Harag és részrehajlás nélkül, mindig tárgyilagosan

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
ImageMangel Gyöngyi rádiós újságíró, szerkesztő-műsorvezető

Budapesten született, 1950. január 23-án.
Első diplomáját a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerezte, majd a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, illetve a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett biológia tanári, illetve biológusi képesítést.
Több évi tanítás után került a „Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutató Intézetbe, ahol tudományos munkatársként dolgozott.
A csernobili atomkatasztrófa idején is ott dolgozott, és ez a szörnyű tragédia ébresztette rá a környezeti ügyek fontosságára.
A kutatóintézeti munka után a Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) környezet védelmi referense volt, de ebben az időben már fordításai és cikkei is megjelentek.

1992. január elseje óta főfoglalkozású újságíró, a Magyar Rádió munkatársa, ahol a Kossuth Környezetvédelmi rovathoz került.
Az eltelt közel tizenhét évben, több szerkesztőségben és műsorban dolgozott, de szinte mindig környezet- és természetvédelmi, ökológiai témákat dolgozott fel. A rádiós munka mellett időnként cikkeket, tanulmányokat, könyvfejezeteket is írt, televíziós riportokat készített, illetve műsorokat szerkesztett.
1995-ben megpályázott egy környezetvédelmi újságírói ösztöndíjat, melynek keretében az Egyesült Államok több újságjánál, és a bostoni National Radio-nál szerzett szakmai tapasztalatokat.
Mangel Gyöngyi a Magyar Rádióban riporterként, tudósítóként, műsorvezetőként, valamint szerkesztőként vett részt a műsorkészítésben. Érdekes és szakszerű riportjaival a kollégák és a hallgatók elismerését is kivívta, de más rádiós műfajban is otthon van: szerkesztett híreket, készített tudósításokat, interjúkat, riportokat, összeállításokat, rövidebb műsorokat, és rádiós jegyzeteket. Elhangzott riportjainak, interjúinak száma közel ötezer. 
Legfontosabb szakterülete a társadalomökológia, a környezet- és természetvédelem, illetve ennek minden ága a környezetgazdálkodástól az ökopolitikáig.

Mangel Gyöngyi a Magyar Rádiónál eltöltött évei alatt nagyon sok riport-, portré-, és dokumentumműsort készített, amelyek közül talán a Csernobil dokumentum műsor és egy hatrészes történeti–ökológia sorozat, az Őseink és a természet a legjobbak.
Riportjaiban, műsoraiban mindig hangsúlyos szerepet kapott az erdő élővilágának, a védett erdőknek, a benne folyó gazdálkodásnak az erdő szerepének feldolgozása, első önálló szerkesztése is az erdőkről szólt (Az eltékozolt erdők, 1992), és legkedvesebb szerkesztései egyike az Erdő lapjai című műsor.

Alapító tagja volt a Környezetvédelmi Újságírók Társaságának és az OEE Közönségkapcsolatok Szakosztályának.
Mangel Gyöngyi rádiós munkájáért három alkalommal kapott nívódíjat, és környezetvédelmi újságírói tevékenységéért Zöld Toll díjjal jutalmazták.

Talán azért is fontos az erdő számára, mert egyik nagyapja erdész volt.

Újságírói munkáját harag és részrehajlás nélkül, mindig tárgyilagosan végezte. Ezért is javasoltuk az MGSZH és az OEE által alapított Kétmilliomodik hektár magyar erdőért emlékérem kitüntetésre.

Budapest, 2008. november 25.

Az ad hoc bizottság tagjai:

Wisnovszky Károly, igazgató, MGSZH
Dr. Pethő József, elnök, OEE
Zétényi Zoltán, elnök, OEE Közönségkapcsolatok Szakosztály
Kovácsevics Pál, titkár, OEE Közönségkapcsolatok Szakosztály
Dobó István, elnök, OEE Erdők a Közjóért Szakosztály


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.