Levél Gráf József miniszternek

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési  Minisztérium
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 11.

Gráf József úr,
miniszter


Tisztelt Miniszter Úr!


Hazánk, más országokkal egyetemben az Európai Erdők Védelme Varsói Miniszteri Konferenciáján deklarálta, hogy kapcsolódik az Európai Erdők hete közös európai programsorozathoz.

Az Európai Erdők Hete 2008. október 20-24. között zajlott, hazánkban a társadalom részéről óriási érdeklődés mellett. Számos tájékoztató kiadvány jelent meg, és jutott el a társadalom legkülönbözőbb rétegeihez és korosztályához. Az ország több helyén lebonyolított rendezvényeken több ezer ember vett részt, ennél is több családot „megfertőzve” az erdő szeretetével. A meghirdetett fotó- és rajzpályázatok is nagy érdeklődésre találtak.

Az Európai Erdők Hete legfontosabb küldetése a tájékoztatás. Tájékoztatás az erdőkről, az erdőgazdálkodásról, a társadalom életében és a gazdaságban – a vidékfejlesztésben – betöltött szerepükről. De, szolgálta egyben a társadalomban meglévő, erdőgazdálkodással szembeni negatív sztereotípiák cáfolatát is.

Nem csak Magyarországon, de szinte kivétel nélkül valamennyi európai országban az átlagpolgár a magyar ill. európai erdők létéért aggódik, meg van győződve azok kíméletlen irtásáról, pusztulásáról, habár ennek pont a fordítottja igaz.

E helyzetben, mikor a társadalom tudása és a tények között ilyen mérvű szakadék húzódik, különösen fontos, hogy az ágazat kellő mértékben, és kellő aktivitással kommunikáljon, nyisson az emberek elé.

Magyarország Nemzeti Erdőprogramja kiemelt fontossággal kezeli a kommunikációt. Azt a tevékenységet, melyet – mint az Európai Erdők Hete példája is mutatja – az FVM koordinálásában, és támogatásával az ágazat kellő hatékonysággal tud végezni.

Úgy ítéljük, hogy az FVM e szerepe elvitathatatlan, és szükséges annak érdekében, hogy az ágazat szereplőinek kommunikációját a jövőben is összefogja.
Nem kell hangsúlyozni a kellő kommunikáció és médiajelenlét fontosságát. E tevékenységet, akárcsak más szakágaknak az agrárium részét képező erdészetnek sem szabad elhanyagolnia. Nem hagyhatjuk, hogy a társadalomban az erdőgazdálkodással szemben meglevő előítéletek a jövőben tovább erősödjenek, esetleg amiatt, mert ellenérdekelt csoportok szándékosan túlzó, illetve elferdített tényeken nyugvó kommunikációs kampánya megválaszolatlan marad.

Kevesen tudják, hogy Magyarországon az erdész társadalom az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezésére már 1997-től minden évben megtartja a magyar Erdők Hetét. E rendezvénysorozat sikeres, azonban dimenzióiban, kellő anyagi indíttatás hiányában hatékonysága nem érheti el a kívánt mértéket.

Az Európai Erdők hete, egyértelműen bizonyította, hogy az ágazat szereplői jelentős emberi és anyagi erőforrást mozgósítanak, abban az esetben, ha ehhez az FVM a kezdő lökést megadja.

Tisztelt Miniszter Úr, az erdészeti ágazat jelentős szervezetei nevében javasoljuk, hogy az Erdők Hete rendezvénysorozat magyarországi megrendezésében az FVM a jövőben is vegyen részt, s ahhoz a szükséges forrást az FVM költségvetésében biztosítani szíveskedjen.

Ehhez kérjük Miniszter Úr szíves támogatását.Budapest, 2008. november 14.

Tisztelettel:
Dr. Pethő József                                                          Luzsi József
elnök                                                                                    elnök
Országos Erdészeti Egyesület            Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók
                                                                                    Országos Szövetsége                                            Horváth Ferenc
                                                       elnök
                             Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.