Sirman Ferenc beszéde a NymE Erdőmérnöki Kar tanévnyitóján - 2009

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Az elődök és egymás tisztelete,  összetartás és elkötelezettség 

Ünnepi tanévnyitót tartott a Nyugat- Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara. Az évnyitó ünnepségen Sirman Ferenc szakállamtitkár köszöntőjében felidézte az erdészeti felsőoktatás elmúlt két évszázadát. Olyan fához hasonlította az Alma Matert, amelynek magja a mai Magyarország területén kívül, Selmecbányán hullott termékeny talajra. Koronát növesztett, de a történelem  vihara kicsavarta a helyéről. Gondos kezek Sopronba vitték, átültették és itt újból gyökeret eresztve, olyan hatalmas fává nőtt, amely nem  csak Sopronból, nem csak Magyarországról, hanem távolabbról is jól látszik.
 
Olyan fává, amely alatt erdész generációk nőttek fel, tovább adva egymásnak a selmeci szellemet, hagyományokat.
 
A szakállamtitkár ezek közül is kiemelte az elődök és egymás tiszteletét,  az összetartást és elkötelezettséget, a szakma, az Alma Mater és a haza iránti hűséget.  Kiemelte, hogy az erdész szakmának az idei évben elegendő bátorsága volt hozzányúlni a "Szentírásnak" számító erdőtörvényhez és megalkotni az új, immáron hatodik magyar erdőtörvényt. Ebben igyekeztek megőrizni a több évszázada eredményesen működő, őshonos fafajokra épülő, több célú, tartamos erdőgazdálkodás hagyományait, de figyelembe vették a társadalom által támasztott új igényeket és a megváltozott gazdasági - társadalmi viszonyokat is. Az egyetemet most elkezdő, új erdész generációnak is számtalanszor kell majd olyan problémákkal szembesülnie, amiknek megoldását csak jól képzett, tapasztalt mérnökökre szabad bízni. Ehhez jó alapot ad majd számukra az Erdőmérnöki Kar , és a jövő évtől újra visszaálló ötéves, osztatlan erdőmérnök képzés. Sirman Ferenc
 
Az ünnepélyes tanévnyitón eredményes és színvonalas szakmai teljesítménye, az Erdőmérnöki Karért végzett kiemelkedő munkája elismeréséül az egyetem kari tanácsa Sirman Ferenc szakállamtitkárnak a Pro Silvicultura Natura et Venatoria, Kari Dísztőr díjat adományozta.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.