Sirman Ferenc szakállamtitkár (FVM) beszéde

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
MEGOSZ Nagyrendezvény, Abádszalók, 2009. szeptember 26.

Köszöntés

Támogatások:

Az erdőgazdálkodás működését, versenyképessége fenntartását jelentősen befolyásolja az állami támogatások lehetősége és mértéke. A hazai erdészeti támogatási rendszert az EU tagság követelményeinek megfelelően az elmúlt három évben gyökeresen át kellett alakítani. Meghatározóvá váltak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtható támogatások, melyeket a kizárólag hazai forrásra alapozó nemzeti támogatások csak a hazai sajátságok miatt továbbra is fenntartandó támogatási jogcímekkel egészítenek ki.
Az új erdészeti támogatási rendszer már működő és a közeljövőben beindításra tervezett elemei az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

2009. évben eddig 4 erdészeti intézkedés került meghirdetésre. Az ezekre benyújtott kérelmek 2009. évi helyzetéről:


Az ÚMVP I. tengelyében egy erdészeti jogcím indult el.

Erdészeti gépbeszerzés
Az ÚMVP I. tengelyében Az erdők gazdasági értékének javítása intézkedés keretében meghirdetett „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet szerinti támogatási jogcímre rendelkezésre álló forráskeret 2007-2013 között 3,3 milliárd Ft
Támogatási kérelmet 2008. november 15. és 2008. december 31. közötti időszakban volt lehetősége benyújtani az erdőgazdálkodóknak. A rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében 126 db pozitív tartalmú támogatási határozat született, mely kérelmek támogatási összege elérte a 3.795.647.000 Ft-ot. Átcsoportosítások révén az összeg kifizetésére lehetőség nyílik.
Az intézkedés 2009.-ben nem kerül meghirdetésre, illetve 2010. évi megnyitása sem szerepel a minisztérium tervei között.

Fiatal erdők ápolása
A minisztérium ugyanakkor nagyon fontosnak tartja, hogy az intézkedéshez tartozó másik jogcímre, a „Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások” vonatkozásában a jogszabálytervezet úgy jelenjen meg, hogy arra vonatkozóan az erdőgazdálkodók 2010-ben kifizetési kérelmet nyújthassanak be. Ennek biztosítása érdekében elsőként az ÚMVP-n belül forrásátcsoportosítás történt erre a jogcímre . A 2010. évre vonatkozó költségvetés tervezése során a szükséges intézkedéseket megtettük, azaz jeleztük a nemzeti támogatási igényt (800 millió Ft). A lehetőség azonban a költségvetési törvény elfogadása után, majd azt követően a támogatási rendelet megjelenésével valósulhat meg.

Az ÚMVP II. tengelyében három erdészeti jogcím indult el.

Erdőtelepítés mezőgazdasági területen

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet szerinti támogatási jogcímre rendelkezésre álló forráskeret 2007-2013 között 68,3 milliárd Ft.
A támogatási jogszabály alapján eddig 2007-2009. között 3 alkalommal nyújthattak be az erdőgazdálkodók támogatási kérelmet:
2007-2008-ban összesen 1745 támogatási határozat született, közel 15.000 ha vonatkozásában, amely 14.247.511.759 Ft kötelezettségvállalást jelent.
A benyújtott kifizetési kérelmek alapján 2009. augusztus 31-ig 7,739 milliárd Ft került kifizetésre.
A 2009. évben 599 db támogatási kérelem érkezett be 4397,11 ha erdő telepítésére. Ezek jelenleg feldolgozás alatt állnak.

Támogatási kérelmek további benyújtására az erdőgazdálkodóknak minden évben május 1. és június 30. között van lehetősége.

Erdőkárok helyreállítása
„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendeletre rendelkezésre álló teljes forráskeret 2,85 milliárd Ft.
A támogatási jogszabály alapján eddig két alkalommal nyújthattak be az erdőgazdálkodók támogatási kérelmet. Összesen 96 db támogatási kérelem érkezett be az abiotikus erdőkárok felszámolására. A támogatott területnagyság 2375, 20 ha, amely 271.579.783 Ft kötelezettségvállalást jelent.
Támogatási kérelmek további benyújtására az erdőgazdálkodóknak minden évben november 1. és november 30. között van lehetősége.

Agrár-erdészeti rendszerek
„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendeletre rendelkezésre álló teljes forráskeret 216,3 millió Ft.
2009. évben első alkalommal nyújthattak be a gazdálkodók támogatási kérelmet, július 1. és augusztus 31. között.
Az extenzív fás legelők kialakításához nyújtott támogatás egy előzményekkel nem rendelkező jogcím, ezért közlemények, szórólapok formájában intenzív kommunikációt folytattunk a megismertetéséhez. Ennek eredményeként már az első benyújtás után sikeresnek ítélhető az intézkedés, amely a jövőben várhatóan még népszerűbb lesz.
Összesen 48 db támogatási kérelem érkezett be 1.162 ha-on történő agrár-erdészeti rendszer kialakítására. A kérelmek jelenleg feldolgozás alatt állnak. Az előzetes adatok alapján a benyújtott kérelmekben szereplő támogatási igény összege meghaladja a rendelkezésre álló forráskeretet, ezért a minisztérium vezetése megvizsgálja a forrásátcsoportosítást lehetőségét, hogy a következő években is sor kerülhessen a támogatási kérelmek benyújtására.

Erdő-környezetvédelmi program
„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló (124/2009. (IX.24) FVM rendelet szerinti támogatási jogcímre rendelkezésre álló forráskeret 2007-2013 között 23,7 milliárd Ft, melyből az előzetes kalkulációk alapján kb. 170.000 ha magán tulajdonban lévő erdő támogatására nyílik lehetőség.
Az első támogatási kérelmeket 2009. évben október 1-31. között lehet majd benyújtani.

Az intézkedés céljai az olyan természetközeli, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló erdőgazdálkodási tevékenységek támogatása, melyek alkalmazása során elérhető a természet, a víz, és a talaj védelme, a genetikai sokféleség megőrzése, továbbá a társadalomnak az erdővel szemben támasztott további, elsősorban közjóléti igényeinek a kielégítése is.
E támogatási jogcím nagyban szolgálja az új erdőtörvény által bevezetett, sokak által bírált, mások által kevésnek tartott „zöld” előírások bevezetésének támogatását. Egyértelmű számunkra, hogy az erdőgazdálkodásban a törvény szellemében foglaltaknak megfelelően sok esetben el kell mozdulni az eddig alkalmazott szakmai gyakorlattól, és jóval nagyobb szakmai kihívást jelentő, de reményeink szerint a sokat emlegetett fenntarthatóságot valóban szolgáló új elemeket tartalmazó erdőgazdálkodási tevékenységre kell áttérni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ezt nem természetvédelmi korlátozások által, hanem önként vállalt, és ennek megfelelően támogatott, a legmagasabb szakmai színvonalon kivitelezett erdészeti munkával érjék el az erdőgazdálkodók. A saját meggyőződést, és a támogatások mentén történő iránymutatást tartjuk ennek érdekében a legfontosabb eszköznek. Az erdő-környezetvédelmi programban szereplő célprogramok beindítása ezek megvalósítására tesz kísérletet, sokféle lehetőséget, de ugyanakkor nagyon nehéz komoly feltéteket is támasztva. Ilyen típusú támogatás eddig nem volt az erdészetben, a célok teljesen újszerűek, így az eredményes kérelem benyújtáshoz nagy felkészültség szükséges. Ennek megkönnyítése érdekében adjuk közre első alkalommal az erről szóló tájékoztató füzetünket.
Meggyőződésem, hogy a 2013. után következő vidékfejlesztési támogatási időszakban a jelenlegi, u.n. II. tengelyes erdészeti támogatási jogcímek kapnak igazán hangsúlyos szerepet, így az azokban való folyamatos részvétel érdekében a mostani lehetőségek alapján érdemes a felkészülést megkezdeni.


Az ÚMVP II. tengelyében további négy erdészeti vonatkozású jogcím kidolgozás, illetve kihirdetés előtt áll.

Erdő-szerkezetátalakítás és közjóléti berendezések
A „nem termelő beruházások erdőterületen” jogcímen belül „az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások” intézkedésre vonatkozó jogszabálytervezet közigazgatási egyeztetése lezárult, a megjelentetés a közeljövőben várható, amely alapján a kérelmek benyújtása remélhetőleg még 2009. októberében megkezdődhet. Az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások célja a leromlott szerkezetű, vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások őshonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, a megfelelő szintű elegyesség, illetve a több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

A „nem termelő beruházások erdőterületen” jogcímen belül „az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatásokra” vonatkozó jogszabálytervezet előkészítése szintén előrehaladott állapotban van, így az első támogatási kérelmek beadására várhatóan a 2010. év tavaszán lesz lehetőség. E támogatások célja olyan új erdei közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása, amely az erdők közjóléti szolgáltatásainak magasabb szintű biztosítását teszik majd lehetővé.

A támogatási jogcímre rendelkezésre álló forráskeret 2007-2013 között 11,9 milliárd Ft, melyből az előzetes kalkulációk alapján kb. 33.000 ha erdő támogatására nyílik lehetőség.

Erdőtelepítés nem mezőgazdasági területen
A „Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése” intézkedés várhatóan 2010-ben kerül meghirdetésre. A kifizetési kérelmek évenkénti beadása ebből következően 2011-től indulhat, az egységes kérelem keretében.
A támogatásra az ÚMVP keretein belül összesen 520 millió Ft került elkülönítésre, melyből az előzetes kalkulációk alapján kb. 2.000 ha erdő telepítésének támogatására nyílhat lehetőség.


Erdőkárok megelőzése
A szintén 2010-ben induló „Erdészeti potenciál - megelőző intézkedések bevezetése” támogatásokra az ÚMVP keretein belül összesen 2,6 milliárd Ft került elkülönítésre, melyből az előzetes kalkulációk alapján kb. 60.000 ha erdő támogatható.

Az intézkedés célja az erdőkárok megelőzésével, megakadályozásával az erdőgazdálkodással kapcsolatos kockázatok csökkentése, amelyben kiemelkedő jelentősége van az erdészeti monitoring rendszereknek, valamint a szokványos gazdálkodás hatókörén túlmutató egyéb megelőző intézkedéseknek. Ezek működtetésébe az erdőgazdálkodókat is mind szélesebb területeken kell bevonni, mivel az önkéntes erdőgazdálkodói közreműködés erősíti azt a fajta környezettudatosságot, amely a fenntartható erdőgazdálkodás alapja.

Natura 2000 kifizetések erdőterületen
A Natura 2000 kompenzációs támogatások erdőterületen (2.2.4.) intézkedés jelenleg nem szerepel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, mivel a Program elfogadásakor még nem volt egyetértés az érintettek - erdőgazdálkodói és civil érdekképviseletek – között a támogatási rendszer működését illetően.
Az új erdőtörvény a Natura 2000 területek esetében a meglévő üzemtervi előírások felülvizsgálatát írja elő, illetve az új körzeti erdőtervek előírásai már a Natura szempontok figyelembe vételével kerülnek elfogadásra. A Natura 2000 erdők esetében az erdészeti hatóság kapott felhatalmazást arra, hogy az uniós irányelvekben megfogalmazott közösségi célok érdekében az esetlegesen szükséges korlátozásokat előírja, azonban ezeket csak annak figyelembe vételével fogja megtenni, hogy a Natura 2000 erdőkben milyen támogatási lehetőségek vannak. Az említett felülvizsgálat, illetve a hatósági előírások megállapítása párhuzamosan fog történni a támogatási konstrukció kialakításával, így mindenképpen biztosítani kívánjuk, hogy a hatósági előírásokhoz közvetlen kapcsolódó támogatási lehetőségek kerüljenek elfogadásra.
A támogatáshoz szükséges ÚMVP módosítás szövegszerű javaslatának elfogadása a MEGOSZ közreműködésével történik. A támogatási jogcím 2010. évi beindítása mindenképpen sürgető feladat lenne, ugyanis e jogcímről a többihez képest viszonylag egyszerű módon lehet majd igényelni a korlátozások ellentételezését, mivel ebben az esetben az elrendelt korlátozás alapján támogatási kérelmet nem kell, hanem rögtön kifizetési kérelmet tud benyújtani majd az erdőgazdálkodó.

A nemzeti támogatások:

Elöljáróban szükséges kiemelni, hogy a hazai támogatási rendszer átalakításának egyik alapelve, hogy amit lehet, azt uniós forrásból kell fedezni, és csak a legszükségesebb esetben szabad fenntartani a tisztán nemzeti forrásból működő támogatásokat, mivel azok értelemszerűen a hazai költségvetést jobban megterhelik. Nemzeti támogatási konstrukciót tehát csak azokban az esetekben indokolt fenntartani, amikor a nemzeti sajátságainak miatt az adott tevékenység, vagy beruházás támogatására semmilyen más forrás nem áll rendelkezésre, és az adott feladat megvalósítása az állam számára kiemelt fontossággal bír.

A 2009. évi erdészeti nemzeti támogatások

Az erdőfelújítások és a korábban megkezdett nemzeti erdőtelepítések támogatásának kifuttatásán túl a nemzeti erdészeti támogatási jogcímek jogszabályi hátterét 2009-ben a 109/2008 VIII. 27. FVM rendelet és a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (de minimis rendelet) részben biztosítják, de egy u.n. notifikációs rendelet megjelentetése is szükségessé válik
A 2009-ben megjelentetésre tervezett notifikációs rendelet már az első brüsszeli vizsgálaton átesett. A notifikációs eljárás során az Európai Unió Bizottsága azt vizsgálja, hogy az adott támogatási konstrukciók megfelelnek-e az Unió által az erdőgazdálkodásban alkalmazható állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásnak. A notifikációs rendelet alapján nyújtott támogatás kedvező tulajdonsága elsősorban az, hogy az innen nyert összeg nem számít bele a de minimis rendeletek alapján 3 évre korlátozottan felvehető 200 000 eurós támogatási keretbe.

A 2009-ben rendelkezésre álló források megoszlása a támogatási jogcímek szerint:

Az Erdészeti feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton 1.071.055.000 forint áll rendelkezésre, amelyből a kifizetés a műszaki átvételek adatainak feldolgozását követően az év végéig megtörténik.
Az Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás előirányzaton 270.165,0 ezer forint áll rendelkezésre, amelyből a kifizetés a műszaki átvételek adatainak feldolgozását követően az év végéig megtörténik..
Az Erdőterületek közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt forrása 67,1 millió forint, amelynek felhasználását, a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 6. §-a alapján a 2009. évre történő pályázati felhívás újbóli megjelentetésével oldottuk meg, így e forrás teljes körű felhasználása az év végéig meg fog valósulni. Sajnálatos esemény, hogy e támogatási célokra vonatkozó állampolgári adó 1 % felajánlás lehetősége már megszűnt, így a jövőben ezekre a tevékenységekre a forrás biztosítása bizonytalan.
A magán erdőgazdálkodók támogatása szempontjából kiemelkedő fontossággal bíró 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet (de minimis) alapján az FVM honlapon megjelent közlemény szerint az alábbi megosztásban kerül kifizetésre 720 millió Ft.

4. § a) pont - az erdőgazdálkodók részére üzemvezetési szolgáltatás igénybevételére vagy erdészeti szakszemélyzet alkalmazására:
64.300.000 Ft
4. § b) pont - az erdészeti szakirányító vállalkozások részére ingyenes alapszolgáltatásként nyújtott üzemvezetési szolgáltatások biztosítására:
557.100.000 Ft
4. § c) pont - az erdészeti szakirányító vállalkozások részére a mások tulajdonában álló erdőterületeken jelentkező üzemvezetési feladatok erdőgazdálkodóként történő ellátásáért:
98.600.000 Ft
Mindösszesen:
720.000.000 Ft

Az erdészeti közcélú feladatokkal kapcsolatos ún. notifikációs rendelet jogcímei szerinti forrásfelosztást a minisztérium vezetése az alábbiak szerint fogadta el:

-       közjóléti berendezések fenntartására:  80.000.000 Ft
-       erdészeti erdei iskolák működésére:                              80.000.000 Ft
-       biotikus károk elleni védekezésre (megelőzés):                             0 Ft
-       biotikus károk felszámolására:                                       10.000.000 Ft
-       erdőtulajdonosok önszerveződéseinek támogatására:      2.000.000 Ft
-       új erdőbirtokhatárok terepi kitűzésére:                             8.000.000 Ft
Összesen:       180.000.000 Ft

A forrás természetesen csak a sikeres notifikációt követően megjelenő támogatási rendelet alapján válik felhasználhatóvá az erdőgazdálkodók részére.

A 2010. évi erdészeti nemzeti támogatások

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslat a PM honlapján szeptember 11-től elérhető.

A törvényjavaslat szerint 2010-ben a nemzeti erdészeti támogatásoknál a jogcímrend módosítására kerül sor. Az új jogcímrend egyértelműen utal a 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezésére, amely szerint a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében szükséges intézkedéseket hazánk a Nemzeti Erdőprogramban határozta meg, így annak végrehajtása érdekében kell minden intézkedést meghozni.

A törvény-tervezetben a Nemzeti támogatások alcímen belül az Erdészeti feladatok jogcímcsoport törlésre került és megjelent a Nemzeti Erdőprogram jogcímcsoport, mely 2010. évre vonatkozóan még csak az Erdőfelújítás determinációja és Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja jogcímekből tevődik össze. A két determinációs, azaz korábban vállalt kötelezettségeknek tekinthető támogatási jogcím  támogatási igénye már önmagában meghaladja az idén tisztán nemzeti forrásból  erdészeti célokra rendelkezésre álló forrást - 1.300 millió forint –, ezért az idén csak e két jogcím került nevesítésre - 650-650 millió forinttal – a törvénytervezet mellékletében szereplő táblázatban.

A 2010. évi nemzeti források felhasználása ügyében még a minisztériumon belül folynak a szakmai egyeztetések, amelyek esetlegesen a törvénytervezet módosításához vezetnek.

2010. évtben kezdődően a költségvetési törvényben a Nemzeti Erdőprogram jogcímcsoporton belül az alábbi új jogcímek megjelentetését tervezzük.

- Erdővédelmi feladatok
elrendelt erdőgazdálkodási tevékenyég előfinanszírozása
biotikus károk elleni megelőző védekezés
biotikus károk felszámolása

- Erdő közcélú és közjóléti funkcióihoz kapcsolódó feladatok
közjóléti berendezések fenntartása
erdészeti erdei iskolák működése
új erdőbirtokhatárok terepi kitűzése
erdei vasutak támogatása

- Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása
üzemvezetési szolgáltatások igénybevétele
ingyenes szakirányítási szolgáltatás nyújtása
szakirányítói irodák működtetése
üzemvezetési feladatok erdőgazdálkodóként történő ellátása © 2024 Forestpress. All Rights Reserved.