIA kari dísztőrt adományoz: Dr. Kovács Mátyás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nyugalmazott főosztályvezetője részére.

Dr. Kovács Mátyás életrajza
Dr. Kovács Mátyás 1964-ben kezdte meg tanulmányait a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. Okleveles erdőmérnöki diplomáját 1969-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzését követően a MÉM Budapesti Állami Erdőrendezőségén kezdett dolgozni, kezdetben, mint gyakornok, ezt követően pedig, mint erdőtervező. Az Erdőrendezőségen, 4 éven át kiemelt jelentőségű erdőterületek (Pilis, Velencei hegység, Budai hegyek) és vadászterületek (Soponya) erdőterveit készítette, miközben részt vett az erdőtervezés korszerűsítésének előkészítésében is.
1974-től 1978-ig az akkor közel három megyére kiterjedően megalakult Természetvédelmi Kirendeltség, majd Felügyelőség vezetőjeként dolgozott. Ezen időszakban másoddiplomaként környezetvédelmi és tájrendező szakmérnöki oklevelet szerezett. 1978-ban a tájérzékelésnek a természetvédelem szakterületén való alkalmazhatósága témakörében doktori disszertációt készített. Műszaki doktori oklevelet 1979-ben kapott.
1978-ban került a Budapesti Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőséghez, majd az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Természetvédelmi Főosztályára. A Főosztályon kezdetben hosszabb ideig, mint erdészeti és vadászati főelőadó, majd a Biológiai Osztály helyettes vezetőjeként dolgozott. A Hivatal minisztériummá szervezése után, 1988-tól az Ökológiai Osztály vezetője lett. Főosztályvezetői kinevezést a tárca Természet- és Tájvédelmi Főosztályára 1990-ben kapott. A Természetvédelmi Hivatal megalapításakor különböző megnevezésű főosztályok vezetését látta el. Legutóbb a Birtokügyi és Agrárharmonizációs Főosztály vezetése tartozott feladatkörébe.
Dr. Kovács Mátyás 1992 óta rendszeresen részt vesz a Természetvédelmi szakmérnöki Szak oktatásában, tagja az államvizsga-bizottságnak. Az Erdőmérnöki Kar több szakán – mint meghívott előadó – ugyancsak tart előadásokat. A természetvédelmi mérnöki szak létesítésénél, a BSc képzés lehetőségének megteremtésénél elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az Erdőmérnöki Kar címzetes egyetemi docense.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.